jamk.fi

Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjaston kokoelmatyön periaatteet

Kokoelmatyön periaatteet on päivitetty 8.9.2017.

Aineiston hankinta

Kirjaston toimipisteet muodostavat yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMKin) kirjaston. Kokoelmatyön lähtökohta on, että kirjaston kokoelmat ja verkkopalvelut tarjoavat hyvät oppimisen sekä TKI-toiminnan mahdollisuudet kehysorganisaatiolleen.

Kokoelmia kehitetään seuraamalla niiden käyttöä (mm. lainausmäärät, selvitykset), asiakkailta saatua palautetta sekä JAMKin strategisia linjauksia. Kirjastolla on vuosittainen hankintamääräraha.

Kirjasto hankkii kirjat ja muun aineiston kustannustehokkaasti ja sijoittaa ne kirjaston toimipisteisiin. Kokoelmista poistetaan säännöllisesti vanhentunut materiaali. Kirjasto tekee kokoelmayhteistyötä paikkakunnan muiden kirjastojen kanssa. Hankinnan ulkopuolelle jäävää aineistoa voidaan kaukolainata paikkakunnan ulkopuolisista kirjastoista.

Kurssikirjallisuus

Kirjasto hankkii JAMKin tutkintovaatimuksiin kuuluvaa kurssikirjallisuutta ja tukimateriaalia kurssien oheislukemistoksi. Painetun aineiston lisäksi elektronista aineistoa suositellaan kurssikirjallisuuden valinnassa. Kirjasto tarkistaa tiedot hankittavista opintomateriaaleista opinto-oppaasta. Tutkintovaatimuksiin kuuluvat uudet kurssikirjat on ilmoitettava kirjastoon hyvissä ajoin ennen jakson alkua.

Yleiskokoelma (kirjat, lehdet, e-aineistot)

Kirjaston henkilökunta seuraa hankintaa varten eri alojen uusinta kirjallisuutta yhteistyössä opettajien kanssa. Kirjaston eri toimipisteiden kokoelmissa vältetään päällekkäisyyksiä. Useita koulutusaloja hyödyttävät aineistot sijoitetaan Pääkampuksen kirjastoon. Elektroninen aineisto on käytettävissä JAMKin verkossa. Kunkin vuoden elektronisen aineiston kokoelma päätetään pääpiirteissään edeltävän vuoden lopulla. Kirjastoon hankittavassa AV-aineistossa (esim. DVD- ja CD-levyt) on oltava lainausoikeus. Kirjasto tilaa aikakauslehtiä, vuosikirjoja ja sanomalehtiä. Painettujen ja elektronisten lehtien sijaintitiedot ja säilytysajat ovat nähtävissä Janetissa. Lehtihankinnat päätetään alkusyksystä seuraavaa vuotta varten.

Laitoskokoelma

Kirjaston laitoskokoelmaan kuuluvat JAMKin henkilökunnan omaan pitempiaikaiseen käyttöön tarkoitetut kirjat.  Yksiköt kustantavat nämä kirjat. Tarkemmat ohjeet aineistojen kustannustehokkaasta hankinnasta löytyvät intrasta.

Hankintaesitykset

Kirjastoon voi tehdä hankintaesityksiä:

  • lomakkeella
  • sähköpostilla kirjaston toimipisteisiin
  • painetulla hankintaesityslomakkeella, joita saa kirjastosta.