alumnitarina

Minttu Mäkäläinen on Jamkin Vuoden Alumni 2022

Teksti
Tytti Pintilä

Jamkin Vuoden Alumni Minttu Mäkäläinen (Insinööri (AMK), tietotekniikka) uskoo esimerkillä johtamisen voimaan. Alumni voi toimia esikuvana opiskelijoille ja on arvokas korkeakouluopintojen ja työelämän yhdistäjä. Alumnina Mäkäläinen haluaa rohkaista erityisesti naisia hakeutumaan teknisen alan opintoihin ja työtehtäviin.

Vuoden alumnin tunnustus myönnetään vuosittain Jyväskylän ammattikorkeakoulun kasvatille, joka on valmistumisensa jälkeen ollut positiivinen Jamkin lähettiläs ja toiminnallaan edistänyt ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteistyötä.

Lämpimät onnittelut valinnasta, Jamkin Vuoden Alumni Minttu Mäkäläinen!

Nainen katsoo kameraan kunniakirjan ja kukkien kanssa

Oma urapolku löytyi nuoruusajan kiinnostuksesta tietokoneisiin

Valinnastaan iloisesti yllättynyt Minttu Mäkäläinen pysähtyi muistelemaan omaa opintopolkuaan. Mikä sai Mäkäläisen valitsemaan teknisen uran?

Pienestä pitäen Minttu Mäkäläistä ovat kiinnostaneet tietokoneet ja niinpä peruskoulun jälkeen opintosuunnaksi valikoitui elektroniikka-ala. Vuonna 2005 – luokkansa ainoana tyttönä – Mäkäläinen valmistui elektroniikka-asentajaksi Jyväskylän ammattiopistosta (nyk. Gradia Jyväskylä).

Valmistumisen jälkeisiin vuosiin mahtui monia elämänmuutoksia, ja ammattikorkeakoulussa aloitetut automaatiotekniikan opinnot saivat sillä kertaa jäädä. Työelämä vei pääasiassa tekniikasta kiinnostuneen Mäkäläisen myös kohti uusia haasteita eli asiakaspalvelutehtäviin. Hienoiselle epämukavuusalueelle uskaltautumisesta oli kuitenkin vain hyötyä. - Kannustan muitakin ottamaan rohkeasti vastaan haastavia tehtäviä. Työ kyllä opettaa!

Innostavat ja yllättävätkin insinööriopinnot

2010-luvun puolessa välissä Minttu Mäkäläinen kaipasi lisää eväitä ja työkaluja uralleen ja hakeutui Jyväskylän ammattikorkeakouluun opiskelemaan tieto- ja viestintätekniikkaa. Tämä ratkaisu osoittautui monella tavalla merkittäväksi ja aukaisi uusia ovia.

Uuden oppiminen oli palkitsevaa ja erityisesti Mäkäläinen yllättyi innostuessaan peliohjelmoinnista. Visuaalisena ihmisenä Mäkäläinen nautti luovuuden, värien ja tunnelman yhdistelystä ja siitä, että peliohjelmoinnissa tulokset ovat välittömästi nähtävillä.

Opintojen kautta Mäkäläistä alkoi kiinnostaa myös käyttäjälähtöinen muotoilu ohjelmistoissa ja käytettävyydestä tulikin Mäkäläiselle tärkeä kriteeri myös työnteossa. - Ohjelmiston tulee olla toimiva, mutta myös käytettävä, Mäkäläinen painottaa.

Opintojen edetessä Mäkäläistä alkoi yhä enemmän mietityttää, miksi opintoryhmissä oli edelleen niin vähän naisia. Alumnitoiminnassa Minttu Mäkäläistä onkin motivoinut erityisesti naisinsinööriopiskelijoiden opinto- ja urapolkujen tukeminen.

Jamkin opinnoista tukea ja uskoa omaan osaamiseen

Mitä ammattikorkeakoulutus on Minttu Mäkäläiselle antanut? - Uskoa omiin kykyihin, pärjäämiseen ja osaamiseen, Mäkäläinen vastaa välittömästi.

