artikkeli

Musiikista etähoivaa ja terveyttä -kysely

MUS&TE -projektin kysely musiikin/sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille lähetetään kohderyhmille maalis-huhtikuun vaihteessa.

Kyselyn tavoitteena on kartoittaa musiikin tämänhetkistä käyttöä, sekä kokemuksia musiikin käytöstä eri asiakasryhmien parissa. Lisäksi kerätään ajatuksia ja kokemuksia koskien digitaalisten musiikkituotteiden ja -palvelujen hyödyntämistä. Pyrimme kyselyn avulla saamaan kokonaiskuvan koskien käytännön tarpeita ja haasteita, sekä toiveita muusikkojen kanssa toteutettavasta digitaalisesta yhteistyöstä.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään MUS&TE -hankkeen toiminnan kehittämisessä hankkeen aikana. Kyselyn tulosten pohjalta kehitetään digitaalisuuden edistämistä musiikkipalvelujen hyödyntämisessä eri asiakasryhmien parissa sekä moniammatillista yhteistyötä.

Kyselyn tuloksia ja jatkoyhteistyötä käsitellään loppukeväästä kolmessa tilaisuudessa. Tilaisuuksiin toivotetaan tervetulleiksi sosiaali- ja terveysalan sekä musiikin ammattilaiset Keski-Suomen alueelta.

Verkostowebinaarit järjestetään keskiviikkoisin:
• 25.5.2022 klo 13.30-15.00.
• 1.6. klo 13.30-15.00
• 8.6. klo 13.30-16.00.
Lisätietoa tilaisuuksista lähempänä ajankohtaa tältä sivustolta.

Työskentelyä jatketaan syksyllä ja Sairaala Novassa järjestetään 23.9. kulttuurivastaavien teemapäivä (musiikin teemapäivä), jossa myös tämän selvityksen tulokset esillä.