Tutkinto-opiskelija

Työelämän hyödylliset linkit

Urasuunnittelu, valmistuneiden työllistyminen ja ammatit

Urasuunnittelu

 • AVO Ammatinvalintaohjelma (TE-palveluiden ammatinvalintaohjelma): Tietoa eri ammateista sekä mahdollisuus arvioida omaa soveltuvuutta niihin.
 • A-ura (Työministeriön A–Ura –palvelu): A–Ura on aikuisten urapalvelu.
 • Aarresaari (Yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden verkosto): Urasuunnitteluopas korkeakoulutetuille
 • Duunitorin ammatinvalintatesti: Duunitori on työnhakukone ja -opas, jossa voit tehdä myös erilaisia urasuunnitteluun liittyviä testejä.
 • Korkeakoulusta työelämään (Opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeiden tuottamia palveluja): Tukea opiskelijoiden ohjaukseen, urasuunnitteluun ja työelämätaitojen opettamiseen

Tietoa ja tilastoja työllistymisestä ja valmistuneiden ammateista

 • korkeakouluosaajat.fi (Korkeakoulujen tuottama palvelu): Osaajatutka - Osaajatutka näyttää, millaisia koulutustaustoja eri tehtävissä työskentelevillä vastavalmistuneilla on.
 • töissä.fi: Korkeakouluista valmistuneiden ammattinimikkeitä ja uratarinoita
 • Keski-Suomi ennakoi (Keski-Suomen liitto ja ELY-keskus): Tietoa väestöstä, elinkeinoelämästä ja työmarkkinoista, mm. valmistuneiden työllistyminen ja sijoittuminen alueittain sekä työvoiman tarve eri aloilla Keski-Suomessa. Vertailuja koko maahan ja muihin alueisiin.
 • Vipunen: Opetushallinnon tilastopalvelu, jossa on tietoa mm. korkeakoulusta valmistuneiden työllistymisestä
 • Tilastokeskus: Tilastokeskuksen tilastoja avoimista työpaikoista, työvoimasta, työoloista ym.

 

Työnhaku ja työpaikat

Työnhaun taidot ja työkokemukset

 • Duunitori: Duunitorin työnhakuopas
 • SHL Talent Assessment (englanninkielinen sivusto): Sivuilla pääsee tutustumaan työnantajien soveltuvuustestauksessa käyttämiin testeihin ja saa neuvoja, kuinka valmistautua testeihin. Sivujen kautta pääsee harjoittelemaan erilaisia testejä.
 • Europass (Opetushallitus): Voit tallentaa palveluun omia todistuksiasi ja CV:n sekä koota portfolion omasta osaamisestasi.
 • ForeAmmatti (Foredata Oy): Palvelussa kuvataan työpaikkoihin ja työnhakuun liittyviä faktoja helpolla ja kiinnostavalla tavalla. Voit saada apua työnhakuun Osaamiskartoituksen avulla. Palvelun käyttö vaatii rekisteröitymisen.

Työpaikat ja työnhaku

Rekrytointi- ja henkilöstöpalveluyrityksiä

Löydät netistä lisää rekrytointi- ja henkilöstöpalveluyrityksiä esim. hakusanalla "rekrytointiyritys".

Ulkomailla työskentely, työ- ja harjoittelupaikat

Tietoa työelämästä

Työsuhde, yrittäjyys ym. työelämä

 • Työsuojelu.fi - Työsuhdetietoa ja Suomen työsuojelupiirit
 • Finlex - Lainsäädäntö – Valtion säädöstietopankki
 • Työehtosopimukset - Työehtosopimusratkaisuja lainsäädännössä (Finlex)
 • Jyväskylän yritystehdas - Gradian, Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun sekä Jyväskylän kaupungin yhteinen palvelu, joka tarjoaa opiskelijoille mm. sparrausapua ja tietoa yrityksen ideointivaiheesta liiketoiminnan kasvattamiseen saakka.
 • Uusyrityskeskus - Yrityksen perustamiseen liittyvää tietoa
 • Keski-Suomen yritysidea - Tukea ja neuvoja yrityksen perustamiseen Jyväskylän seudulla
 • European Agency for Safety and Health at Work - Työsuojelun tietopankki, joka sisältää tietoa työturvallisuudesta, työterveyshuollosta ym. (Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto)
 • Työturvallisuuskeskus - Työturvallisuuskeskuksen työturvallisuustietoa
 • Kansalaisen palveluportaali (suomi.fi) - Tietoa kansalaisen ja yrityksen erilaisiin tilanteisiin ja aiheisiin, mm. työnhakuun ja urasuunnitteluun

Palkkaus

 • kuntatyönantaja - Kunta-alan palkkoja ammattinimikkeittäin ja ammatit koulutusaloittain.
 • valtiolle.fi - Valtio työnantajana: palvelussuhteen ehdot, valtion palkkausjärjestelmä
 • Akava - Työelämä -> Tietoa työelämästä: keskeisistä työelämän säännöksistä, työntekijöiden ja työnantajien oikeuksista ja velvollisuuksista sekä sosiaaliturvasta. Akavaaka-tilastokooste sisältää tietoa mm. palkkauksesta ja verotuksesta.
 • SAK - Aineistot -> Tilastot: Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön palkkatilastot aloittain.
 • Tilastokeskus - Tilastot, Tilastot aiheittain: Palkat ja työvoimakustannukset. Tilastokeskus keräämiä palkkatietoja valtakunnallisesti.
 • Elinkeinoelämän keskusliitto - Palkat. Tietoa teollisuuden, rakentamisen ja palvelualojen palkoista.
 • Ornamo ry - Kulttuurin alalla ei toistaiseksi julkaista palkkasuosituksia, mutta palkkatietoja voi tiedustella esimerkiksi Teollisuustaiteen Liitto ORNAMO ry:stä. Akavan Erityisalat ry:ssä palkkaneuvontaa on tarjolla vain jäsenille.
 • Proliitto - Yksityisen sektorin toimihenkilöiden palkkaus

Opinnäytetöistä maksetuista palkoista ja apurahoista ei ole saatavilla seurantatietoja eikä korvaussuosituksia.

Palkansaajien keskusjärjestöt

AKAVA: AKAVA on korkeasti koulutettujen palkansaajien ja ammatinharjoittajien keskusjärjestö, johon kuuluu 36 jäsenliittoa.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK on ammattijärjestöistä vanhin. SAK:n jäseniä ovat 17 teollisuuden, julkisen sektorin, kuljetusalojen ja yksityisten palvelualojen ammattiliittoa.

STTK on koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 13 jäsenliittoa. STTK:laiset työskentelevät mm. teollisuudessa, terveydenhuollossa ja palvelualoilla sekä kuntien, valtion ja seurakuntien palveluksessa.