Oli helpottavaa tajuta, että jokaisen opintojakson ensimmäisellä tunnilla esitettyjä oppimistuloksia ei todella tarvinnutkaan osata aluksi, oppimassahan Jamkissa oltiin. - Ei kannata säikähtää, jos ei ihan heti tajuakaan kaikkea, Mäkäläinen kannustaa. Lisäksi Mäkäläinen muistuttaa, että korkeakoulutus mahdollistaa uusiin kiinnostaviin tehtäviin hakeutumisen. Joskus edessä häämöttävä tutkintotodistuskin motivoi, vaikka ajoittain opiskelu olisi raskasta.

Omissa opinnoissaan hankalimmaksi Mäkäläinen koki ruotsin kielen sekä fysiikan opinnot. - Näissä oppiaineissa sai toisaalta myös ehkä parhaita oppimisen elämyksiä, Mäkäläinen muistelee ja kiittelee Jamkin kärsivällisiä ja pedagogisesti taitavia opettajia, jotka tukivat, uskoivat ja kannustivat opinpolulla. Jälkeenpäin myös vaikeammista oppiaineista on ollut arvaamatonta hyötyä. Vastikään Mäkäläinen oivalsi tarvinneensa nykyisessä työtehtävässään juuri fysiikan tietotaitoja.

Käänteentekevä WIMMA Lab

Ratkaisevimmaksi Minttu Mäkäläisen insinööriopinnoissa osoittautui intensiivinen WIMMA Lab. Kesäaikaan järjestettävässä WIMMA Labissa moniammatilliset ryhmät ratkaisevat työelämästä annettuja aitoja haasteita. Samalla opitaan vastuullisuutta, organisointitaitoja ja sitä, miten työelämän kanssa tehdään jo opiskeluvaiheessa sujuvaa yhteistyötä.

Tiimityöskentely, käytännöllisyys ja työelämäkumppanien vierailut lab-toimintaa seuraamassa innostivat Mäkäläistä ja aktiivinen yhteistyö alumnina alkoi kiinnostaa. - Voin itsekin valmistuttuani tuoda omaa työelämäosaamistani ja -verkostojani Jamkin opintoihin, Mäkäläinen huomasi miettivänsä.

WIMMA Lab tuotti myös opinnäytetyöaiheen, johon Mäkäläinen tarttui niin innokkaasti, että se valmistui vielä samaisen kesän päätteeksi. Opinnäytetyö ”Tuotekehityksen trendit WIMMA Lab -kontekstissa: Case: WIMMA Lab” sisältää opaskirjan Labin toiminnalle. WIMMA Labin avulla Minttu Mäkäläinen sai myös mielenkiintoisen työpaikan ja aloitti työt jo ennen valmistumistaan AMK-insinööriksi v. 2019.

Alumni johtaa esimerkillään

Minttu Mäkäläinen kannustaa vastavalmistuneita tarttumaan rohkeasti haastaviinkin tehtäviin ja kulkemaan uusia polkuja jatkuvan oppimisen maailmassa. Konkreettisesti Mäkäläinen on itse toiminut alumnina vierailemalla Jamkin opintojaksoilla ja kutsumalla muitakin työtovereitaan tutustumaan mm. WIMMA Labin toimintaan. - Opiskelijoista on motivoivaa ja arvokasta, kun työelämän edustaja on aidosti kiinnostunut opiskelijoiden näkemyksistä ja arvostaa heidän ratkaisujaan esimerkiksi projektien tuotoksina.

Valmistumisensä jälkeisissä työpaikoissa Mäkäläinen on havainnut edelleen olevansa ajoittain työryhmiensä ainoa nainen. Alumnina Mäkäläinen onkin rakentanut verkostoa tukemaan insinööriksi opiskelevia naisia mm. vapaamuotoisissa Relaamo-kohtaamisissa ja Nice ICT-verkostossa.

Kiitos Minttu Mäkäläiselle tiivistä ja monipuolisesta yhteistyöstä Jamkin alumnina ja lämpimät onnittelut Vuoden Alumnille!