artikkeli

Suomen tarina on osaamisen ja koulutuksen tarina

Teksti
Heli Toivola
Kuva
Mikko Vähäniitty

Vesa Saarikoski aloitti Jamkin uutena rehtorina syyskuun alussa.  Mies on varmasti jo monelle tuttu Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian ja Karelia ammattikorkeakoulun ajoilta, mutta osalle jamkilaisista ja lehden lukijoista uusi kasvo. Mikä Vesa on miehiään?

Vesa Saarikoski

Vesa on viettänyt koko työuransa koulutuksen ja tutkimuksen parissa. Turun yliopiston opetus- ja tutkimustehtävissä työn painopiste siirtyi johtamiseen ja hallintoon ja sillä polulla mies on edelleen. Vesaa kiinnostaa monipuolinen osaamisen kehittäminen ja työskentely ihmisten kanssa. “Osaamisen kehittämiselle on tilausta, sillä Suomen tarina on hyvin pitkälti osaamisen ja koulutuksen tarina”, Vesa toteaa.

Kansakunnan kykyä ja osaamista on otettu käyttöön historian saatossa hyvin monin tavoin. Työvoimapula on tälläkin hetkellä suuri ja osaajia tarvitaan entistä enemmän monelle eri sektorille. Korkeakouluilla on tässä merkittävä rooli, koska väestö ikääntyy kovaa vauhtia.

Jamk on Suomen vetovoimaisimpia korkeakouluja

Jyväskylän ammattikorkeakoulun tilanne on hyvä, sillä Jamk on Suomen vetovoimaisimpia korkeakouluja ja vetää hyvin myös ulkomaalaisia opiskelijoita.

“Meidän on huolehdittava yhdessä työnantajien kanssa, että koulutus kohdentuu oikein ja työllistyminen onnistuu. Näin Jamk varmistaa osaltaan, että Keski-Suomi säilyy elinvoimaisena ja kehittyvänä maakuntana, jossa kansainvälisyys on osa kasvua ja monipuolisen sekä monikulttuurisen osaamisen kehittymistä“, Vesa summaa.

Hän nimeää kansallisen osaamiskeskittymän statukseen keskeisinä kuuluvan korkean laadun, kansainvälisyyden sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan. Keski-Suomessa Jamkin tahtotila on täyttää kansallisen osaamiskeskittymän kriteerit ja jo tällä hetkellä tilanne on tässä vahva. Tavoitetta tukee vaikuttava Edufutura-yhteistyö Jyväskylän yliopiston ja  Gradian kanssa.

Kilpailun sijaan yhteistyötä

Jamk on monilla mittareilla mitattuna kärkikolmikossa ammattikorkeakouluvertailuissa. Tilanne on henkilöstön kannalta haastava, sillä toisaalta kilpailu on kiristynyt ja odotukset kasvavat. Vesan mielestä on tärkeää, että tehtävää avartava iso kuva hahmottuisi kaikille, sillä emme voi koko ajan juosta kovempaa. 

“Työntekijöiden motivoitumistekijät ja osallistumisen mahdollisuudet korostuvat tulevassa kehityksessä entisestään”, Vesa summaa. 

“Kilpajuoksun sijaan meidän pitäisi pysähtyä miettimään, mitä tehdään ja miten tehdään. Pakon edessä olemme oppineet uusia työn tekemisen tapoja ja nyt olisikin hyvä miettiä miten jatkossa.”  Kilpailun sijaan Vesa painottaa yhteistyötä: ”kilpailua ei kannata käydä toisiamme vastaan Suomen rajojen sisäpuolella.”

Kymmenessä vuodessa ammattikorkeakoulusektori on kehittynyt huimasti.  Esimerkiksi teknologiayksikön laboratoriot ja oppimisympäristöt yllättivät korkeatasoisuudellaan ja monipuolisella tarjonnallaan. Yrityksiin ja muihin korkeakouluihin tarjottavien tuotteiden ja palvelujen taso on vaikuttavaa. Vesa kuvaa itseään työorientoituneena ihmisenä, mutta kuvaa ”työn olevan vain työtä.” 

“Työpaikallamme hoidamme työasioita ja työtänsä on kyettävä priorisoimaan ja osin delegoimaankin”.

Vesa rentoutuu ulkoilemalla

Vesa rentoutuu ulkoilemalla, perinteistä kävelyä harrastaen kansallispuistossa tai luonnonpuistoissa. Hän myös lukee paljon ja monialaisesti. Vesa hakee kirjallisuudesta laajempia merkityksiä esimerkiksi historiasta, politiikasta ja kulttuurista. Myös kevyttä lukemista mahtuu sekaan: brittiläiset dekkarit muun muassa.  Sama suuntaus on myös TV-sarjoissa: Vesaa kiinnostavat mm. Agatha Christie, Hercule Poirot ja Foylen sota. Britit ovat taitavia ajankuvien tekijöitä omassa traditiossaan.   Välillä vaimon hevosharrastus kutsuu Vesaa tallipojan hommiin ja toki hän on itsekin hevosia harrastanut pitkään. 

“Tämä harrastus on pikemminkin elämäntapa,” hän summaa. Mottonaan Vesa mainitsee: ”argumentti voittaa auktoriteetin”. Hän perustelee sitä näin: 

”Koulujärjestelmät ovat perinteisesti hierarkisia. Kaikkien tulisi olla avoimia ideoille ja uusille ajatuksille, näiden tulee voida ylittää hierarkian rajat.” 

Hienosti siteerattu, uuden sukupolven korkeakoulun rehtorilta, Jamkin matkalla kohti uusia, kunnianhimoisia tavoitteita.