Palvelupolitiikka

Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjaston palvelupolitiikka

Palvelupolitiikka on voimassa 1.4.2008 alkaen. Päivitetty 3.11.2020

Palvelulupaus

Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto on yksi kokonaisuus, joka muodostuu useista toisiaan täydentävistä toimipisteistä. Kirjasto takaa kehysorganisaatiolleen laadukkaat oppimisen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan olosuhteet. Kirjasto huolehtii opiskelijoiden tiedonhankinnan koulutuksesta opetussuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on, että opiskelijat saavat erinomaiset tiedonhankintataidot työelämää varten. Kirjasto vastaa alueellisessa kirjastoverkossa ammatillisesti suuntautuneesta tiedosta. Kohderyhmänä ovat tällöin erityisesti alueen elinkeinoelämä ja muut ammatillisen tiedon tarvitsijat. Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjastoa voivat käyttää myös muut asiakkaat.

Kirjasto kehittää toimintaansa seuraavien periaatteiden mukaan

Kirjastoa kehitetään yhtenä kokonaisuutena, johon kuuluu useita toimipisteitä, joilla on muun muassa yhteinen henkilökunta ja kokoelmatietokanta, yhteinen palvelu- ja kokoelmapolitiikka sekä muut käytänteet. Kirjaston aineistot hankitaan kokonaistaloudellisesti, aineistot sijoitetaan kirjaston toimipisteisiin periaatteena että eri toimipisteiden kokoelmat täydentävät toisiaan.

Kirjasto tarjoaa Jamkin henkilökunnalle ja opiskelijoille enemmän maksuttomia, avoimia palveluita kuin ulkopuolisille käyttäjille. Asiakaspalautteilla on tärkeä osa kirjaston kehittämistyössä. Kirjasto osallistuu korkeakoulujen asiakastyytyväisyyskyselyyn ja ammattikorkeakoulun sisäisiin henkilökunnalle ja opiskelijoille suunnattuihin kyselyihin. Asiakkaat voivat antaa palautetta myös sähköisellä lomakkeella, puhelimitse tai käymällä kirjastossa.

Periaatteet asiakaspalvelussa

 • Kirjaston henkilökunta on vaitiolovelvollinen kaikesta asiakasta koskevasta tiedosta.
 • Puhumme asiakkaalle ymmärrettävästi, vältämme kirjastoslangia. Aloitettu asiakaspalvelutilanne saatetaan loppuun.
 • Asiakkaan saapuessa hänet huomioidaan ja hänen asiansa menee muiden töiden edelle. Paikalla oleva asiakas menee puhelinasiakkaan edelle.
 • Palvelu on ystävällistä, huolellista ja tehokasta.
 • Etsimme asiakkaan kanssa parhaan mahdollisen ratkaisun yksilöllisesti, resurssit huomioiden.
 • Asiakkaita kannustetaan omatoimisuuteen, opastetaan käyttämään tietokantoja ja osallistumaan koulutuksiin. Kerromme palveluistamme aktiivisesti.
 • Asiakkaille tiedotetaan muutoksista kirjaston aukioajoissa ja muussa toiminnassa.
 • Käytämme asiakaspalautetta palveluidemme parantamiseen ja kehittämiseen sekä muutoksien ennakointiin.

Asiakkaat

Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjaston ydinasiakkaita ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijat, opettajat ja muu henkilökunta sekä alueen elinkeinoelämä. Toisen asteen opiskelijoita ja henkilökuntaa kirjasto palvelee erillisten sopimusten mukaan. Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjaston toimipisteet ovat kaikille avoimia kirjastoja.

Kaikille avoimet palvelut

 • aineiston käyttö kirjaston toimipisteissä, opastus palvelupisteissä ja aineiston lainaus
 • itsepalvelulainaus
 • tiedonhaut kirjaston kokoelmatietokannasta, varausten teko ja lainassa olevan aineiston uusiminen internetin kautta
 • verkkoaineistojen ja digitaalisen kirjaston käyttö kirjaston toimipisteissä
 • kirjaston avoimen verkkoaineiston käyttö kirjaston www-sivujen ja Janet-tietokannan kautta
 • puhelinpalvelu kirjaston palveluaikoina
 • ennakkoilmoitukset erääntyvistä kirjoista sähköpostitse
 • aineiston vapaa palautusoikeus mihin tahansa Jyväskylän ammattikorkeakoulun toimipisteeseen poissulkien käyttösäännöissä määritellyt aineistot
 • tietoiskut eri tiedonlähteistä
 • avoimet koulutukset

Lisäpalvelut ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja henkilökunnalle

 • verkkoaineistojen ja digitaalisen kirjaston käyttö Jyväskylän ammattikorkeakoulun verkossa
 • verkkoaineistojen ja digitaalisen kirjaston etäkäyttö, kirjaston käytön ja tiedonlähteiden perustaidot uusille opiskelijoille, muille ryhmille, ulkomaalaisille opiskelijoille, opettajille (noin 2 tuntia / ryhmä)
 • kaikille tutkinto-opiskelijoille pakolliset tiedonhankinnan opinnot opetussuunnitelman mukaan
 • lyhyet tiedonhaut ja tiedonhaun opastus
 • omatoimikirjaston käyttö
 • Tuudo-mobiilisovelluksen käyttö

Palvelut toisen asteen opiskelijoille ja henkilökunnalle

Kaikille avoimien palvelujen lisäksi muita palveluita erillisten sopimusten mukaan.

Maksulliset palvelut

 • integroitu ja räätälöity tiedonhankinnan ja -hallinnan opetus
 • laajat tiedonhaut
 • kaukopalvelu
 • kopiointi kirjastossa