Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjaston kokoelmatyön periaatteet

Kokoelmatyön periaatteet on päivitetty 30.1.2019.

Aineiston hankinta

Kirjaston toimipisteet muodostavat yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMKin) kirjaston. Kokoelmatyön lähtökohta on, että kirjaston ajantasainen ja tutkittuun tietoon perustuva kokoelma ja verkkopalvelut tarjoavat hyvät oppimisen sekä TKI-toiminnan mahdollisuudet kehysorganisaatiolleen.

Kokoelmia kehitetään seuraamalla niiden käyttöä (mm. lainausmäärät, sähköisen aineiston tunnusluvut, selvitykset), asiakkailta saatua palautetta sekä JAMKin strategiaa ja korkeakoulujen toimintaympäristöjen muutoksia. Kirjasto edistää laadukkaan avoimen aineiston hyödyntämistä oppimisessa, opetuksessa ja TKI- ja hanketoiminnassa. Kirjastolla on vuosittainen hankintamääräraha.

Kirjasto hankkii kirjat ja muun aineiston kustannustehokkaasti ja sijoittaa ne kirjaston toimipisteisiin. Kokoelmista poistetaan säännöllisesti vanhentunut materiaali. Kirjasto tekee kokoelmayhteistyötä paikkakunnan muiden kirjastojen kanssa. Hankinnan ulkopuolelle jäävää aineistoa voidaan kaukolainata paikkakunnan ulkopuolisista kirjastoista.

Kurssikirjat

Kirjasto hankkii JAMKin tutkintovaatimuksiin kuuluvaa kurssikirjallisuutta ja tukimateriaalia kurssien oheislukemistoksi. Painetun aineiston lisäksi sähköistä aineistoa suositellaan kurssikirjallisuuden valinnassa. Kirjasto tarkistaa tiedot hankittavista opintomateriaaleista Asio-järjestelmän opintojaksokuvauksista. Tutkintovaatimuksiin kuuluvat uudet kurssikirjat on ilmoitettava kirjastoon hyvissä ajoin ennen jakson alkua. Tarkemmat kurssikirjaohjeet.

Yleiskokoelma (painetut kirjat, e-aineistot, lehdet, nuotit)

Kirjaston henkilökunta seuraa hankintaa varten eri alojen uusinta kirjallisuutta yhteistyössä opettajien kanssa.

Kirjaston toimipisteiden painetuissa kokoelmissa vältetään päällekkäisyyksiä. Useita koulutusaloja hyödyttävät aineistot sijoitetaan Pääkampuksen kirjastoon.

Kirjaston lisensoima sähköinen aineisto on JAMKin opiskelijoiden ja henkilökunnan käytettävissä. Kunkin vuoden sähköisen aineiston kokoelma päätetään pääpiirteissään edeltävän vuoden lopulla. Kirjastoon hankittavassa sähköisessä aineistossa on oltava kirjastojakeluun oikeuttava lisenssi. Kirjaston kokoelmatietokannan kautta löytyy myös avoimesti saatavilla olevia sähköisiä aineistoja.

Kirjasto tilaa aikakauslehtiä ja sanomalehtiä. Lehtihankinnat päätetään alkusyksystä seuraavaa kalenterivuotta varten.

Laitoskokoelma

Kirjaston laitoskokoelmaan kuuluvat JAMKin henkilökunnan omaan pitempiaikaiseen käyttöön tarkoitetut kirjat. Koulutusalat kustantavat nämä kirjat. Tarkemmat ohjeet aineistojen kustannustehokkaasta hankinnasta ovat JAMKin henkilökuntaintrassa.

Hankintaesitykset

Kirjastoon voi tehdä hankintaesityksiä:

  • lomakkeella
  • sähköpostilla kirjaston toimipisteisiin