Ajantasainen tieto

Kirjaston tieto on tuoretta: uutta, ajantasaista ja ajankohtaista. Käytössäsi on kirjoja, lehtiä, opinnäytetöitä, standardeja, nuotteja ja multimediaa. Voit etsiä tietoa painetuista ja elektronisista lähteistä. Ammattikorkeakoulun opiskelijat ja henkilökunta voivat käyttää kirjaston elektronisia aineistoja myös ammattikorkeakoulun verkon ulkopuolelta.

Kirjaston eri toimipisteiden kokoelmat täydentävät toisiaan: jos et löydä etsimääsi julkaisua lähimmästä kirjaston toimipisteestä, tarkista, onko se toisessa toimipisteessä - usein on. Kirjasto on myös osa alueellista, maakunnallista kirjastoverkkoa. Vastuunamme on tarjota asiakkaille tasokkaita ammatillisen tiedon lähteitä opiskeluun ja työhön. Opiskelijoiden ja ammattikorkeakoulun henkilökunnan lisäksi meille ovat tervetulleita asiakkaiksi alueen yrittäjät ja muut ammatillisen tiedon tarvitsijat.

 

Laadukas kirjasto

Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjaston laatu ja käytännönläheisyys tunnustetaan sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Korkean laadun takaavat monipuoliset kokoelmat, asiantunteva palvelu, opiskeluun soveltuvat tilat ja välineet sekä tiedonhankinnan opetuksen yhteys ammattikorkeakoulun muuhun opetukseen. Kirjaston laadusta vastaa kirjastonjohtaja yhdessä kirjaston johtotiimin kanssa.

Lataa esite

Anna palautetta

 

Alueellinen yhteistyö

Kirjasto toimii aktiivisesti yhdessä alueen yritysten, kirjastojen ja tietopalveluiden kanssa maakunnan osaamisen ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Alueen yritykset, yhteisöt ja muut ammatillisen tiedon tarvitsijat voivat hyödyntää palvelujamme, sillä kirjasto on avoin kaikille.

Jyväskylän kirjastot -yhteistyössä kumppaneitamme ovat Jyväskylän yliopiston kirjasto, Jyväskylän kaupunginkirjasto – Keski-Suomen maakuntakirjasto ja Jyväskylän ammattiopisto. Kirjastoilla on yhteisiä hankkeita ja koulutustilaisuuksia sekä yhteinen koulutuskalenteri ja tietopalvelustrategia, joka päivitettiin yhdessä kaupungin opetuspalvelujen kanssa Tule tule hyvä tieto -suunnitelmaksi vuonna 2011. Tarjoamme lisäksi kirjastopalveluja toisen asteen oppilaitoksille yhteistyösopimusten mukaisesti Jyväskylässä.

Aloitimme aktiivisen vuorovaikutuksen maakunnan yrityksissä toimivien tietopalvelujen kanssa vuonna 2009. Myötävaikutamme alueen kilpailukykyyn myös testaamalla ja hankkimalla alueen yrityksiltä korkeakouluympäristöön soveltuvia tuotteita, esimerkiksi e-kirjoja tai teknologioita.

Kirjasto on mukana myös Esteetön Jyväskylä -brändin toteuttamisessa. Esteetön Jyväskylä kokoaa yhteisöjä, yrityksiä, järjestöjä ja kansalaisia edistämään esteettömyyttä. Mukana on Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän kaupunki sekä eri järjestöjä ja hankkeita. Ensimmäinen Esteetön Jyväskylä -tapahtumapäivä järjestettiin syksyllä 2007.

Lue lisää yhteistyöstä:

Jyväskylän kirjastot
Tule tule hyvä tieto (2011)
Seppänen, A., Laitinen, M. & Makkonen, T. 2007. E niinkuin etäällä - sähköisten aineistojen etäkäytön ratkaisut tutkittuina. Signum 6/2007, 8 - 11.
Eerola, Tuija. 2003. Jyväskylän tietopalvelustrategia.
ESOK-hanke 2006-2011 (kirjaston esteettömyys)

 

Esteetön kirjasto

Kirjaston palvelut ovat tarkoitetut myös sinulle, jolla on

  • oppimisen vaikeuksia
  • vammasta johtuvia vaikeuksia
  • ikääntymisestä johtuvia vaikeuksia
  • kulttuurisia tai kielellisiä vaikeuksia
  • sosiaalisten tilanteiden vaikeuksia.

