opiskelijatarina

YAMK-opinnoista osaamista robotiikan soveltamiseen joustavassa tuotannossa

Timo Karhu on 45-vuotias sähkötekniikan diplomi-insinööri Oulusta. Hän toimii elektroniikka-alan yrityksessä projektipäällikkönä. Takana hänellä on työuraa reilu parikymmentä vuotta elektroniikkateollisuuden tehtävistä Suomessa, Kiinassa ja Intiassa. Timo opiskelee robotiikan YAMK-tutkintoa Jamkissa ensimmäistä vuotta.

Robotiikan YAMK-tutkintoa suorittava Timo Karhu
Robotiikasta on tietty mystiikka kadonnut, käyttöönotto- ja oppimiskynnykset madaltuvat ja sovellusalueita tulee koko ajan lisää. Haluaisin oppia lisää teollisuuden käyttökohteista sekä pystyä arvioimaan robotiikan soveltuvuutta eri käyttötarpeisiin.

Uutta teknologiaa tarvitaan laadun, kustannustehokkuuden ja kansainvälistymisen tueksi

Timo Karhu on nähnyt selkeästi työssään, miten jatkuvaa teknologiamuutos on. Muutoksella tähdätään parempaan laatuun, kustannustehokkuuteen ja pyritään sopeutumaan kansainvälistymisen asettamiin vaatimuksiin.

"Työelämän muutos on hyvin kiinnostavaa. Osa työtehtävistä on monotonisia ja ergonomisesti raskaita. Toistoista halutaan eroon, tehtävien monipuolisuutta halutaan kasvattaa sekä helpottaa ihmisten jaksamista työssä. Hyvin useasti näihin teemoihin liittyvissä projekteissa ovat tulleet vastaan automaatio ja robotiikka. Robotiikasta on tietty mystiikka kadonnut, käyttöönotto- ja oppimiskynnykset madaltuvat ja sovellusalueita tulee koko ajan lisää", Timo kertoo.

Tehtaissa eri puolilla maailmaa hyödynnetään jo robotiikkaa

Työssään Timo on päässyt vierailemaan erilaisissa tehtaissa eri puolilla maailmaa. Lähes poikkeuksetta hänen vierailemissaan kohteissa robotit ovat olleet jo tuotannossa mukana tai niiden käyttöönotto on ollut suunnitteilla. "Sovellusalueiden näkeminen ruokkii mielikuvitusta ja sitä alkaa mielessään pohtimaan, mitä kaikkea robotiikan avulla voisikaan tehdä. On ollut hämmästyttävää huomata, mihin kaikkeen robotteja voi käyttää, ja miten hyvin niiden yhteistoiminta ihmisten kanssa toteutuu", hän pohtii.

Timon "perinteinen insinööriluonne" vaikutti myös siihen, että hän päätti lähteä opiskelemaan robotiikkaa. "Onhan se mukavaa päästä oppimaan uutta ja leikkimään uusilla leluilla sekä kokeilemaan, mihin kaikkeen nuo ”lelut” pystyvät - kyllä se sisäinen macgyver on siellä taustalla aika vahvasti", hän toteaa.

Timo odottaa, että pääsisi oppimaan lisää teollisuuden käyttökohteista ja soveltamaan oppimaansa työssään. Hän pitää hyvänä sitä, että koulutuksessa on sopivasti teoriaa ja käytäntöä. Jatkossa hän haluaisi pystyä arvioimaan robotiikan soveltuvuutta erilaisiin käyttökohteisiin. "Eihän robotiikkakaan ihan kaikkeen taivu. Pitäisi pystyä miettimään myös realistisesti, mihin sitä kannattaa soveltaa", hän sanoo.

Yhteistoimintarobotiikan soveltamista tuotevalmistukseen testataan

Kiinnostus robotiikan hyödyntämiseen näkyy jo Timon työssä. Hän ohjaa parhaillaan insinöörityötä, jossa tutkitaan yhteistoimintarobotikan soveltamista tuotteen valmistukseen käsittely- ja testausvaiheessa. Timo uskookin, että robotiikan hyödyntäminen lisääntyy jatkuvasti etenkin valmistavassa teollisuudessa sitä mukaan kuin teknologiat kehittyvät ja niistä tulee taloudellisesti kannattavia.

