alumnitarina

Vuoden alumni Lilli Luoma-aho tekee asiakaspalvelutyötä suurella sydämellä

Kuva
Mikko Vähäniitty

Matkailu- ja asiakaspalvelualan taituri, hotellipäällikkö Lilli Luoma-aho suosittelee lämpimästi restonomiopintoja ja koulutuksen tarjoamia monipuolisia työtehtäviä. Jamkin Vuoden alumniksi 2023 valitun Luoma-ahon yhteydet Jamkiin ovat olleet kiinteät koko työuran ajan. Jamkin opinnoista Luoma-aho mainitsee erityisen tärkeinä opit asiakaspalveluasenteesta, paineensietokyvystä ja ongelmanratkaisutaidoista. 

Lilli Luoma-aho uskoo, että monitaituruus tulee korostumaan työelämätaitona. Itsensä johtaminen on myös tärkeä taito: ”Itsensä johtaminen on muutakin kuin kykyä listata asioita tärkeysjärjestykseen; pitää osata resursoida myös henkisiä voimavaroja.” 

Lilli Luoma-aho keltaisella taustalla

Restonomin opintojen kautta löytyi ura, jossa yhdistyvät kansainvälisyys ja ihmisten kanssa työskentely

Lilli Luoma-aho päätyi aikoinaan hieman mutkan kautta Jamkiin opiskelemaan. Hän oli jo saanut opiskelupaikan ranskan kielen opettajaksi tähtääviin yliopisto-opintoihin. Ajatus kieltenopettajana työskentelemisestä ei kuitenkaan tuntunut omalta. ”Halusin työn, joka yhdistäisi kansainvälisyyden, kielet ja ihmiset. Se taisi olla aikoinaan opo, joka ehdotti, että mitä jos hakisit ammattikorkeaan restonomiksi. Tällä tiellä ollaan, eikä ole kaduttanut!”

Lilli Luoma-aho kuvailee itseään peruspositiiviseksi heittäytyjäihmiseksi, joka tekee työtä suurella sydämellä. Heittäytyminen näkyi ammattikorkeakoulussa siten, että Luoma-aho lähti innostuneesti mukaan kaikkiin projekteihin. Restonomin tutkinnon Luoma-aho suoritti vajaassa viidessä vuodessa. Vaikka opintojen ja lopputyön tekeminen venyi, laajalti karttuneesta työkokemuksistaan Luoma-aho ei jättäisi mitään pois. ”Sekä erilaiset projektiopinnot, Resto-kisoissa mukana olo, että työnteko, ovat aina tukeneet opintoja. Korkeakoulussa opittua teoriaa pääsi heti toteuttamaan käytännössä.”
 
Luoma-aholla onkin monipuolinen tausta erilaisista asiakaspalvelutöistä. Opintojen ohella hän toimi viisi vuotta jyväskyläläislähtöisessä Nordic Business Forumissa vapaaehtoistyöntekijänä ja suoritti siellä myös harjoittelun seminaarisalin vastaavana esihenkilönä. Kun Nordic Business Forumia vietiin ensimmäistä kertaa Jyväskylästä Helsinkiin, Luoma-aho toimi lehdistön parissa sekä First Class -asiakaspalvelun esihenkilönä. ”Nordic Business Forum oli opettavainen kokemus: piti pystyä pitämään useita lankoja käsissä ja sietää kovaakin painetta. Handsfree yhdessä korvassa, radiopuhelin toisessa ja asiakas edessä. Piti pystyä kuuntelemaan ja vastaamaan sekä olemaan läsnä kaikille.”  

Perheyritys mahdollisti luontevan urapolun hotellipäälliköksi

Nykyään Lilli Luoma-aho työskentelee Jyväskylässä Hotelli Verson hotellipäällikkönä. Versossa työura alkoi heti hotellin avauduttua vuonna 2016, eli samoihin aikoihin, kuin Luoma-aho itse valmistui Jamkilta. ”TE-palveluiden rekrykoulutuksen kautta pääsin vastaanottovirkailijaksi uuteen hotelliin. Siitä firman sisäinen kasvutarina sitten lähti, ensin olin vastaanottovirkailija, sitten vuoropäällikkö ja sitten vastaanottopäällikkö. Sain lisää vastuuta ja lopulta päädyin nykyisiin hommiini hotellipäällikkönä.”
 