Kirjoja ja lehtiä - painettuja ja elektronisia

Kirjastoon hankitaan erilaisia ja erikielisiä julkaisuja. Voit lukea painettuja kirjoja ja lehtiä kirjastossa tai lainata niitä kotiisi. Elektroniset lehdet ja kirjat löydät kirjaston Janet-tietokannasta. Elektroniset julkaisut voivat helpottaa opiskeluasi, koska voit säätää tietokoneen näytön kontrastia ja muita toimintoja.

Jos haluat lainata Celia-kirjaston (ääni)kirjoja, Sirpa Warteva auttaa.

Sinulla saattaa olla oikeus tavallista pidempään laina-aikaan yhdenvertaisuuslaissa mainittujen kohtuullisten mukautusten perusteella. Ota tarvittaessa yhteys kirjastoon.

Opi etsimään tietoa

Kaikki ammattikorkeakoulun opiskelijat saavat opetusta tiedonhankintaan: on tärkeää, että jokaisella on mahdollisuus oppia etsimään oman alansa tietoa. Et jää yksin, vaikka sinulla olisi vaikeuksia tiedon hankinnassa tai haluaisit oppia hyödyntämään kirjaston palveluita nykyistä paremmin. Opparisaunasta saat apua, jos tiedonhankinta jumittaa!

Ota tarvittaessa yhteyttä Sirpa Wartevaan (kirjaston esteettömyys-yhdyshenkilö)

Tilat ja henkilöstö

JAMKin esteettömyys ja saavutettavuus

Esteetön opiskelu JAMKissa (opinto-opas)
Esteettömyydellä osallisuuteen JAMKissa (JAMKin julkaisu 2009)
Näin pysäköit kampuksilla
Tutkintosääntö, eettiset ja pedagogiset periaatteet
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma
(intranet 2017)

Lue lisää esteettömyydestä:

Viranomaisten, yhdistysten ja muiden toimijoiden vinkkejä
Celia-kirjaston maksuttomat kirjat - iloksi ja hyödyksi
Design for all -verkosto (saavutettava.fi)

Erilaisten oppijoiden liitto (lukijärjestö)
Esimerkki erityisjärjestelyistä (TY, rehtorin suositus 2012)
Esteettömyys ja oppimisen tuki (Opintopolku.fi)
Esteettömyystietokanta (Invalidiliitto)
Esteetön osallistuminen opintoihin (Kuuloliitto)

Innolla opiskelukykyä (materiaalipaketti, SYL)
Koulunkäynti (Autismi- ja aspergerliitto)
Korkeakoulujen saavutettavuus – Katsaus korkeakoulujen sosiaaliseen, psyykkiseen ja fyysiseen saavutettavuuteen opiskelijoiden näkökulmasta (Villa & Kivisalmi 2016)

Mielenterveys (YTHS)
Miten tukea opintoja - autismikirjo (Potilaan lääkärilehti 2014)
Monenlaisten oppijoiden opas (Aalto-yliopisto)
Nyyti.ry - mielenterveys
Näkövammaisten liitto: Korkea-asteen opinnot

Ohjeita opiskelun sujumiseen - adhd (ADHD-liitto)
Opintoklubi - mielenterveys (klubitaloyhteisöjen blogi)
Opiskelun tukitoimet (THL, Vammaispalvelujen käsikirja)
Oppilaitosrakennusten turvallisuus (OKM 2015)
Oppimisvaikeus.fi (Kuntoutussäätiö)

Rakennuksen esteettömyys (ympäristöministeriö)
Saavutettava tieto- ja viestintäympäristö (ESOK-verkosto)
Sosiaaliturvaopas: opiskelu (järjestöjen kokoama opas)
Tietoa jännittämisestä (YTHS)
Tukea opiskeluun - mielenterveysongelmat (Mielenterveystalo.fi)
Tukitoimia yliopisto-opinnoissa? - adhd (blogikirjoitus 2016)

Vammaiset (infopankki.fi maahanmuuttajille)
Vammaistuet (Kela)
Verkkopalvelujen saavutettavuus (Invalidiliitto)
Vinkkejä opiskeluun - lukihäiriö (lukihairio.fi)
Vieraat kielet lukivaikeuden yhteydessä (oppimisvaikeus.fi)
Yhdenvertaisuusvaltuutettu (syrjintä.fi)

