opiskelijatarina

Aino löysi opinnoista uusia näkemyksiä johtamiseen ja erilaisten organisaatioiden ymmärtämiseen

-

Aino Laurila valmistui kesällä 2022 yamk-tradenomiksi Organisaation ja talouden johtamisen tutkinto-ohjelmasta, suunnittelemassaan aikataulussa. Kangasalla asuvalle tilitoimistotyöntekijälle tutkinto ei ollut kuitenkaan todennäköisesti ollut viimeinen askel opintouralla, sillä innostavat opinnot saivat hänet miettimään, voisiko hän syventää talous- ja johtamisosaamistaan opinnoilla vielä jollain muilla tavoin.

Opinnoista jäi hirveän hyvä fiilis juuri niiden antoisuuden takia. Opinnot ovat varmasti tukenut uraani ja tukee jatkossakin - toki se on itsestänikin kiinni, että miten. Kyllähän sitä tietenkin opiskelun aikana tiesi mitä tekee aina iltaisin, mutta se oli worth it!” Aino toteaa naurahtaen.

Suunta opinnoille löytyi hitaasti, mutta palo oppia uutta ohjasi alati eteenpäin

Aino vitsailee, ettei hän ole mistään kotoisin. ”Kun olin pieni muutimme tämän tästä, joten minulla suoranaisesti ole juuria missään, mutta Pirkanmaasta on aikojen saatossa tullut minulle koti”, Aino kertoo hymyillen.

Ainolla kesti hetki löytää ”koti” myös opintojen maailmassa. Hän kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 2003, jolloin hänellä oli ensimmäisenä tähtäimessä ura eläinlääkärinä. ”Eläinlääkärin ura oli minulle itsestään selvä pienestä asti ja jäinkin pääsykokeissa vain puolen pisteen päähän. Opiskelin yliopistossa mm. kieliä sekä kansanterveysopintoja, mutta niistä mikään ei tuntunut oikealle.

Aino opiskeli lopulta tradenomiksi Tampereen ammattikorkeakoulussa ja aloitti työskentelyt tilitoimistossa. Hän tiesi jo valmistuttuaan, ettei opinnot jäisi vielä siihen ja neljä vuotta valmistumisestaan hän koki, että hänen oli aika ottaa seuraava askel osaamisensa kehittämisessä siirtymällä takaisin opintojen pariin.

Käytännönläheisyys ja joustava toteutus ratkaisivat lopullisen opiskelupaikan

Talouden ja johtamisen koulutus tuntui siinä kohtaa luonnolliselta valinnalta”, Aino muistelee syytään hakea Jamkiin ja organisaation ja talouden johtamisen YAMK-ohjelmaan. Päätöksen hetkellä Aino oli miettinyt vielä maisteri- ja YAMK-tutkinnon välillä, mutta lopussa käytännön järjestelyt kallistivat vaakakupin YAMK-opintojen suuntaan. ”Pystyin opiskelemaan YAMK-ohjelmassa töiden ohella ja tuntui, että sieltä voisi löytyä juuri niitä palikoita, jotka voisivat viedä minua eteenpäin ammatillisesti.”

Aino kertookin pitäneensä opinnoista paljon muutamaa harmaita hiuksia aiheuttavaa kurssia lukuun ottamatta: ”Nyt jälkeenpäin toki on tajunnut, että kyllä nekin auttoivat”, Aino toteaa naurahtaen. Opinnoissa parasta Ainon mukaan on ollut niiden käytännönläheisyys – ja miten se on tukenut häntä myös omien vahvuuksiensa ja uusien puolien löytämisestä itsestään. ”Etenkin johtajuuden opinnot, kuten johtajuus ja johtaminen digiajassa -opintokokonaisuus, auttoivat oppimaan paitsi nykyaikaisen johtamiskulttuurin erilaisia puolia, myös uusia puolia itsestäni johtajana – miten toimin suhteessa muihin. Toimin siinä vaiheessa esihenkilönä tiimille, joten pystyin hyödyntämään opintojen sisältöjä suoraan tukena päivittäisessä työssäni ja kokemuksia työstäni tukena opinnoissa.”

Opinnoissa työelämälähteisyys korostuu ei vain tehtävissä, mutta myös opiskelijoiden jakamana kokemuksena ensimmäisen tutkinnon jälkeen suoritetun vähintään 24kk työkokemuksen ajalta. ”Ne työelämälähtöiset tehtävät, näkemykset, kokemukset, uudet näkökulmat, jotka tuli erilaisista taustoista ja organisaatioista tulevien opiskelijoiden kautta, ne etenkin avasivat silmiäni erilaisille mahdollisuuksille ja haasteille erilaisissa organisaatioissa”, Aino avaa ja kertoo vielä perään opintojen jättäneen innon myös mahdollisille jatko-opinnoille: ”Tällä hetkellä niihin opintoihin jäi sellainen into, että harkitsen jonkinlaisia jatko-opintoja aiheen saralla.”

 

Erilaisten organisaatioiden ymmärtäminen tukena talouden tehtävissä

Aino on opintojensa jälkeen siirtynyt esihenkilötehtävistä talouden puolelle, mutta kokee opintojen toimivan tukena myös nykyisessä tehtävässään: ”Opinnoista saatu näkemys ja ymmärrys erilaisista organisaatioista ja niiden toimintatavoista auttaa minua katsomaan asiakasyrityksiä täysin uusin silmin. Lisäksi opintojen aikana kehittyneestä palaute- ja keskustelukulttuurista on ollut hyötyä.”

 

Aino suosittelee ohjelmaa erityisesti esihenkilöille tai sellaiseksi haluaville

Kysyttäessä kenelle Aino suosittelisi ohjelmaa, hän vastaa suoraan jo suositelleensa sitä useammillekin henkilöille. ”Suosittelen ohjelmaa yleensä aina, jos kiinnostaa edes vähänkään saada johtajuuteen konkreettisia työkaluja. Opinnoissa pääsee pohtimaan omaa ja muiden toimintaa, joka tekee siitä erittäin hyvän vaihtoehdon esihenkilöille tai sellaiseksi haluaville. Opinnoista saa hirveästi syvennettyä näkemystä juuri johtamisesta. Lisäksi opinnoissa on etuna se käytännönläheisyys, että mennään oikeasti siihen konkretiaan ja opinnot ovat työelämälähtöistä.” Ainon omat intressit olivat erityisesti johtajuudessa ja johtamisessa, mutta muistuttaa, että myös talous kulkee opintojen rinnalla: ”Toki ohjelma sopii myös hyvin niille, joille talouspuoli ei ole tuttu tai kaipaa sen saralla kertausta.”

Aino kuitenkin muistuttaa, että se, mitä opinnoista hyötyy, on myös paljon itsestään kiinni: ”Se kuinka paljon opintoihin satsaa vaikuttaa siihen, kuinka paljon niistä saa irti! Mutta jos opinnot vähänkään kiinnostaa, niin kannattaa aloittaa – etenkin, kun ne saa suoritettua joustavasti töiden ohella”, Aino kehottaa.