artikkeli

Sammon taonta 3 - Osallisuuden merkitys

Sammon taonta III -tilaisuus järjestettiin 23.5.22 etäyhteyksien välityksellä. Kolmannen Sammon taonta -tilaisuuden kantavana teemana oli osallisuus.

Sammon taonta -tilaisuudet ovat perinteisesti alkaneet musiikkiesityksellä, eikä Sammon taonta III ollut tästä poikkeus. Tällä kertaa osallistujat saivat nauttia Ana Pilatin ja Aurora Hentusen duetosta.

Tilaisuuden varsinainen ohjelma käynnistettiin SamPo-projektin kuulumisilla. SamPo-projektin projektipäällikkö Merja Kurunsaari ja erityisen tuen asiantuntija Seija Eskola avasivat tilaisuuden osallistujille projektin etenemistä, tähän mennessä tehtyjä toimenpiteitä sekä SamPo-projektin ensimmäisiä tuloksia.

Seuraavana vuorossa oli Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaalakka, jonka osion otsikkona oli Puheenvuoro osallisuudesta. Vaikuttavan puheenvuoron aikana perattiin Sydänmaalakan omakohtaisia kokemuksia vuosien varrelta osallisuuden merkityksestä niin hänen ammatilliselta uraltaan kuin myös henkilökohtaisesta elämästä. Sydänmaalakan puheenvuoro keräsi suuret kiitokset tilaisuuteen osallistuneilta tahoilta.

Seuraavana ääneen pääsivät eri oppilaitosten edustajat. Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE, Seinäjoen koulutusyhtymä Sedu, Jyväskylän palvelualan opisto Jypao ja Ammattiopisto Spesia kertoivat omia kokemuksiaan ensimmäisen vaiheen pilottioppilaiden kanssa työskentelystä. Myös näissä puheenvuoroissa kävi ilmi osallisuuden merkityksellisyys pilottivaiheeseen osallistuneille henkilöille. 

Iltapäivän päätteeksi Sammon taontaan osallistuneet henkilöt jaettiin pienryhmiin, joiden tehtävän oli käsitellä opiskelijan osallisuutta edistävää moniammatillista ohjausta ja sen soveltamismahdollisuuksia. Pienryhmätyöskentelyn ja sen tulosten koonnin jälkeen Sammon taontaan osallistuneet saivat vielä nauttia Pilatin ja Hentusen musiikkiesityksestä, joka kruunasi mielenkiintoisen iltapäivän.