Käyttösäännöt

Käyttösäännöt ovat voimassa 1.4.2008 alkaen. Päivitetty 7.9.2022.

Kirjastopalveluiden käyttöoikeus ja käyttöehdot

Kirjaston peruspalvelut ovat avoimia kaikille. Käyttöoikeus sisältää oikeuden käyttää kirjaston aineistoa, palveluja ja yleisötiloja kirjaston sääntöjen mukaisesti kirjaston palveluaikoina. Jamkin opiskelijoille ja henkilökunnalle tarjotut lisäpalvelut ovat kirjaston antama maksuton tiedonhankinnan opetus, e-aineistojen käyttö Jamkin verkon ulkopuolella sekä eräiden muiden aineistojen käyttö. Jamkin, Jyväskylän yliopiston, Gradian sekä POKEn opiskelijat ja henkilökunta voivat lisäksi käyttää omatoimikirjastoa palveluaikojen ulkopuolella.

Maksullisista palveluista peritään voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.

Palveluja käyttävä henkilö sitoutuu noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä sekä muita ohjeita. Käyttösääntöjen ja ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa lainaus- ja käyttöoikeuden menettämiseen sekä korvausvelvollisuuteen.

Kirjastokortti ja lainausoikeus

Jamkin opiskelijoiden tiedot siirtyvät automaattisesti Peppi-järjestelmästä kirjastoon.

Asiakkaalle voidaan aktivoida käyttöön Jamkin kirjastokortti, Jyväskylän ammattikorkeakoulun kuvallinen opiskelijakortti, Keski-kirjastojen kortti tai Jyväskylän yliopiston kirjastokortti. Myös MyJYU mobiilikirjastokortti käy. Jamkin opiskelijat ja henkilökunta voivat käyttää myös Tuudon mobiilikirjastokorttia. Tuudon kirjastokortin voi aktivoida itse käymättä kirjastossa.

Lainausoikeuden ja kirjastokortin saa esittämällä valokuvallisen henkilötodistuksen. Kirjastokortti on henkilökohtainen, ja se on oltava aina mukana lainattaessa. Ensimmäinen kirjastokortti on ilmainen. Kadonneen tai vahingoittuneen kortin tilalle annetusta kortista peritään hinnaston mukainen maksu. Asiakas on vastuussa kaikesta kirjastokortillaan lainatusta materiaalista.

Jamkin opiskelija:
Jamkin opiskelijan lainausoikeus päättyy, kun hän valmistuu eikä asiakkaalla ole hoitamattomia palautuksia eikä maksuja. Asiakas voi halutessaan hankkia asiakkuuden uudestaan muut asiakkaat -ryhmään.

Muut asiakkaat:
Muiden asiakkaiden lainausoikeus päättyy, kun asiakkuuden voimassaoloaika on umpeutunut, eikä asiakkaalla ole hoitamattomia palautuksia tai maksuja. Asiakas voi jatkaa asiakkuuttaan ilmoittamalla siitä kirjastoon. Asiakas voi myös halutessaan hankkia asiakkuuden uudestaan. Asiakas voi tarkistaa asiakkuuden voimassaoloajan kirjaston verkkopalvelusta.

Lainausoikeuden menettäminen

Lähetämme erääntyneistä lainoista palautuskehotuksen sähköpostitse. Asiakas on velvollinen maksamaan myöhästymismaksut. Asiakas menettää lainausoikeutensa, kun lainat ovat olleet pitkään myöhässä ja maksamattomia maksuja on kertynyt asiakasrekisterin velkasaldoon hinnastossa määritelty summa. Lainausoikeus palautuu, kun kaikki maksut on maksettu ja aineisto palautettu.

Palauttamattoman aineiston korvausmaksut sekä kirjaston hinnaston mukaiset myöhästymis- ja toimenpidemaksut laskutetaan asiakkaalta. Kun asiakkaan lainat ovat laskutuksessa, asian hoito siirtyy kirjastolta Jyväskylän ammattikorkeakoulun talouspalveluihin. Lainakielto poistetaan, kun asiakas on maksanut laskun ja esittää maksusta kuitin.

Vältä maksuhäiriömerkintä maksamalla lasku ajallaan tai sopimalla talouspalveluiden kanssa eräpäivän siirrosta.

Uusiminen

Kurssikirjoja voi uusia puolen vuoden ajan, muita aineistoja vuoden. Varattua aineistoa ja käsikirjalainoja ei voi uusia. Lainat voi uusia Janet Finnassa, Tuudossa (Jamkin opiskelijat ja henkilökunta), sähköpostitse, puhelimitse tai kirjaston toimipisteissä.

Varaaminen ja palauttaminen

Aineistoon voi tehdä varauksia. Varattuja kirjoja kuljetetaan toimipisteiden välillä. Asiakas voi palauttaa lainaamansa materiaalin mihin tahansa Jyväskylän ammattikorkeakoulun toimipisteistä. Yö- ja viikonloppulainat kuitenkin palautetaan aina siihen toimipisteeseen, josta ne on lainattu.

