Tuotekehitys, testaus ja analysointi

RFID-testaus

RFID-teknologia mahdollistaa yrityksesi tuotteiden ja prosessien reaaliaikaisen seuraamisen. Tunnisteiden käyttökohteet ovat kuitenkin vaihtelevia. RFID-testauksessa selvitämme yrityksesi tarpeisiin parhaiten soveltuvat tunnisteet ja kartoitamme RFID-teknologian hyödyntämismahdollisuudet.

Hinta
Palvelun hinta määrittyy selvitystyöhön käytetyn ajan, käytettyjen laitteiden sekä mahdollisten laitehankintojen perusteella.
Toteutus
Laboratorio- ja mittauspalvelut suoritetaan joko Jamkin laboratoriossa tai asiakkaan tiloissa. Kaikki tulokset analysoidaan ja raportoidaan.

Miksi RFID-teknologia?

Yrityksille prosessien seuranta ja niistä mitattavan datan hankinta ovat elintärkeitä. Useat käyttävät tuotteiden ja prosessin vaiheiden tunnistamiseen yhä viivakooditeknologiaa, vaikka RFID-teknologialla voitaisiin saavuttaa suurempia hyötyjä. RFID-teknologian avulla voidaan muun muassa automatisoida toimenpiteitä, tunnistaa useita tuotteita samanaikaisesti ja kerätä lisää dataa päätöksenteon tueksi.

Mihin RFID-testausta tarvitaan?

Vaikka RFID-teknologiaan liittyy paljon mahdollisuuksia ja hyötyjä, ei sen käyttöönotto ole yhtä yksinkertaista kuin viivakoodin. Tästä syystä vaaditaankin taustatutkimusta. Hyvä lähtökohta on tutkia, millainen RFID-teknologia sopii kunkin yrityksen tuotteisiin ja prosesseihin.

RFID-testauksessa tavoitteena on selvittää parhaiten yrityksen tarkoituksiin soveltuvat tunnisteet ja millaiset teknologian hyödyntämismahdollisuudet ovat. Koska tavoitteenamme ei ole myydä yrityksille RFID-tunnisteita, saat tuloksen RFID-teknologian hyödyntämismahdollisuuksista riippumattomalta osapuolelta.

Kysy lisää tai pyydä tarjous

Juha Pesonen

Lehtori, Senior Lecturer
Uudistuvan teollisuuden instituutti, Institute of New Industry
Teknologia, School of Technology
+358400884481