Pääkampuksen kirjastoon hankitaan aineistoa ensisijaisesti teknologian, liiketoiminnan ja palvelujen, opetuksen ja kasvatuksen sekä hoitotieteen, sosiaalialan ja kuntoutuksen aloilta. Kokoelma sisältää runsaasti eri aihealueiden kirjallisuutta, lehtiä ja opinnäytetöitä sekä painettuna että sähköisenä.

Kirjastossa on tiloja monenlaiseen käyttöön. Elävä tila, Ryhmätyöskentelytila sekä Hiljaisen työskentelyn tila tarjoavat opiskelijalle tai tiimille mahdollisuuden työskennellä ryhmässä tai erikseen.

 

 

 

 

 

 

 

Pääkampuksen kirjasto sijaitsee Taulumäellä, Jyväskylän ammattikorkeakoulun Pääkampuksen tiloissa (Rajakatu 35) aivan keskustan tuntumassa. Pääkampuksen kirjasto otettiin käyttöön maaliskuussa 2006. Kirjaston suunnittelusta vastasivat Arkkitehtitoimisto LPV:n arkkitehdit Jorma Peltonen, Perttu Nieminen ja sisustus Anne Nieminen.

Lataa pohjakartta