Kaukopalvelu

Kaukopalvelu on kirjastojen välistä lainaus- ja jäljennepalvelutoimintaa. Kirjasto välittää Jamkin opiskelijoille ja henkilökunnalle kaukolainoja muista kirjastoista, mikäli tarvittavaa aineistoa ei löydy kirjaston omasta tai lähikirjastojen kokoelmista. Kaukolainaus on maksullista, maksut määräytyvät lähettäjäkirjaston hinnaston mukaan. Lähettäjäkirjasto määrää laina-ajan sekä muut mahdolliset lainan käyttöehdot. Asiakas sitoutuu noudattamaan lainaehtoja sekä korvaamaan laiminlyönneistä aiheutuvat kulut. Kirjasto lähettää omista kokoelmistaan muille kirjastoille niiden pyytämää aineistoa.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus:

 • käyttää kirjaston kokoelmia ja tiloja
 • tehdä aineistoon varauksia
 • palauttaa edellä mainituin poikkeuksin aineistoa mihin tahansa Jamkin kirjaston toimipisteeseen
 • antaa kirjastolle palautetta
 • tehdä hankintaehdotuksia

Jokaisella asiakkaalla on henkilötietolain (523/99) mukainen oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot rekisteristä. Asiakas voi luopua asiakkuudestaan olemalla yhteydessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjastoon. Katso lisää tietoa kirjaston rekisteriselosteesta.

Asiakkaan velvollisuudet

Asiakkaan velvollisuutena on kirjaston käyttösääntöjen noudattaminen. Asiakkaan on myös noudatettava tekijänoikeuslakia käyttäessään kirjaston aineistoja.

Lainatessaan asiakas sitoutuu palauttamaan saamansa aineiston viimeistään eräpäivänä kirjaston auki ollessa. Asiakkaan on maksettava kirjaston määräämät myöhästymismaksut sekä muut maksut, katso hinnasto. Ennakkoilmoitus erääntyvistä lainoista sähköpostilla on lisäpalvelu. Mahdolliset häiriöt sähköposti- tai verkkopalveluissa eivät vapauta maksuista.

Asiakas on velvollinen korvaamaan kadonneen tai vahingoittuneen aineiston. Aineisto on korvattava vastaavalla uudella teoksella tai maksamalla teoksesta kirjakauppahinta. Videoteoksen tallennetta ei voi korvata vastaavalla uudella teoskappaleella.

Jamkin opiskelijat päivittävät henkilö- ja yhteystiedot Peppiin, josta ne siirtyvät kirjastojärjestelmään.

Muut asiakkaat ilmoittavat henkilö- ja yhteystietojen muutokset suoraan kirjastoon.

Kirjastokortin katoamisesta on viipymättä ilmoitettava kirjastoon.

Kirjaston käyttäjät ovat velvollisia ottamaan huomioon toiset kirjastonkäyttäjät ja noudattamaan työrauhaa.

Omatoimikirjastoa käytettäessä asiakas sitoutuu noudattamaan kirjaston ja Jamkin sääntöjä. Asiakas on vastuussa henkilöistä, jotka hän päästää kirjastoon omatoimiaikana.

Asiakas palauttaa lainat omatoimisesti kirjastoon automaatilla tai kirjaston sulkuaikana Pääkampuksen tai Musiikkikampuksen ulkopalautuslaatikkoon. Omatoimikirjastossa palautusautomaatin häiriötilanteissa, aineiston voi palauttaa ulkopalautuslaatikkoon.

Asiakas seuraa automaattien ohjeita ja vastaa, että lainat tulevat palautetuksi. Asiakas voi tarkastaa palautuksen onnistumisen palautuskuitista, asiakastiedoistaan Janet Finnassa tai Tuudossa (Jamkin opiskelijat ja henkilökunta). Kirjasto ei vastaa asiakkaan kirjastoon palauttamatta jättämästä aineistosta.

Kirjasto kirjaa palautuslaatikkoon jätetyn aineiston vastaanotetuksi seuraavana kirjaston palvelupäivänä. Vasta kirjaamisen jälkeen lainaajan vastuu aineistosta loppuu.

Kirjaston oikeudet ja velvollisuudet

Kirjaston lainaajarekisteri on henkilötietolain mukainen, ja sitä käytetään ainoastaan lainausten valvontaan sekä omatoimikirjaston toiminnan toteuttamiseen. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tämä ei koske perintätoimia, omatoimikirjaston kulunvalvontaa eikä poliisin suorittamaa esitutkintaa. Kirjastolla on oikeus rekisteröidä asiakkaan henkilötunnus. Rekisteriseloste  on nähtävissä kirjaston www-sivuilla.

Aukioloajoista tiedotetaan kirjaston toimipisteissä, kirjaston www-sivuilla sekä ammattikorkeakoulun muissa viestimissä. Kirjaston aukioloajoista päättää kirjastonjohtaja.

Jos asiakas ei noudata kirjaston käyttösääntöjä hänet voidaan määrätä väliaikaiseen lainakieltoon. Väliaikaisen lainakiellon purkaa kirjastonjohtaja. Asiakas voi myös menettää käyttöoikeutensa omatoimikirjastoon.

Kirjasto ei vastaa

 •     Mahdollisista häiriöistä sähköposti- tai verkkopalveluissa.
 •     Lainattujen tallenteiden asiakkaan omille laitteille aiheuttamista vahingoista.
 •     Kirjaston tiloissa olevien laitteiden toiminnallisesta häiriöstä tai tietokoneviruksesta käyttäjälle aiheutuneesta vahingosta.
 •     Asiakkaiden kirjastoon jättämästä omaisuudesta.
 •     Asiakkaiden kirjastoon palauttamatta jättämästä aineistosta.
 •     Omatoimikirjaston toimintahäiriöistä.
 •     Tuudo-mobiilisovelluksen toimintahäiriöistä.