Projekti

Biotalouden yrityskiihdyttämö Saarijärvelle

Rahoitusohjelma

Lyhenne
BioPaavo
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
1.12.2019 - 31.8.2023
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Projektin kuvaus

Biotalouden yrityskiihdyttämö BioPaavo

Biotalouden yrityskiihdyttämö Saarijärvelle -hankkeen keskeisinä tehtävinä ovat biotalousliiketoiminnan kehittäminen ja synnyttäminen, uusien teknologioiden, robotiikan ja digitalisaation hyödyntäminen, kykyjen ja osaamisen kehittäminen sekä yritysverkostojen ja ekosysteemityön rakentaminen.

Hankkeessa kehitetään toimintamalli, jolla vauhditetaan biotalousalan yritysten liiketoiminnan kehitystä ja kasvua. Se on toimintamalli, joka yhdistää pk-yrityssektorin innovatiivisuutta ja ketteryyttä globaalien yritysten markkinatuntemuksen, skenaariotyön ja asiakaskontaktien kanssa. Kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten tehtävänä on osoittaa uusia avauksia ja kehittämistarpeita, ja pk-yritysten tehtävänä on kehittää uusia ratkaisuja esitettyihin avauksiin. Tätä työtä tehdään hankkeen aikana useiden innovaatiokilpailuiden (hackathon) avulla.

Yrityksien kasvun ja menestys perustuvat suurelta osin yrittäjien ja sijoittajien riskinottoon, mutta toimiva innovaatio- ja yrittäjäekosysteemi luo pohjan sille osaamiselle, tiedon jakamiselle ja yhteistyölle, josta innovaatiot syntyvät. Tämän vuoksi tarvitaan biotalouden toimialaan 'fasilitaattori', joka yhdistää koulutuksen, TKI-osaamisen, verkostot ja myös erilaiset rahoitusinstrumentit niin, että ne vahvistavat yritystoimintaa biotalouskentässä.

BioPaavon painopistealueet:

Tavoitteena raaka-aineiden ja tuotteiden jatkojalostus korkeamman lisäarvon saavuttamiseksi. Uusien innovaatioiden laaja testaaminen teknologian avulla: agritech, foodtech ja digitalisaatio. Myös teolliset symbioosit, joissa ruuantuotannossa hyödynnetään teollisuuden sivuvirtoja, kuten hiilidioksidi, hukkalämpö, energia, mahdolliset uudet kasvualustat, jne.

Metsätalous ja puun hyödyntäminen korkeamman lisäarvon liiketoimintana: puurakentaminen, sisustustuotteet, perinteisen puuosaamisen ja artesaanikäsityön arvostus ja puuteollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen laajasti terveys, kauneus, ruoka, energia, ym. aloilla.

Uusiutuva energia, sisältäen biokaasun ja siihen liittyvän tutkimustyön ja teknologian testaaminen. Toimijoiden verkottaminen ja laajan alueellisen biokaasuekosysteemin rakentaminen. Tavoitteena biokaasutuotannon lisääminen, biokaasun laajemman käytön mahdollistaminen ja liikennepolttoaineen jakelupisteiden lisääminen. Lisäksi aurinko- ja tuulienergian mahdollisuudet, sekä sivuvirtojen, kuten hukkalämmön sekä laajemmin puhtaasti biopohjaisten massojen ja puupohjaisien materiaalien laajempi hyödyntäminen.

Vesiosaaminen ja puhtaiden vesistöjen hyödyntäminen alueellisina, kansallisina ja kansainvälisinä brändituotteina sekä kalastus- ja kestävän matkailun palvelutarjonnassa.

Lisätietoja: Tiina Kuisma, projektipäällikkö, 044 230 5042, etunimi.sukunimi@jamk.fi