jamk.fi

Tervetuloa liiketoiminnan alakohtaisille lähteille!

Löydät kotimaiset ja vieraskieliset julkaisut. Niitä on sekä sähköisinä että painettuina.

Aloita tiedonhaku JAMKin omasta Janetista. Ammattikorkeakoulujen verkosta löytyvät opinnäytetyöt ja julkaisut ovat Theseuksessa. Melindasta voit etsiä Suomen kirjastoihin hankittuja kirjoja ja lehtiä sekä väitöskirjoja. Melindan tilalle on nousemassa Finna.fi-palvelu. Muista myös JAMKin kirjaston tiedonhaun opas yrittäjyydestä.

Etäkäyttö

Voit käyttää lähes kaikkia e-kirjoja ja tietokantoja kotona tai matkoilla Janetin tai alakohtaisten tiedonlähdeoppaiden kautta.

Kirjaudu Janetiin Haka-kirjautumisen kautta omalla JAMKin verkkotunnuksellasi. Etene palveluun "Tietokannan käyttöliittymä" -linkistä.

Etäkäyttö

Tiedonlähdeoppaissa vaaleanpunaisella avainkuvakkeella merkityt tietokannat edellyttävät kirjautumista. 

Hakuvinkit

Ideoi hakusanoja
Finto - etsi asiasanoja, selaa asiasanastoja 
MOT-sanakirjasto Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla
Kielitoimiston sanakirja - suomen yleiskielen sanakirja, Kotimaisten kielten keskus
RedFox-sanakirja - monikielinen yleis- ja erikoisalojen sanasto
YourDictionary - monikielinen verkkosanakirja

TEPA - tekniikan termipankki (sisältää esim. Sosiaalisen median sanasto )
Tieteen termipankki, Taloustiede
Valter - valtioneuvoston termipankki
Ympäristösanakirja, EnDic

Lähdeluettelot, asiantuntijoiden nimet, samankaltaiset julkaisut
Tutki löytämäsi julkaisun lähdeluettelo, saat lukuvinkkejä aiheesta.
Etsi tekijän nimellä, pääset asiantuntijan muihin kirjoituksiin.
Asiantuntijoita haastatellaan usein lehdissä, tee hakuja heidän nimillään.
Etsi samankaltaisia julkaisuja "Samankaltaisia teoksia" tai ”Find similar”  -toiminnoilla.

Tee tutkimusta - oppaita

Tutkimusmenetelmät - kirjallisuutta JAMKin kirjastossa, Janet:
kirjat, 2009-
e-kirjat
laadullinen tutkimus
määrällinen tutkimus
haastattelu
SPSS - analyysityökalu (kirjat)

Jyväskylän yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Menetelmäpolkuja: Ongelmanasettelu
Tutkimusstrategiat
Aineistonhankintamenetelmät
Aineiston analyysimenetelmät
Tieteenfilosofiset suuntaukset

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto:
Aineistonhallinnan käsikirja. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.
Menetelmäopetuksen tietovaranto MOTV - avoin oppimisympäristö
KvantiMOTV – kvantitaviivinen tutkimus|Ohje
KvaliMOTV – kvalitatiivinen tutkimus|Ohje

Metsämuuronen, J. 2011. Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Opiskelijalaitos.  International Methelp.
Lisenssi 30 yhtäaikaiselle lukijalle. Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla |Ohje  

 

Löydä kotimaiset artikkelit

Artikkelit teksteinä tai kuvien kera (pdf)
Journal.fi - Suomalaisia tiedelehtiä vapaasti verkossa
Talentum Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla Valitse Tarkennettu haku. Talousalan lehtiä: Fakta, Markkinointi & Mainonta, Talouselämä, Platinum, Arvoasunto, Arvopaperi
Elektra Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla lehtiä mm. Matkailututkimus, Futura, Psykologia ja Sosiologia
Helsingin Sanomien tekstiarkisto Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla
TISCI -Tieteellisiä verkkolehtiä Suomessa,
esim. Tieteessä tapahtuu ja Kulutustutkimus.Nyt

Viitteitä ammatti- ja tiedelehtien artikkeleihin
Aleksi Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla - ammattilehtien artikkeleita
Aleksi-palvelu sulkeutuu 31.1.2018

Arto |Ohje| - tutkimustiedon artikkeleita (Arton sisältöjä löydät myös finnasta)
Juuli - tietoja tutkimusorganisaatioiden julkaisuista

Kotimaisten ja ulkomaisten lehtien tieteellisyys
Julkaisufoorumi - lehtien tieteellisyyden tarkistustyökalu (myös julkaisusarjat, konferenssit ja kirjakustantajat)

 

E-kirjoja Suomesta

Janet-tietokannassa (ks. käyttöehdot)

