Geneeriset taidot - tulevaisuuden työntekijän supervoimia?

Geneerisillä taidoilla ei ole yhtä vakiintunutta määritelmää, mutta niillä viitataan opinnoissa ja työelämässä tarvittaviin asiantuntijataitoihin, kuten esimerkiksi ongelmanratkaisutaitoihin, kriittisen ajattelun taitoihin sekä yhteistyö- ja viestintätaitoihin. Näitä taitoja tarvitaan kaikilla koulutusaloilla ja elämänalueilla.

Sisältöosaamisen rinnalla geneeriset taidot ovat tärkeitä valmiuksia, joita korkeakoulutuksen odotetaan tuottavan, mutta miten niitä opitaan? Millaisissa ympäristöissä? Kehittyvätkö taidot tekemällä ja toimimalla? Miten niitä pitäisi ohjata?