Projekti

FUDIX - Future Digiexperts

Rahoitusohjelma

Lyhenne
FUDIX
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.3.2021 - 31.8.2023
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus
FUDIX-projekti uudistaa digimarkkinoinnin opetusta ja tuo opiskelijoille entistä paremmat työelämätaidot alan työtehtäviin. Digitaalinen markkinointi uudistuu nopealla rytmillä, samoin alan osaamisvaatimukset. Digimarkkinoija on moniosaaja, joka ymmärtää liiketoimintaa, hyödyntää teknologiaa ja toimii tiiviisti yhteistyössä myynnin kanssa organisaatioiden toiminnan ja kasvun vahvistamiseksi. Projektin tavoitteena on varmistaa, että yritykset saavat tulevaisuudessa riveihinsä kyvykkäitä digimarkkinoinnin osaajia.

Digimarkkinoinnin opetuksen haasteena on ollut teorialähtöisyys ja soveltuvien oppimisympäristöjen puute.  FUDIX-projektissa syntyy uudenlainen digitaalisen markkinoinnin oppimisympäristön konsepti, jota kehitetään yhteistyössä asiantuntijoista koostuvan verkoston kanssa. Projekti käynnistyy laajalla selvityksellä, jossa kartoitetaan digitaalisen markkinoinnin opetustapoja niin Suomen kuin Euroopan korkeakouluissa. Uudenlaisia opetusmenetelmiä kokeillaan ja pilotoidaan pienimuotoisesti yhdessä opiskelijoiden kanssa. 

Uudenlainen opetuksen malli ja digitaalinen oppimisympäristö tuovat opiskelijoille entistä paremmat valmiudet siirtyä heti valmistuttuaan digimarkkinoinnin työtehtäviin. Projekti auttaa opiskelijoita kehittämään tärkeitä ammatillisia digimarkkinoinnin taitoja. 

FUDIX – Future Digiexperts tarjoaa: 
- Tutkimustietoa digitaalisen markkinoinnin opetusmenetelmistä Suomessa ja Euroopassa
- Ymmärrystä organisaatioiden digimarkkinoinnin osaamistarpeista
- Kokemusta opetuksen pilottikokeiluista opiskelijoiden kanssa
- Asiantuntijoista koostuvan yhteistyöverkoston oppilaitosten ja yritysten välillä
- Opetusta uudistavan digitaalisen markkinoinnin opetusympäristön konseptin
- Toteutuessaan digitaalisen markkinoinnin oppimisympäristö tukee työssä olevien osaamisen kehittymistä 

Lisätiedot: 
https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/projektit/fudix/tietoa-projektista/

Projektin tulokset

Vuoden 2021 aikana hankkeessa toteutettiin kartoitustyötä. Tiedonkeruussa käytettiin haastatteluja ja kyselyitä. Kohderyhmänä olivat opiskelijat, opettajat, kouluttajat sekä digimarkkinnoin parissa toimivat yrityksen. Kartoituksen tulokset analysoidaan ja raportoidaan vuonna 2022.