artikkeli

Blogi: Mikä muuttui opiskeluhuollossa, kun hyvinvointialueiden toiminta käynnistyi 1.1.2023?

Teksti
Seija Eskola
värikkäitä puhekuplia

Vuoden 2023 alusta tuli voimaan merkittävä sosiaali- ja terveysalan hallinnollinen muutos, Sote-uudistus.  Tällöin vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyi kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Poikkeuksena on Helsingin kaupunki, jolla säilyy sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu. Uudistus vaikutti myös opiskeluhuollon järjestämiseen ja opiskeluhuoltoon liittyviin yhteistyöryhmiin ja suunnitelmiin.

Opiskeluhuollon suunnitelmat ja yhteistyöryhmät

Keskeisin muutos on oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltosuunnitelman korvaaminen 1.8.2023 alkaen uudella koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelmalla.  Opetushallituksen määräyksessä Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet ja tavoitteet sekä opiskeluhuoltosuunnitelman laatiminen ammatillisessa koulutuksessa OPH-4609-2022 on kuvattu suunnitelman tavoitteet, sisällöt ja laatiminen. Koulutuksen järjestäjän opiskeluhuollon suunnitelma tulee laatia yhteistyössä oppilaitosten henkilöstön, opiskeluhuoltopalvelujen, opiskelijoiden sekä huoltajien kanssa. Koulutuksen järjestäjän tulee perustaa myös monialainen ohjausryhmä.  Oppilaitoskohtaiset opiskeluhuoltoryhmät jatkavat työskentelyään entiseen tapaan. Kunnan alueella toimivien koulutuksen järjestäjien opiskeluhuoltosuunnitelmat liitetään lastensuojelulain 12 §:n mukaiseen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan.

Opiskeluhuollon palvelut

Hyvinvointialue vastaa opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä alueellaan sijaitsevien oppilaitosten opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta. Palvelut järjestetään entiseen tapaan ensisijaisesti lähipalveluina, oppilaitoksessa, johon koulutuksen järjestäjän on tarjottava tilat tai jos tämä ei mahdollista, tilat tulisi olla lähietäisyydellä. Hyvinvointialue vastaa myös koulu- ja opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä terveydenhuoltolain mukaisesti. (L 633/ 2021)

Tuki opiskeluhuollon uudistuksen toimeenpanoon

Opetushallitus tukee koulutuksen järjestäjien työtä koulutuksilla ja tukiaineistoilla järjestäen webinaareja ja keskustelutilaisuuksia sekä tuottamalla muun muassa ePerusteisiin tukimateriaalia. Opetushallitus ajantasaistaa ja uudistaa myös opiskeluhuoltoa koskevat verkkosivut, oppaat ja ohjausmateriaalit ajantasaistamista.

Lähteitä ja lisätietoa:

Tietoa opiskeluhuoltoa koskevasta uudistuksesta Opetushallituksen www-sivuilla, linkki: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/opiskeluhuoltoa-koskevat-opetussuunnitelmien-perusteet-ja-ammatillisen

Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet ja tavoitteet sekä opiskeluhuoltosuunnitelman laatiminen ammatillisessa koulutuksessa OPH-4609. 2022. Opetushallitus. Linkki julkaisuun:  Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet ja tavoitteet sekä opiskeluhuoltosuunnitelman laatiminen ammatillisessa koulutuksessa OPH-4609-2022 | Opetushallitus

Sote-uudistus lyhyesti. Linkit: https://soteuudistus.fi/uudistus-lyhyesti- ja https://videonet.fi/stm/20230123/

TUVA; Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus - ePerusteet (opintopolku.fi)

Lisätietoa

Seija Eskola

Lehtori, Senior Lecturer
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358406214680