Toteutetaan avoimia ammattikorkeakouluopintoja yhdessä

Etsittekö

 • korkeakouluopintoja alueellenne?
 • ammattikorkeakouluopintoja lukioon tai ammatilliseen oppilaitokseen, opiskelijoille, jotka tähtäävät korkeakouluopintoihin tai haluavat sisällyttää korkeakouluopintoja osaksi tutkintoaan?
 • työelämää kehittäviä avoimen AMK:n opintoja?

Me voimme auttaa!

YTOL eli yhteistyöoppilaitostoiminta

Jyväskylän ammattikorkeakoulu toteuttaa yhteistyöoppilaitosten kanssa avointa ammattikorkeakouluopetusta kolmella erilaisella mallilla. Mallit eroavat toisistaan sen mukaan, miten suuri rooli Jamkilla on opetuksen toteuttamisessa. Malleihin sisältyy avoimen ammattikorkeakoulun kustannuksia, joiden laskuttamisesta sovitaan keskinäisin neuvotteluin. Maksut liittyvät organisaatioiden väliseen toimintaan, eivätkä tarkoita opiskelijalta suoraan perittäviä maksuja.

1. Opintopalvelut

Hinta: 20 € / opiskelija / opintojakso

Sisältää:

 • Opettajan kelpoisuuden arviointi ja hyväksyminen
 • YTOL-paketti:

Opinto-oikeus JAMKin opetussuunnitelman mukaisiin opintoihin
Yleinen ohjaus ja neuvonta
Ilmoittautumisten käsittely ja opiskelijoiden kirjaaminen Jamkin opintotietojärjestelmään
Jamkin tietojärjestelmät ja verkkotunnukset (opiskelijat, opettaja)
Sähköiset opetus- ja/tai tukimateriaalit kyseiseen toteutukseen
Arvosanojen kirjaaminen opintotietojärjestelmään
Opintosuoritusotteiden lähettäminen suoritetuista opinnoista

Lisäksi:
Opintojakson arviointi: tarve arvioidaan tapauskohtaisesti, Jamk vastaa aina loppuarvioinnista. Tarvittaessa tuntimäärä 5-10 h/opintojakso, à 45 €/h.
Uudelle kumppanille yhteistyöoppilaitosopettajan mentorointi 5 h/opintojakso, à 45 €/h.

2. Yhteisopettajuus

Hinta: 10 € / opintopiste / opiskelija

Sisältää:

 • Opettajan kelpoisuuden arviointi ja hyväksyminen
 • Opintojakson suunnittelu, toteutus ja arviointi yhdessä yhteistyöoppilaitosopettajan kanssa (50 % - 50 %)
 • YTOL-paketti:

Opinto-oikeus JAMKin opetussuunnitelman mukaisiin opintoihin
Yleinen ohjaus ja neuvonta
Ilmoittautumisten käsittely ja opiskelijoiden kirjaaminen Jamkin opintotietojärjestelmään
Jamkin tietojärjestelmät ja verkkotunnukset (opiskelijat, opettaja)
Sähköiset opetus- ja/tai tukimateriaalit kyseiseen toteutukseen
Arvosanojen kirjaaminen opintotietojärjestelmään
Opintosuoritusotteiden lähettäminen suoritetuista opinnoista

3. Jamk-opetus

Hinta: 20 € / opintopiste / opiskelija

Sisältää:

 • Opintojakson suunnittelu, toteutus ja arviointi
 • YTOL-paketti:

Opinto-oikeus JAMKin opetussuunnitelman mukaisiin opintoihin
Yleinen ohjaus ja neuvonta
Ilmoittautumisten käsittely ja opiskelijoiden kirjaaminen Jamkin opintotietojärjestelmään
Jamkin tietojärjestelmät ja verkkotunnukset (opiskelijat, yhteistyöoppilaitoksen tutor/opettaja)
Sähköiset opetus- ja/tai tukimateriaalit kyseiseen toteutukseen
Arvosanojen kirjaaminen opintotietojärjestelmään
Opintosuoritusotteiden lähettäminen suoritetuista opinnoista

Muut mahdolliset kustannukset

 • Matkakustannukset yhteistyöoppilaitokseen
 • Mentorointi 45 €/tunti. Uudelle kumppanin kanssa edellytyksenä min. 5 h mentorointia Opintopalvelut-mallissa.
1. Ota meihin yhteyttä

Laita viestiä osoitteeseen avoinamk(at)jamk.fi. Kerro, millaisesta yhteistyöstä olette kiinnostuneita. Mitä opintoja haluaisitte tarjota oppilaitoksessanne? Millä yhteistyömallilla? Löytyykö teiltä jo sopiva opettaja?

2. Suunnitellaan yhdessä

Suunnitellaan toteutettavat opinnot ja tehdään yhteistyösopimus.

3. Käynnistetään opinnot!

Aloitetaan avointen ammattikorkeakouluopintojen tarjoaminen oppilaitoksessanne.

Mitä edellytämme yhteistyökumppaniltamme

 • Sitoutuminen yhteistyösopimukseen
 • Soveltuvan opettajan rekrytointi (Opintopalvelut ja Yhteisopettajuus)
 • Opinto-ohjaus ja neuvonta
 • Opintojen markkinointi omille opiskelijoille
 • Opiskelijoiden ohjaaminen ilmoittautumisessa
 • Opetustilojen tarjoaminen (ellei toisin sovita)
 • Jamkin opetussuunnitelman mukainen opetus (Opintopalvelut ja Yhteisopettajuus)
 • Opiskelijoille tarjottu tuki
 • Opiskelijapalautteiden kerääminen
 • Opintosuoritusten asianmukainen säilyttäminen (Opintopalvelut ja Yhteisopettajuus)

Perumisoikeus

Opintojakson toteutus voidaan peruuttaa osapuolten yhteisellä päätöksellä vähäisen opiskelijamäärän perusteella.

Kun Äänekosken kaupunki ryhtyi tarjoamaan asukkailleen avoimia korkeakouluopintoja paikallisesti ohjattuna, lukiomme oli valppaana.
Päädyimme tarjoamaan opiskelijoillemme avoimia korkeakouluopintoja jo ennen kuin uusi lukiolaki siihen velvoitti. Arvo on siinä, että
voimme tarjota korkeakouluopintoja nimenomaan kotilukiosta käsin. Yhteistyö Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa on ollut erittäin helppoa ja sujuvaa.

Sami Kallioinen, apulaisrehtori, Äänekosken lukio

Lue lisää

Ota yhteyttä

Maarit Korva

Suunnittelija, Administrative Planner
Koulutuksen kehittämispalvelut, Educational Development Services
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358405612555