Vanhempia julkaisuja ja sivustoja
ESOK-hanke (2006-2011, päivitetty sen jälkeenkin joiltakin osioiltaan)
Esteetön korkeakouluopiskelu (Opetushallitus 2010)
"Joutuu vähän taisteleen" (Niemelä 2007)
Hyvät käytänteet lukihäiriöisen opiskelun tueksi (Taskinen 2010)
Liikkumisen esteistä ajanhallintaan: Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset korkea-asteen oppilaitoksissa (Pietilä 2008)


 

Kirjaston ystävät

Kirjaston ystävä 2020: Jussi Halttunen

Rehtori Jussi Halttunen on toimikautensa ajan osoittanut kirjastomyönteisyyttä ja kiinnostusta kirjoittamiseen, kirjoihin ja musiikkiin. Rehtorin työhuoneen ovi on yleensä auki, ja jos aikaa vain on, hän mielellään juttelee näistä aiheista. Rehtorin ammatilliset artikkelit käsittelevät esimerkiksi ammattikorkeakoulun laatua, oppimisen kehitystä, strategista johtamista sekä yrittäjyyttä. Arkityönsä ohella Jussi Halttunen on kirjoittanut runsaasti artikkeleja eri aihepiireistä sekä julkaissut useita Keski-Suomeen ja Karstulan paikallishistoriaan liittyvää kertomakirjallisuutta ja artikkeleja.

Kirjaston ystävä 2018: Jaana Auer

Jaana Auer on ahkera Tarvaalan kampuskirjaston käyttäjä ja yhteistyökumppani. Hän on vaikuttanut aktiivisesti kirjastokokoelman laatuun muun muassa vieraskielisten aineistojen hankintaehdotuksillaan. Lisäksi välitön vuoropuhelu Jaanan kanssa on suuresti auttanut kirjastoa luonnonvara-alan painettujen ja sähköisten kurssiaineistojen hankinnassa.

Kirjaston ystävä 2016: JAMK Generator

Yrittäjyyspalveluja tarjoava JAMK Generator on ottanut kirjaston avosylin vastaan – asenne on kohdallaan ja yrittäjyys yhdistää!
Yhteistyön tuloksena on syntynyt yrittäjyysaineistosta koostuva Yrittäjyyskeidas. Olemme kirjoittaneet yhdessä artikkeleita ja järjestäneet yrittäjyysaiheisia tapahtumia. Yrittäjyyden elävästä kirjastosta voi lainata informaatikon opastamaan yrittäjyyden tietolähteille.
Kirjasto haluaa jalkautua tiedontarvitsijoiden luokse ja luoda yrittäjäystävällisen kirjaston. JAMK Generator tekee meille polkua oikeaan suuntaan, sillä sieltä olemme saaneet opastusta, mahtavia uusia ajatusmalleja, asiantuntemusta ja kontakteja. Teoria ja käytäntö liittävät meidät yhteen ja kuljemme käsi kädessä kohti yrittäjyyskorkeakoulua.

Kirjaston ystävä 2014: Katarina Mieskonen

Katarina Mieskonen on koko opiskelunsa ajan käyttänyt JAMKin kirjaston palveluja ja tiloja ahkerasti ja monipuolisesti. Aktiivisena opiskelijana hän on myös antanut palautetta kirjastolle esimerkiksi tiedonhankinnan opetuksesta. Mieskonen arvostaa kirjaston palveluja ja edistää niitä ystävällisellä ja yhteistyökykyisellä asenteellaan.

Kirjaston ystävä 2012: Juha-Pekka Peltomäki

Juha-Pekka Peltomäki antaa asiantuntemustaan Lutakon kampuskirjaston tietotekniikan, erityisesti ohjelmistotekniikan, kokoelmien kehittämisessä ja aineiston ajan tasalla pitämisessä. Hän ehdottaa aktiivisesti ajankohtaisia tiedonlähteitä hankittavaksi kirjastoon ja opastaa, mitkä tietotekniikan kirjat sisältävät vanhentunutta tietoa ja olisi siten poistettava kokoelmasta. Lisäksi Peltomäki ilmoittaa opintojaksojensa kurssikirjat jämptisti ASIO-opiskelijahallintojärjestelmään. Hän on aktiivinen kirjaston käyttäjä ja painetun sanan suosija.

Kirjaston ystävät 2010: Johannes Partanen ja Vesa Vuorimaa

Vuonna 2010 kirjasto palkitsi kaksi pitkänlinjan kirjaston ystävää. He ovat henkilöitä, jotka ovat JAMKin historian aikana kehittäneet uudenlaisia pedagogisia malleja ja hyödyntäneet niiden toteuttamisessa aktiivisesti kirjastoa - ja samalla kirjastokin on saanut hyviä kehittämisideoita!

