artikkeli

Blogi: Osallistujien kokemuksia DigiosaaVa pilottiryhmästä

Digiosaava blogikuva

Keväällä 2022 toteutettiin DigiosaaVa- hankkeen pilottiryhmä. Ryhmän tarkoituksena oli lisätä osallistujien digitaalisia taitoja ja rohkeutta toimia digitaalisesti omassa arjessaan. Sisältöjä suunniteltiin ryhmän osallistujien tarpeita ja toiveita kuunnellen. Ohjauksessa tärkeänä pidettiin etenemistä osallistujille sopivalla tahdilla ja tavalla. Ennakkosuunnitelmista oltiin valmiita joustamaan ryhmäläisten ja ryhmän toteutushetken tilanteen mukaan.

Osallistujia pilottiryhmässä oli neljä. Ryhmä kokoontui yhteensä kymmenen kertaa, neljä tuntia kerrallaan. Kukin osallistua sai DigiosaaVa hankkeen tablettilaitteen käyttöönsä koko ryhmäprosessin ajaksi. Ryhmän ohjaajina toimivat Tatu Pyykkönen ja Tanja Hilli-Harju.

Pilottiryhmän osallistujat yhteiskirjoittivat seuraavan blogitekstin jaettuun dokumenttiin. Kirjotuksessa he kuvaavat ryhmään osallistumisen merkitystä itselleen. He tuovat esille oppimiaan asioita sekä ajatuksia siitä, kenelle he suosittelisivat DigiosaaVa hankkeen ryhmätoimintaa.

"Ryhmä on erittäin tärkeä niille, joilla ei ole vielä osaamista mobiililaitteilla asioinnista erilaisten kelan, ynnä muiden pankkitunnuksia käyttävien palveluiden käytöstä. Myös viihde ja pelien käyttäjille, ja niitä opettelemaan haluaville ryhmä on hyvä oppimisväline. Vaikka jollain olisi osaaminen jo pitkällä, niin heillekin ryhmä on oiva paikka opetella uusien sovellusten käyttöä, koska jos jokin käsiteltävä asia on jo hyvin hanskassa, voidaan hänen kohdallaan opetella jokin toinen asia."

"Olen tykännyt ryhmän ohjaajien lähestymistavasta ohjata ryhmää meidän ehdoillamme. Kun tulin ryhmään jännitin, että onko minun osaamiseni liian vähäistä tällaiseen ryhmään, mutta turhaan, koska asiat ja harjoitukset tehtiin täysin osaamattomia ajatellen. Ryhmään voi tulla hyvin matalalla kynnyksellä, koska mitään ei tarvitse osata etukäteen. Pystyimme vaikuttamaan paljon ryhmän sisältöön ja harjoitteisiin. Kaikki opetettavat asiat olivat mukavia ja positiivisia. Opetus oli riittävän joustavaa, eli jos osasin jo jonkin käsiteltävän asian, pystyin tekemään jotain muuta. Vaihtoehtoisesti, jos jokin asia oli vaikea, siihen keskityttiin minun kohdallani enemmän. Tunnen saaneeni hyvät perustaidot mobiililaitteiden käytöstä. Ohjauksessa oli rento tahti ja sopivasti taukoja. Kymmeneen tapaamiskertaan mahtui hyvin monia aiheita ja riittävästi kertausta."

"Mukava ja hyödyllinen ryhmä. Tuli opittua paljon uusia asioita mobiililaitteiden käytöstä. Mobiililaitteella olemme tutustuneet perusnäppäimiin (koti, välilehdet ja takaisin näppäin). Minulle tärkeää on musiikin kuuntelu ja opin sitä kautta Youtuben käyttöä. Itselleni uusia sovelluksia olivat Whatsapp ja Yle Areena. Nämä voisivat siirtyä jatkossa myös omalla laitteella käytettäväksi."

"Todella kiva ryhmä, pidin siitä, että ryhmän sisältöön sai itse vaikuttaa, ja että omia sekä muiden toiveita todella kuunneltiin. Digiaiheet olivat ajankohtaisia, tarpeellisia sekä tarpeeksi helppoja ymmärtää. Mukavia digiaiheisia pelejä sekä visoja pelattiin useasti, ne olivat mieleeni." 

Kuva: DigiosaaVa-pilottiryhmän sisältöjä

Digiosaava blogikuva