Lilli Luoma-aho on kiitollinen siitä, että jyväskyläläinen perheyritys, Yöpuu Yhtiö Oy, on antanut hänelle mahdollisuuden opetella, yrittää ja kokeilla. ”Meillä jokainen esihenkilö tekee myös suorittavaa työtä. Toimistossa ehdin istua ehkä kahdesta kolmeen kertaa viikossa.” Puhtaasta toimistotyöstä Luoma-aho ei syttyisikään, koska hän ei halua karata asiakkaiden eikä tiimiläisten luota. ”Asiakkaat on se juttu, miksi tätä hommaa tehdään”, tiivistää Luoma-aho.

Jatkuvaa oppimista ja alumnivierailuja Jamkissa 

Lilli Luoma-aho on toiminut myös vierailevana luennoitsijana Jamkissa Toursim Management -tutkintolinjan opiskelijoille. ”Entinen opettajani kysyi, ehtisinkö tulla opettamaan hotellikäyttöjärjestelmää, sillä minulla se on tuoreessa muistissa. Jamkiin palaaminen alumnina tuntui hyvin luonnolliselta.” Luoma-aho toivoisi, että voisi antaa opiskelijoille innostusta asiakaspalvelua kohtaan ja ymmärrystä siitä, että hotellityöntekijän työnkuva on paljon muutakin kuin check-in ja check-out.

Tällä hetkellä Lilli Luoma-aho suorittaa myös ylempää ammattikorkeakoulututkintoa Jamkissa. Opinnot ovat olleet hyvin työelämälähtöisiä ja hän on kokenut palkitsevana, että oppimistehtävät voi tehdä omaan työpaikkansa kehittämiseen. Tulevaisuudessa Luoma-aho haaveilee myös pedagogisten opintojen suorittamisesta. Ehkäpä hänestä sittenkin tulee jonain päivänä opettaja.  

Tulevaisuudessa monitaituruus korostuu

Lilli Luoma-aho toivoo, että tulevaisuudessa alalle hakeutuisi lisää innostuneita ja rohkeita tekijöitä. Hän uskoo, että monitaituruus tulee korostumaan entistä enemmän. On paljon helpompi työllistyä, jos on esimerkiksi vastaanottovirkailija, joka osaa vähän tarjoilla ja toisin päin. Itsensä johtaminen on myös taito, joka pitää tänä päivänä osata. ”Itsensä johtaminen on muutakin kuin kykyä listata asioita tärkeysjärjestykseen; pitää osata resursoida myös henkisiä voimavaroja.” Tähän Luoma-aho on saanut valmennusta esimerkiksi koulutuksista, joissa käymisen työnantaja on mahdollistanut.
 
Opiskelijoille Luoma-aho vinkkaa, että opiskeluaikana kannattaa tehdä harjoittelut monipuolisesti ja vaatia, että saa käydä eri osastoilla muutaman viikon ajan perehtymässä niiden toimintaan. Näin voi kartuttaa kokonaiskuvaa yrityksen toiminnasta. Luoma-aho toivoisi, että työnantajat ymmärtäisivät, että kokonaiskuvaa alasta ei voi oppia koulukirjoista, vaan pitäisi antaa tilaa oppia myös työpaikoilla.  

Jamkista Lilli Luoma-aholle on jäänyt päällimmäisenä mieleen saadut opit asiakaspalveluasenteesta, paineensietokyvystä ja reiteistä ongelmanratkaisuun. ”Minulla oli aina monta rautaa tulessa, mutta olen aina tehnyt opintoja, projekteja ja töitä koko sydämellä”, Luoma-aho kertoo lämpimästi hymyillen.