FUDIX-projekti uudistaa digimarkkinoinnin opetusta ja tuo opiskelijoille entistä paremmat työelämätaidot alan työtehtäviin. Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman projektin tavoitteena on varmistaa, että yritykset saavat tulevaisuudessa riveihinsä digimarkkinoinnin ammattilaisia, joilla on hallussaan tarvittavat käytännön taidot.

Haasteena alati kehittyvä teknologia

Digitaalinen markkinointi uudistuu nopealla rytmillä, samoin markkinoinnin alan osaamisvaatimukset. Digimarkkinoinnin opetuksen haasteena on ollut teorialähtöisyys ja soveltuvien oppimisympäristöjen puute. FUDIX-projektissa syntyy uudenlainen digitaalisen markkinoinnin oppimisympäristön konsepti, jota pilotoidaan yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. Projekti auttaa opiskelijoita kehittämään tärkeitä ammatillisia digimarkkinoinnin taitoja. Uudenlainen opetuksen malli ja oppimisympäristö antavat opiskelijoille entistä paremmat valmiudet siirtyä heti valmistuttuaan digimarkkinoinnin työtehtäviin.
”Uudenlainen opetuksen malli ja oppimisympäristö antavat opiskelijoille entistä paremmat valmiudet siirtyä heti valmistuttuaan digimarkkinoinnin työtehtäviin.”

 

 

Moniosaajat pelaavat samaan maaliin

Yritysten yksi merkittävimpiä markkinoinnin haasteita on digitaalisten kanavien tuloksekkaampi hyödyntäminen sekä laadukas sisällöntuotanto. Hankkeen tavoitteena on varmistaa, että valmistuvilla opiskelijoilla on hallussaan keskeiset digitaalisen markkinoinnin tiedot ja taidot. Tulevaisuuden digimarkkinoija on moniosaaja, joka ymmärtää liiketoimintaa, hyödyntää sujuvasti teknologiaa ja toimii tiiviissä yhteistyössä myynnin kanssa kasvun mahdollistamiseksi ja asiakkaiden palvelemiseksi. Digitaalinen markkinointi on saumatonta yhteispeliä myynnin ja asiakaspalvelun kanssa.

Kokeillen ja kehittäen uusia opetusmalleja

FUDIX-projekti käynnistyy selvityksellä, jossa kartoitetaan digitaalisen markkinoinnin opetustapoja niin Suomessa kuin Euroopan maissa. Uudenlaisia opetusmenetelmiä kokeillaan ja pilotoidaan pienimuotoisesti opiskelijoiden kanssa. Projekti kokoaa tuekseen asiantuntijoiden verkoston oppilaitoksista sekä alueen pk-yrityksistä. Projektin lopputuloksena syntyy uudenlainen digitaalisen markkinoinnin oppimisympäristön konsepti, joka toteutuessaan edistää opiskelijoiden sekä työelämässä jo olevien henkilöiden ammatillisia digimarkkinoinnin taitoja.

FUDIX - Future Digiexperts

FUDIX-projektin rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Projekti käynnistyi 1.3.2021 ja kestää vuoden 2023 elokuun loppuun saakka. Projektin kohderyhminä ovat ensisijaisesti liiketalouden alan opiskelijat sekä yhteistyöoppilaitosten opettajat sekä alueen pk-yritykset, jotka osallistuvat opetusmallien ja -konseptin kehittämiseen workshopeissa ja opetuskokeiluissa.