opiskelijatarina

Opon työssä tärkeintä on kuuleminen ja kohtaaminen

Teksti
Kati Poikonen
Kuva
Jani Pyykkönen

Kaisa Törmän mielestä vuorovaikutus ja kohtaaminen opiskelijoiden kanssa on opinto-ohjaajan työssä tärkeintä. Oman intuition tueksi siihen voi saada työkaluja opinto-ohjaajankoulutuksesta, hän kertoo. Katso Kaisan tarina!

Opon opinnot tuki tavoitteita, joita lähdin sieltä koulutuksesta hakemaan. Mä sain aivan valtavan hyvän teoriapohjan ohjaustyöhön. Sain mahdollisuuden puntaroida opettajuuden ja ohjaajan työn eroa, peilata sitä erilaisiin teorioihin ja kirjallisuuteen, mutta ennen kaikkea mulle iso ja tärkeä juttu tässäkoulutuksessa oli se, että olin osa moniammatillista ryhmää.