opiskelijatarina

Äänekosken lukio opiskelijoiden tulevaisuuden asialla

Teksti
Maarit Korva
Kuva
Maarit Korva

Sami Kallioinen, Äänekosken lukion historian, yhteiskuntaopin ja uskonnon lehtori, apulaisrehtori

Sami Kallioinen, Äänekosken lukio

Kun Äänekosken kaupunki ryhtyi tarjoamaan asukkailleen avoimia yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintoja, tuntui luontevalta ottaa kursseja myös oman lukiomme tarjontaan. Sopiva sauma avautui, kun oikeat ihmiset kohtasivat viime keväänä oikeissa olosuhteissa.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opinnoista meidän lukiossamme tarjottiin Markkinoinnin opintojaksoa. Opintojakso toteutettiin yhteisopettajuuden periaatteelle, ammattikorkean ja lukion opettaja vastasivat tasavertaisesti opintojakson toteuttamisesta. Jatkossa Äänekosken lukion opintotarjottimella on toivon mukaan useampia ammattikorkean kanssa yhdessä toteutettavia opintojaksoja.

On arvokasta, että voimme tarjota korkeakouluopintoja nimenomaan kotilukiosta käsin. Se, että monipuolistimme opintotarjontaamme jo ennen lain vaatimusta, nosti lukiomme profiilia. Haluamme olla etujoukoissa opiskelijoiden tulevaisuuden asialla.

Lu­kio­kurs­sit val­mis­tavat ai­dos­ti kor­keakou­luo­pin­toi­hin

Meille kaikkein tärkeintä on antaa opiskelijalle kokemus korkea-asteen opiskelusta. Kurssit ovat aidosti korkeakouluopiskeluun valmistavia. Ne voi myöhemmin hyväksilukea osaksi korkeakoulututkintoa. Opinnot antavat opiskelijalle myös itseluottamusta opiskeluun, ylioppilaskirjoituksiin ja korkea-asteelle siirtymiseen.

Olin itse yhteisopettajana Jyväskylän ammattikorkeakoulun tarjoamalla markkinoinnin kurssilla. Kokemus oli mielenkiintoinen, haastavakin, mutta ehdottomasti opettavainen ja tarjosi uudenlaisen mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen. Minulla ei ole taustalla markkinoinnin opintoja, joten kurssin aikana pääsin myös oppijan rooliin. Pohjakokemuksen puute ei ollut suuri haitta, sillä tärkein roolini oli ohjata ja osallistua keskusteluun opiskelijoiden kanssa. Lukion henkilöstölle korkeakouluopintojen tarjoaminen onkin erittäin hyvä mahdollisuus päivittää tietoja, jatkokouluttautua ja oppia uutta. Näin pysyy myös kartalla siitä, mitä korkea-asteella tänä päivänä vaaditaan.

Kor­keakou­lukurssilla opiskelija saa opet­ta­jan tuek­seen

Yhteisopettajuusperiaatteella toteutettavilla kursseilla opiskelija ei jää opintojaksolla yksin vaan saa sekä ammattikorkeakouluopettajan että lukio-opettajan tuen oppimiselleen. Korkeakoulukurssit vaativat uusien taitojen opettelua, sillä esimerkiksi tieteellisen tekstin kirjoittaminen ei ole vielä lukio-opiskelijalle tuttua. Tästä syystä jatkuvasti läsnä oleva tuki on todella tärkeää.

Yhteistyö Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa on ollut erittäin helppoa ja sujuvaa. Olemme saaneet hyvin tietoa ja ohjausta ja asiat ovat edenneet jouhevasti. Opiskeluun tarvittavat järjestelmät on helppo ottaa käyttöön ja oppimateriaalit ovat hyvin saatavilla. Tapaamisista Jyväskylän ammattikorkeakoulun edustajien kanssa on jäänyt aina hyvä eteenpäin pyrkivä fiilis. Meidän lukiomme ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu ovat samalla aaltopituudella, menossa samaan suuntaan.