Pääkampuksen kirjaston hyllyluokitus / Main library shelf classification

Päivitetty/Date 16.2.2015
Pääsali (Prima) /
Main Hall (Prima)

 K                     Kurssikirjat / Course books

 001                 Tieteellinen kirjoittaminen ja tutkimustyö / Academic writing and      research                     

004                 Tietotekniikka / Computer science and technology

005                 Johtaminen. Yleistä / Management in general

005.2              Johtamisen strategiat ja menetelmät / Management strategies and methods

005.5               Johtamistoimet. Hallinto / Management operations. Administration

005.6               Laatujohtaminen. Tiimityö / Quality management. Teamwork

005.7               Organisaation johtaminen. Organisaatiokäyttäytyminen / Organizational management. Organizational behaviour                      

005.8               Projektijohtaminen / Project management

005.9               Osaamisen johtaminen. Henkilöstöjohtaminen /
                        Knowledge management. Personnel management                   

008                 Kulttuuri / Culture

02                  Kirjasto- ja tietopalvelu / Library- and information services

06                   Järjestötyö / Organizational activities

 1                    Filosofia / Philosophy

 159.9              Psykologia  / Psychology                                          

 16                    Logiikka. Tietoteoria / Logic. Epistemology                     

17                    Etiikka. Elämänhallinta / Ethics. Life management 

2                      Teologia / Theology

 303                 Tutkimusmenetelmät. Metodologia / Methods of the social sciences                     

308                 Yhteiskuntakuvaukset / Descriptive studies of society

311                 Tilastot / Statistics

316                 Sosiologia / Sociology                      

32                    Politiikka. Maahanmuutto. Vähemmistöt. Tasa-arvo  / Politics. Immigration. Ethnic minorities. Equality           

 33                    Kansantalous / Economics                      

331                 Työelämä. Työllisyys / Work. Employment                      

336                 Julkinen talous. Verotus / Public finance. Taxation                       

338                 Taloudellinen tila. Talouspolitiikka / Economic situation. Economic policy

338.4              Matkailu / Tourism      

339                 Kauppa. Ulkomaan kauppa. Maailmantalous / Trade. International economic relations. World economy                      

34                    Oikeus / Law                                          

35                    Julkinen hallinto. Viranomaiset / Public administration. Public office

364                 Hyvinvointi. Sosiaalipolitiiikka / Welfare. Social policy

364.1              Sosiaalityö / Social work

364.2              Vanhustenhuolto / Social services for the elderly

364.3              Vammaisten huolto / Social services for the disabled

364.4              Perhepolitiikka / Family policy

364.5              Lasten ja nuorten huolto ja suojelu / Care and protection of children and young people

364.6              Päihdepolitiikka / Intoxicant policy 

366                 Kuluttaminen. Trendit / Consumer policy. Trends

Lastenkirjat                       

Pääsalin näyttämö (Galleria) / Main Hall Stage (Galleria)

 37                    Kasvatus ja koulutus / Education. Teaching

37.04              Opintojen ohjaus / Study guidance

371                 Opetuksen organisointi / Organization of educational and training system

372                 Oppiaineet. Opetusmenetelmät / Subjects. Educational methods

373                 Varhaiskasvatus. Kotikasvatus / Pre-school education. Parenting

374                 Aikuiskoulutus. Jatko- ja täydennyskoulutus / Adult education. Further education. Retraining

376                 Erityiskasvatus ja -opetus / Special education

377                 Ammatillinen koulutus / Vocational education

378                 Yliopistot. Korkeakoulut. Tieteellinen opetus / Higher education. Academic study

39                    Tapakulttuuri. Kansatiede / Customs. Ethnology             

502/504          Luonto. Luonnonsuojelu. Ympäristö / Environmental science. Natural resources

51                    Matematiikka / Mathematics

52                    Tähtitiede. Geodesia / Astronomy. Geodesy

53                   Fysiikka / Physics

54                   Kemia. Mineralogia / Chemistry. Mineralogy                      

57                   Biologiset tieteet / Biological sciences in general

61                    Lääketieteen yleisteokset / Medicine

611                 Anatomia. Fysiologia / Human anatomy and physiology

612                 Hoitotiede. Hoitotyö / Nursing science

612.1              Ensiapu. Tapaturmantorjunta / First aid. Acute care

612.2              Saattohoito. Surutyö / Caring for dying patients. Grief-work

613                 Terveyden edistäminen. Henkilökohtainen terveydenhoito / Health promotion. Individual treatment

613.1              Ravinto-oppi. Ruokavaliot. Elintarvikehygienia / Nutrition. Diets. Food hygiene

613.2              Alkoholi. Tupakka. Huumeet / Alcohol. Tobacco. Narcotics

613.3              Seksologia / Sexology

614                 Julkinen terveydenhoito. Kansanterveys. Ympäristöterveys. / Health care. Enviromental health

614.1              Työterveyshuolto. Opiskelijaterveydenhuolto / Occupational medicine. School health care

615                 Kuntoutus. Hoitomenetelmät / Rehabilation. Methods of treatment

615.1              Fysioterapia. Apuvälineet. / Physiotherapy. Assistive technology

615.2            Lääkeaineoppi / Pharmacology 

Pääsalin parvi (Corona) / Main Hall Loft (Corona)

