artikkeli

Kohtaamisosaaminen on opettajan työn kovinta ydintä

Teksti
Anna-Kaisa Tiihonen
Kuva
Hanna-Kaisa Hämäläinen ja Mikko Vähäniitty

Vuorovaikutus- ja tunnetaitoja tarvitaan, kun ilmaisemme itseämme ja jaamme yhteistä todellisuutta toisten kanssa. Ratkaisevassa roolissa vuorovaikutusosaaminen on yhteisöllisessä toiminnassa ja oppimisessa. Opettajan vuorovaikutustaidoilla voidaan tukea myös opiskelijoiden osallisuutta ja hyvinvointia.   

Kirsti Vänskä ja Ilona Laakkonen

Kaikki osaavat keskustella ja viestiä toisten kanssa, mutta hyväksi vuorovaikuttajaksi voi kehittyä vain tietoisesti harjoittelemalla. Vuorovaikutustilanteissa hyödynnämme aiemmissa tilanteissa rakentunutta empatiakykyä, kokemustietoa sekä tunnetaitojamme. 

”Kun pyritään saamaan aidommin kiinni toisen ihmisen elämismaailmasta ja tunteista, puhumme kohtaamisesta”, kertoo Jamkin ammatillisen opettajakorkeakoulun yliopettaja Kirsti Vänskä.

”Se on esimerkiksi toisen ihmisen kuuntelemista, hänen tarinansa kunnioittamista sekä empatiaa vuorovaikutuksessa ja toiminnassa.” Tunne- ja vuorovaikutustaidot näkyvät monin tavoin myös ammatillisten opettajien koulutuksessa.

”Kohtaamisosaaminen, jota pidämme yläkäsitteenä kaikelle vuorovaikutuksessa tapahtuvalle, on oma kokonaisuutensa opetussuunnitelmassa, koska se kuuluu opettajan työn ja oppijakeskeisen opetuksen ytimeen”, Vänskä kuvaa.

”Kohtaamisosaaminen ei ole vain pehmeitä taitoja, vaan opettajuuden ja ihmisenä toimimisen kovinta ydintä”, lehtori Riikka Michelsson täydentää.  

Dialogitaidoilla rakennetaan siltaa ihmisten välille

Verkkokoulutuksen näytöllä kaksi opettajaa keskustelee keskenään. He vetävät tulevien ammatillisten opettajien verkko-ohjauspäivää saman pöydän ääreltä. Opiskelijaryhmä näkee ruuduillaan, kuinka opettajat katsovat toisiinsa ja puhkeavat iloiseen nauruun.

Tämän kaltaisilla keinoilla koulutuksessa oivallutetaan tuleville opettajille läsnäolon voimaa ja kohtaamisen taitoja käytännössä.

”Vuorovaikutteista ja turvallista ilmapiiriä luodaan kohtaamisosaamiseen sisältyvien dialogisten taitojen avulla. Oppijoiden toimijuutta, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta tukee se, että kaikki tulevat kuulluiksi”, kertoo lehtori Riikka Michelsson,

”Dialogisuudessa pysähdymme sen asian äärelle, mikä puhututtaa läsnä olevia ihmisiä.”

”Opettajan tehtävänä on myös luoda läsnäoloa ja rauhaa oppimistilanteeseen. Levollisuus antaa aivoille tilaa työskennellä”, kertoo Vänskä.

Samalle taajuudelle verkossa

Digitaalisissa ympäristöissä vuorovaikutuksellisuuden, läsnäolon ja turvallisen ilmapiirin rakentamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Samalle taajuudelle päästään toisiin tutustumisella, osallistavilla menetelmillä sekä yhteisten kokemusten, kuten pelien pelaamisen, kautta. Tunteistakin on puhuttava enemmän, koska niiden tulkitseminen on vaikeampaa kehonkielen puuttuessa.  

”Opetuksen suunnittelussa täytyy tiedostaa, miten digitaalisuus ja valitut ympäristöt haastavat ja mahdollistavat vuorovaikutusta”, toteaa asiantuntija Ilona Laakkonen,” tärkeintä on muistaa, että ihmisyys ja vuorovaikutus ovat oppimisen keskiössä, erityisesti muutosten keskellä.” 

Kolme vinkkiä vuorovaikutukseen

•    Kuuntele ja kunnioita toisen tarinaa
•    Kohtaa aidosti
•    Luo rauhaa ja läsnäoloa

Riikka Michelsson

Riikka Michelsson, Kirsti Vänskä ja Ilona Laakkonen tutkivat opettajien ja opettajakouluttajien tunne- ja vuorovaikutusosaamista.