pääkirjoitus

Muutoksessa tarvitaan ratkaisuja ja hyvää vointia

Teksti
Vesa Saarikoski
Vesa Saarikoski

Jyväskylän ammattikorkeakoulun lukuvuosi on alkanut vuorovaikutuksen merkeissä. Koronan jälkeinen aika näkyy paluuna kampuksille, elpyvinä kokouskäytänteinä ja työmatkustamisen lisääntymisenä. Maskit on riisuttu ja kättelemme lähes entiseen malliin. Aina on jatkuvuutta. Tulevaisuudessakin tarjoamme lähiopetusta. Maailma on kuitenkin muuttunut. Työskentelyn ja opiskelun perusoletus on etäosallistumisen mahdollisuus, ja käytännössä työskentelemme usein hybridimallilla.

Emme silti voi suoraan kääntää vanhoja toimintatapoja digitaalisiksi prosesseiksi. Toiminta on ajateltava uusiksi monessa tapauksessa. Jamkissa uudelleenajattelemme pedagogiikkaa, työ- ja oppimisympäristöjä, johtamista ja matkustamista.
Uudistuva teknologia ja palveluinnovaatiot ovat Jamkin soveltavan tutkimuksen ytimessä ja myös uudelleen ajateltavia asioita. Tavoitteena on toimintaympäristömme elinvoiman ja kilpailukyvyn kestävä kehittäminen kumppaneiden kanssa.
Taudit ja sota ovat riesana ja niihin kytkeytyen talous- ja energiakriisit painavat yksilöitä ja yhteisöjä. Muutoksen juurisyinä voi koko maailmaa koskien pitää ilmaston muuttumista. Suomen väestön ikääntyminen luo meille haasteita.  Jamkin lähestymistapa muutokseen on ratkaisukeskeisyys. 

Muutoksen keskellä korostuu hyvinvoiva yhteisö. Hyvinvointi on arvo sinänsä, mutta myös edellytys organisaation kyvykkyydelle. Hyvinvointia lisää myös ratkaisujen etsiminen. Lehtemme teeman mukaisesti luonto on monessa mielessä hyvinvoinnin lähtökohta ja lähde. 

Vesa Saarikoski
rehtori