Projekti

DigiosaaVa - Digitaalista osaamista ja digiosallisuutta valmennuksen keinoin

Rahoitusohjelma

Lyhenne
DigiosaaVa
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.10.2021 - 31.8.2023
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

DigiosaaVa -hankkeella vastataan yhteiskunnan digiloikan aiheuttamiin haasteisiin pitkään työttömänä olleille nuorille ja aikuisille. Hankkeessa edistetään kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden digitaalisia taitoja digiminäpystyvyyttä vahvistaen. Digitaalisessa asioinnissa tarvittavien taitojen oppimisen kautta asiakkaiden yhteiskunnallinen digiosallisuus lisääntyy ja heidän työllistymisen mahdollisuutensa paranevat.Kuntouttavan työtoiminnan ammattilaisten digitaalista ohjausosaamista vahvistetaan eri tavoin oppivien asiakkaiden huomioimiseksi digitaalisessa valmennuksessa.

Hankkeen aikana toteutetaan asiakkaille digitaalista ja digitaalisia taitoja vahvistavaa ryhmävalmennusta vertaisohjaajia osallistaen.  Asiakkaiden ja ammattilaisten kanssa yhteisissä työpajoissa tarkastellaan valmennuksessa hyödynnettävän materiaalien kognitiivista saavutettavuutta. Yhdessä etsitään ja kokeillaan digitaalista asiointia ja osallistumista helpottavia keinoja. Kuntouttavan työtoiminnan ammattilaisten digitaalista ohjausosaamista vahvistetaan työparityöskentelyn, mentoroinnin ja webinaarien kautta.

Hankkeessa luodaan digitaalisten taitojen parantamisen ryhmävalmennuksen menetelmäpaketti ja käsikirja.


Lisätietoja antaa:
Liisa Mattila
Jamk Kuntoutusinstituutti
etunimi.sukunimi@jamk.fi
040 653 2401