Johannes Partanen, Liiketoiminta ja palvelut, Tiimiakatemia

Johannes Partanen on kirjan ja kirjaston puolestapuhuja. Omalla esimerkillään hän todistaa opiskelijoille lukemisen tärkeyttä ja näyttää positiivista mallia kirjaston palveluiden aktiivisesta hyödyntämisestä. Yrittäjyydessä itsensä kehittäminen on välttämätöntä: yrittäjä oppii asiat käytännössä ja lukemalla kirjat kannesta kanteen. Niin opitaan suuria kokonaisuuksia sirpaletiedon sijaan. Kirjat opettavat myös keskittymistä. Johannes lukee vuosittain noin 130 - 200 kirjaa. Niistä hän poimii "helmet" laatimaansa Tiimiyrittäjän ja tiimivalmentajan parhaat kirjat -kirjaluetteloon. Jokainen tiimiakatemialainen suorittaa opintojensa aikana 120 "kirjapistettä" eli lukee noin 60 - 80 liikkeenjohdon kirjaa. Eikä tässä kaikki: opiskelija kirjoittaa lukemastaan kirjasta artikkelin, jossa hän kertoo, miten kirjatietoa voidaan soveltaa käynnissä olevaan projektiin. Teoria todella viedään käytäntöön!

Vesa Vuorimaa, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Vesa Vuorimaan tuki kirjastolle oli korvaamaton JAMKin kirjaston alkuvaiheessa. Hän toimi aktiivisesti muun muassa opetusministeriön rahoittamassa Ammattikasvatuksen mediakeskushankkeessa, jossa koottiin kirjastoverkkoa ammatillisen kasvun tueksi ja jonka juurilta JAMKin kirjasto sitten sai alkunsa. Vesan asiantuntemus oli tarpeen esimerkiksi erillisten oppilaitosten kirjastojärjestelmien yhdistämisessä, Pääkampuksen kirjaston ensimmäisessä remontissa ja JAMKin kirjaston ensimmäisten nettisivujen rakentamisessa - silloinhan JAMKillakaan ei ollut vielä omia sivujaan. Vesan osaamista hyödynnettiin myös tiedonhankinnan opetuksen suunnittelussa ja korkeakoulumaisen opetuskulttuurin ja oppimisympäristön luomisessa kirjastoon. Hän on käyttänyt kirjaston tietojärjestelmiä luontevasti myös omassa toiminnassaan kouluttajana ja jatko-opiskelijana. Vesan väitöskirjassakin käsiteltiin informaatiolukutaitoa ja sen merkitystä ammattikorkeakouluopinnoissa.

Kirjaston ystävä 2008: Päivi Paukku

Historian ensimmäinen kirjaston ystävän tunnustus myönnettiin lehtori Päivi Paukulle matkailu-, ravitsemis- ja talousalan yksiköstä. Tunnustus jaettiin 23.5.2008 ammattikorkeakoulun henkilöstöjuhlassa, Liljanpäivän juhlassa.

Valinnan perustelut ovat: Päivi Paukku on kirjaston ystävä, joka arvostaa tiedonhankinnan taitoja luontevana osana ammattikorkeakoulusta valmistuvien ammattitaitoa. Kirjastomyönteisyys ilmenee hänen toiminnassaan kokonaisvaltaisesti. Paitsi että hän näkee kirjaston tiedonhankinnan asiantuntijana ja koulutusyksikön kumppanina, hän on myötävaikuttanut täysin uusien toimintamuotojen syntymiseen JAMKissa, esimerkiksi elektronisten opinnäytetöiden käyttöönottoon ja julkaisutoiminnan ideointiin sekä maksullisten tietokantojen hyödyntämiseen jo 1990-luvun puolivälissä. Hänen ajatuksestaan laadittiin myös ensimmäinen JAMKin opinnäytetyön raportointiohje.

Päivi antaa kirjastolle rakentavaa palautetta ja innostaa myös opiskelijoitaan sen antamiseen; esimerkiksi tänä keväänä kirjasto on saanut kehittämisehdotuksia www-sivujensa sisältöjen ja rakenteen parantamiseksi. Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan yksikön kirjastotoimikunnan puheenjohtajana hän pitää yhdessä kirjaston henkilökunnan kanssa yksikön väen tietoisena kirjaston palveluista, joita hän itsekin aktiivisesti käyttää.