artikkeli

Ympäristömuutoksen vastaiset toimet alkavat keittiöstä

Teksti
Heini Kaisto
Kuva
Max Delsid, Unsplash
Kokki valmistaa varsiparsakaalia sitruunalla

Climate Smart Chefs -EU-hanke haastaa ajatusta kestävyydestä ravitsemisalalla menusuunnittelun ulkopuolelle: ”Tavoitteenamme on rakentaa koulutusta ja sen kautta työkaluja ravitsemisalan kehitykseen. Kokkien pitää ymmärtää kestävyys raaka-aineesta tarjoiltavaan annokseen ja osata vielä viestiä siitä asiakkaalle”, hankkeen viestintävastaava, kestävän gastronomian asiantuntija Minna Junttila kertoo. 

Jamk toimii hankkeessa sekä pohjoismaisena että korkeakouluedustajana: ”Climate Smart Chefs on Barilla Center for Food & Nutrition -säätiön koordinoima hanke, johon valikoitui mukaan Barillan luotettuja kumppaneita. Olemme tehneet heidän kanssaan jo pitkään yhteistyötä kestävän ruokajärjestelmän tiimoilta”, Minna jatkaa. 

Hankkeessa on partnereita Suomen lisäksi Italiasta ja Irlannista, pääasiassa yksityisistä koulutuslaitoksista. ”Jamkilla on suomalaisena korkeakouluna kolme keskeistä roolia hankkeen toteutuksessa – samasta aiheesta aiemmin tehdyn tutkimustiedon ja muun materiaalin kartoittaminen, koulutuksen sisällön ja tulosten arviointi, sekä tuloksena syntyvän koulutusmallin laajentamis- ja monistamismahdollisuuksien tarkastelu Pohjoismaissa.”

Hanketta rahoittaa Euroopan komission LIFE-ohjelma, jonka tavoitteena on komission ympäristö- ja ilmastotavoitteiden edistäminen. 

Kestävän ruokajärjestelmän teemat ovat tätä nykyä paljon esillä hankemaailmassa – sekä kansainvälisellä että kansallisella tasolla. ”Ruoka on siitä ainutlaatuinen asia, että se löytyy oikeastaan jokaisen YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitteen alta. Ruoan tarkastelu kestävän gastronomian kulmasta on tässä keskeisessä roolissa. Jamkissa palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma on suunnattu jo 2014 vuodesta alkaen kestävään gastronomiaan – kestävän ruokajärjestelmän ymmärtämiseen ja kehittämiseen.  Kestävyydessä tarvitaan holistista ajattelua ja systeemien ymmärtämistä, jotta löydetään eri toimijoita tyydyttäviä kestäviä ratkaisuja.”