alumnitarina

Opiskelu innostavassa yhteisössä mahdollisti uran viemisen haluttuun suuntaan

Teksti
Niko Nyqvist
Kuva
Mari Varonen

Johannes Lintunen valmistui musiikkipedagogiksi pääinstrumenttinaan klassinen kitara. Jo ennen valmistumistaan hänellä oli pitkä kokemus musiikin alalta, soitonopetustyöstä bändissä keikkailuun ja tapahtumatuotantoon. Opintojen aikana rakentuneiden verkostojen lisäksi musiikkipedagogin koulutus on auttanut kehittämään pedagogiikkaa ja taitoja etsiä erilaisia opetusratkaisuja, jota kaikkea voi hyödyntää kulttuurialan monissa tehtävissä.

Johannes Lintunen

Musiikkipedagogit valmistuvat opetusalan ammattilaisiksi saaden myös vahvan musiikillisen osaamisen, mutta työ ei välttämättä ole vain musiikinopetusta tai esiintymisiä vaan alan osaaja voi toimia hyvin monipuolisesti erilaisissa tehtävissä. 

Silloisessa Keski-Suomen konservatoriossa klassisen kitaran opintonsa kuusivuotiaana aloittanut Johannes on ollut mukana monessa. Hän aloitti musiikkipedagogiopintonsa 2000-luvun alkupuolella Jamkissa, mutta ala vei mennessään keikkailun, järjestötoiminnan, tapahtumatuotannon ja opetustyön merkeissä. Sittemmin hän palasi opintojen pariin valmistuen musiikkipedagogiksi vuonna 2020.

Johanneksen musiikillinen pohja on klassisessa kitarassa, mutta bändisoitto ja muutkin kielisoittimet ovat lähellä sydäntä. Klassisesta ja toisaalta keikkailutaustasta bändin kanssa on ollut suuri hyöty. Johannes puhuukin laaja-alaisuuden puolesta. ”On tärkeää opiskella eri genrejä ja kehittää rohkeasti omaa osaamistaan eteenpäin. Ei pidä lukittautua mihinkään tiettyyn tyyliin”, hän kiteyttää. 

Johannes on toiminut mm. Jyrockin promoottorina, Viitasaaren elävän musiikin yhdistyksessä, Jyväskylän kaupunginteatterilla teatterimuusikkona sekä monissa hankkeissa. Tällä hetkellä Johannes työskentelee Viitasaaren alueen musiikkiopistossa sähkökitaran ja akustisen kitaran sekä bändien ohjauksen opettajana. Oman yrityksensä, Musiikkikoulu Codan, Johannes perusti hiljattain. Tavoitteena hänellä on tarjota opetusta ja olla mukana tapahtumatuotannossa jatkossa myös yrityksensä kautta. Hän on myös jatkanut opintoja Jyväskylässä yliopiston puolella musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella.

Pedagogista valmiutta ja yrittäjäosaamista

Musiikkipedagogin opinnoista Johannes painottaa merkittävinä opettajuuteen saatuja työkaluja ja tietotaitoa pedagogiikan kehittämiseen. ”On ollut mukava miettiä ja suunnitella, miten opetustaan voi edelleen viedä eteenpäin.” Jamkin opintoihin sisältyvä yrittäjyyden ulottuvuus on ollut hyödyllinen. Yrittäjäpainotteisesti työhistoriassaan jo aiemminkin toimineena tutkintoon sisältyvät yrittäjäopinnot tuntuivat mielekkäiltä. Erityistä kiitosta Johannes antaa etäopiskelun tuomista mahdollisuuksista – monia opintoja pystyi suorittamaan etänä työelämään ja toisaalta myös muihin aikatauluihin yhdistäen.

Johannes itse suoritti musiikkipedagogin tutkinnon instrumenttiopettajan opintopolun. Hän korostaa, että pedagogiikka, jonka on oppinut kitaransoiton opettamiseen, pätee yhtä lailla monien muidenkin instrumenttien ohjaamiseen. Kitaristin työarjessa, sekä opetusluokassa että esiintyessä, myös useat muut kielisoittimet kuten ukulele, basso ja esimerkiksi banjo voivat olla mukana. Oleellista musiikin alalla onkin laaja-alainen ajattelu. Omaa osaamistaan on hyvä laajentaa, olkoonkin suuntana toisenkin instrumentin hallinta, musiikin hahmotusaineiden opettajuus tai erilaisiin projekteihin mukaan meno. Johannes kannustaakin katsomaan eri mahdollisuuksia rohkeasti. ”Verkostoituminen ja eri tehtäviin ennakkoluulottomasti mukaan lähteminen on tärkeää. Sosiaalinen rohkeus ja opiskeluaikoina kontaktien solmiminen kantavat hedelmää myöhemmin työelämässä, kun huomaa omaavansa monia verkostoja. Opiskeluajoilta syntyy myös monia elinikäisiä ystävyyksiä.”

Parasta työssä

Musiikin alalla työkenttä voi olla laaja, mutta Johanneksen mukaan yksi parhaista ja palkitsevimmista musiikkipedagogin työn puolista on seurata oppilaiden innostusta, kehitystä ja oppimista. Pedagogi toimii varsinaisen sisällönopettamisen lisäksi myös laajemmin kasvattajana, ja soittotunnit eivät ole aina vain soittoa vaan oppilaita kohdataan ihmisinä. Opettaja voikin olla mukana soittoa harrastavan lapsen ja nuoren elämässä aikuisuuteen asti. ”Siinä näkee nuoren ihmisen kehityksen, sen mihin suuntaan elämä kulkee.”

Musiikkipedagogin opintoja suunnitteleville Johannes painottaa koulutuksen monipuolisuutta ja alan monia mahdollisuuksia. Instrumenttitaitoja saa opinnoissa riittävälle tasolle ja lisäksi saa opettajan pedagogisen osaamisen ja pätevyyden. Suomalaisen musiikkikampuksen yhteisö ja kolmen oppilaitoksen, Jamkin, Gradian ja Jyväskylän yliopiston, toiminta kaikkine opiskelijoille tarjottuine mahdollisuuksineen ja verkostoineen on suuri plussa. Opintopolku kampuksella voi alkaa jo lapsena soittotunneilla ja jatkua aina musiikin alan korkeakouluopintoihin ja edelleen jatko-opintoihin asti. ”Opiskelu innostavassa yhteisössä mahdollisti oman uran viemisen omaan suuntaan, siihen suuntaan minne haluaakin mennä.”