Hyviä robotiikan käyttökohteita on tunnistettu jo useita. "Uskoisin, että tulen jatkossa toimimaan projekteissa, jotka tähtäävät robotiikan käyttöönottoon työpaikallani sekä työpaikkani valmistusketjussa. Toivon myös, että pystyn jatkossa innostamaan kollegojani ottamaan robotiikkaa käyttöön heidän vastuualueilleen ja ehkä olemaan apuna uusilla sovellusalueilla robotiikan soveltuvuuden arvioinnissa.

Laboratorioharjoituksista onnistumisen fiiliksiä

Robotiikan sovellukset -opintojakso saa Timolta kiitosta, koska siinä yhdistyi sopivasti teoria ja käytäntö. "Kaiken kruunasivat laboratorioharjoitukset, joissa tehtiin käytännön sovelluksia erilaisille roboteille. Olihan se hieno nähdä työparini kanssa, että osasimme tehdä ihan oikeita sovelluksia erilaisiin ympäristöihin ja eri valmistajien laitteille. Tuli hyvä fiilis, että hei, me osattiin", Timo kertoo innostuneena.

Robotiikan opiskelijat ovat taustoiltaan hyvin erilaisia, mikä on ollut Timosta erityisen antoisaa. Ryhmä on saanut aikaiseksi hyviä keskusteluita mm. robotiikan sovellustarpeista. Haasteellisinta Timolle opinnoissa on ollut sopeutuminen etäopiskeluun. "Olen kuitenkin sen verran vanha kettu opiskelijana, että itselleni luontevinta olisi lähiopetus. On ollut mukava huomata, että opiskelu toimii ihan hyvin myös etänä. Toki perheellisenä ja työssäkäyvänä monimuoto-opiskelussa on omat etunsa opiskelun sovittamisessa muuhun elämään", Timo pohtii.

Opinnäytetyön idea on hahmottumassa

Opinnäytetyö on olennainen osa insinöörin YAMK-tutkintoa. Timo on opinnoissaan vasta alussa, mutta paria ideaa hän on jo miettinyt. "Oma osaamiseni on tuotannossa ja sen prosessissa, joten luonnollisesti mietinnässä olevat aiheet liittyvät robotiikan soveltamisessa tuotantokäyttöön joustavassa tuotannossa", hän kertoo. Yhtenä mahdollisena aiheena hän pitää robottien käyttöönottopäätöksiin liittyvän problematiikan yksinkertaistamista, koska ne koetaan hänen mukaansa vielä turhan monimutkaisiksi.

Opiskelu on osa arkea, jossa on paljon muutakin. Timo kertoo, että hänelle kuuluu oikein hyvää. "Talvi alkaa taittumaan kevääksi ja ihmiset piristyvät ihan silminnähtävästi. Koronaongelmakin selätettäneen ja paluu normaalitilanteeseen helpottaa monia käytännön asioita esimerkiksi töissä ja arjen harrastuksissa. Töissäkin mm. robotiikkaan liittyviä asioita ratkeaa pikkuhiljaa, ja tuo edellä mainittu insinöörityökin tuo työmaalla robotiikkaa lähemmäksi käytännön maailmaa", hän summaa aktiivista arkeaan.

Kenelle suosittelisit robotiikan YAMK-tutkintoa?

"Suosittelen robotiikan YAMK-tutkintoa erityisesti kaikille tuotannon kanssa toimiville, jotka kaipaavat lisää tietoa robotiikan sovellusalueista ja soveltuvuudesta. Samoin henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita tuotannon ja tuotekehityksen kehittämisestä. YAMK-tutkinnolla saa ajankohtaista tietoa siitä, missä robotiikassa mennään, sekä vahvan käytännön osaamisen robotiikan eri osa-alueista", Timo vakuuttaa.