 Fictio/fin

 Runot

Muistelmat

 Fictio/eng

 Fictio/fre

 Fictio/ger

 Fictio/rus

 Fictio/swe

 Selkokirjat

Välikkö / The passage between Main Hall and Facta Hall

CD-ROM / CD-ROM

Äänikirjat / Audio books

Pelit / Games 

CD-levyt / Sound recordings

DVD-opetusohjelmat / Educational DVDs

DVD-elokuvat / DVD movies

Facta-sali / Facta-Hall

615.3              Toimintaterapia. Psykoterapia / Occupational therapy. Psychotherapy

616                 Tautioppi. Laboratoriotutkimukset. Radiologia / Pathology. Laboratory research. Radiology

616.1              Tartuntataudit. Sukupuolitaudit. Ihotaudit. Allergia / Infectious diseases. Allergy. Skin diseases

616.2              Korva-, nenä-, kurkkutaudit. Silmätaudit / Opthalmology. Otorhinolaryngology

616.3              Sisätaudit. Syöpätaudit. Hammastaudit. Suun hygienia / Internal Organs. Cancer. Dental medicine

616.4            Liikuntaelimet. Liikuntaelinten taudit. Liikuntalääketiede / Locomotor system. Sports medicine

616.5              Hermosto. Neurologia. Kehitysvammaisuus /  Nervous system. Neurology. Mentally handicapped

616.6              Psykiatria. Mielenterveys / Psychiatry. Mental health

616.7            Lastentaudit ja  terveydenhoito / Paediatrics

616.8            Vanhustentaudit ja terveydenhoito / Gerontology

617                Kirurgia. Leikkaushoito. Tehohoito / Surgery. Surgical treatment

618               Synnytysoppi. Naistentaudit / Birth. Women's diseases.                                                                         

62                    Insinööritieteet. Tekniikka. Yleistä / Engineering in general

620                 Materiaalioppi. Energiatalous  / Materials testing. Energy economy

621                 Konetekniikka / Mechanical engineering

621.3              Sähkötekniikka / Electrical engineering

624                 Rakennustekniikka / Civil engineering 

629               Liikennevälinetekniikka / Transport vehicle engineering

64                    Kotitalous. Asuminen. Ravintoaineet / Housekeeping. Housing. Nutrition                      

655                 Graafinen teollisuus. Julkaisutoiminta / Graphic industries. Publishing activity

656                 Liikenne / Transport

657                 Laskentatoimi / Accountancy

658                 Liiketalous / Business economy. Commercial economy

658.2              Logistiikka / Logistics

658.5              Tuotannon organisaatio. Tuotesuunnittelu ja laatu / Production engineering and planning. Product planning and quality                      

658.7              Osto. Hankinta. Varastointi / Purchasing. Acquisition. Storage

658.8              Markkinointi / Marketing

659                 Mainonta.  Viestintä / Advertising. Communication            

 66                    Kemian teknologia / Chemical technology

663/664         Nautintoaineteollisuus. Juomateollisuus. Elintarviketeknologia / Stimulant industry. Beverage Industry. Food technology

676                 Massa- ja paperiteollisuus / Pulp, paper and board industry

678                  Muoviteknologia / Plastics industry

681.5              Automaatio. Säätötekniikka / Automation. Control engineering

Ref                  Käsikirjasto / Reference collection

Ref JYV           Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisusarja / Publications of JAMK University of Applied Sciences

Scripta –sali / Scripta Hall (GP05)                   

687                 Vaatetus / Clothing

688/689          Käsityöt. Leikkikalut. Koristeet / Handicraft. Decoration. Toys.

69                     Rakentaminen. Toimitilapalvelut / Building. Facility management                   

7.0                   Taide. Taideteollisuus / Arts and crafts                      

71/72              Alue- ja seutusuunnittelu. Arkkitehtuuri / Regional planning. Architecture                      

744                 Tekninen piirustus / Technical drawing              

77                   Valokuvaus / Photography

78                   Musiikki / Music                       

791                 Elokuva. Teatteri / Cinema. Theatre                    

 796/799          Liikunta. Urheilu. Leikit  / Sports. Games                    

80                    Kielitiede / Linguistics

801.3              Eri alojen sanastot / Special subject dictionaries

801.3D           Sanakirjat / Language dictionaries

802.0            Englanti / English

803.0            Saksa / German

803.97          Ruotsi / Swedish

804.0            Ranska / French

805.0            Italia / Italian

806.0            Espanja / Spanish

808.2            Venäjä / Russian

809.45           Suomi. Viro / Finnish. Estonian        

802/809         Muut kielet / Other languages

82                    Suullinen ja kirjallinen esitys / Written and oral presentation

908                 Paikallishistoria: Keski-Suomi. Jyväskylä / Area studies.Local history

91                    Matkailu. Kartat / Travel. Maps

929                 Henkilöhistoria / Biographical studies                                      

93/99              Historia / History           

 Lehdet / Periodicals

 Opinnäytetyöt / Theses 

 Gradut / Theses from Universities