jamk.fi

Avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin voi osallistua kuka tahansa iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opinnot soveltuvat sinulle, joka

  • haluat lisätä työelämässä tarvitsemaasi osaamistasi
  • suunnittelet hakeutuvasi ammattikorkeakouluopintoihin tai ylempiin ammattikorkeakouluopintoihin tai
  • haluat kehittää yleissivistystäsi sinua kiinnostavissa asioissa

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella ammattikorkeakoulututkintoihin kuuluvia opintojaksoja, mutta et koko tutkintoa. Opinnot hyväksytään osaksi tutkintoa, jos myöhemmin haet ja tulet valituksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi.

Ajankohtaista avoimessa AMK:ssa

  • Ilmoittautuminen kevään opintoihin alkaa maanantaina 19.11.2018 klo 9.00, sosiaali- ja terveysala klo 10.00
  • Koko opintotarjonta julkaistaan 31.10.2018

"Olen tyytyväinen, että voin käyttää oppimiani asioita työssäni."

Opiskelijapalaute syksy 2017

Avoin AMK Facebookissa

KOULUTUSTOIVE / PALAUTE AVOIMELLE AMK:LLE