Alma Talent -verkkopalvelut:
Alma Talent Pro (ent. Talentum) Verkkokirjahylly Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla e-kirjoja eri aihealueilta|Ohje
Fokus - jatkuvasti päivittyvä tietolähde Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla |Ohje |Video-ohje (mm. juridiikka, verotus, palkkaus, kirjanpito)
Suomen Laki Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla

Ellibs  Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla yksittäisiä e-kirjoja eri kustantajilta |Ohje|Video-ohje
KauppakamariTieto: Ammattikirjasto Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla Aihealueet: Johtaminen, Juridiikka, Myynti, markkinointi ja viestintä, Talous ja Työsuhde
Kohdistamiskone B2B Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla yritystietokanta sisältää tietoa suomalaisista yrityksistä ja toimipaikoista

Citrix-etätyöpöydän kautta |Ohje
Mikosta mestariksi - baarityön käsikirja Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla
Prosessijohtamisen käsitteet Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla
Muut lähteet

Vieraskieliset e-kirjat

Janet-tietokannassa
Ebook Central (ent. Ebrary)  Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla |Ohje|Help|How-to videos  on YouTube
eBook Collection (EBSCO) Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla |Ohje 
Dawsonera Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla - yksittäisiä e-kirjoja (pääasiassa JAMKin kurssikirjoja)|Ohje
WGSN - Fashion Trend Forecasting and Analysis Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla |How-to videos|Help|Terms of Use

Muut
Books24x7  Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla Tietotekniikkaan liittyviä e-kirjoja 
Knovel Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla Hakuteoksia, käsikirjoja ja konferenssijulkaisuja tekniikan eri aloilta, mm. elintarvike- ja ympäristötekniikka

Open Access

... tutkimusraportit ja artikkelit

JAMKin henkilöstön kirjoittamat tieteelliset artikkelit rinnakkaistallenteena
Core - kansainvälisiä tutkimustietoa
Google Scholar - tutkimustiedonhaku |ohje
Base - tutkimustiedonhaku, Bielefeld University Library
EconBiz ;
BizNar ; RePEc - liiketalousalan hakupalveluja,
ks. myös ScienceResearchβ

 

... e-kirjat

JAMKin sarjajulkaisut
DOAB - vertaisarvioituja kirjoja
OAPEN -  freely accessible academic books, mainly in the area of humanities and social sciences
Google Books |Ohje
National Academies Press NAP - yli 5000 e-kirjaa (pdf) vapaasti luettavissa eri aihealoilta.
OAlster - moniaineistoinen ja -aiheinen Open Access -tietokanta

Opinnäytetyöt

Suomalaisten korkeakoulujen opinnäytteitä
AMK-opinnäytteet Theseuksessa

Melinda, korkeakouluissa ja yliopistossa tehtyjä opinnäytetöitä
Myös Doriassa on opinnäytteitä.

Aalto yliopisto, Aaltodoc
Helsingin yliopisto, Helda 
Jyväskylän yliopisto, JYX
Oulun yliopisto, Jultika
Tampereen yliopisto, TamPub

Ulkomaisten korkeakoulujen opinnäytteitä
PQDT Open, ProQuest:n Open Access Dissertations and Theses
Networked Digital Library of Theses and Dissertations NDLTD
Repository66 - löydä opinnäytearkistoja kartan avulla

Kirjastot lähellä ja kaukana

Janet - JAMKin kirjasto
Jykdok - Jyväskylän yliopiston kirjasto
Keskikirjastot - Keski-Suomen yleiset kirjastot
Kisälli  - Gradia Jyväskylä, ammatillisen koulutuksen kirjasto

Finna - Suomen arkistojen, kirjastojen ja museioiden aarteet samalla haulla
Frank monihaku - paikanna aineisto, missä kirjastossa teos on
Melinda |Ohje|- Suomen kirjastojen kokoelmia

Jukuri |Ohje| - Luonnonvarakeskuksen (Luke) avoin julkaisuarkisto

Lait

Finlex - Suomen lainsäädäntö
Suomen laki Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla - Myös e-kirjoja yms.
EUR-Lex - EU:n oikeudelliset asiakirjat, mm. direktiivit, myös suomeksi

Edilex - Lakien lyhenteet ja vakiintuneet nimet; voit käyttää esim. lähdeviitteessä
Eurooppaoikeuden sanastoja

Oikeusministeriön julkaisut
Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan ratkaisutietokannat

Tilastot

Tilastokeskus: Kotimaisen tilastotiedon opas | Kansainvälisen tilastotiedon opas Tilastokeskus: Suomi lukuina
Suomen tilastollinen vuosikirja 2016
Paavo - avoin tieto postinumeroalueittain
Tilastokoulu ja Tilastokirjaston Tilda
Virsta - Virtual Statistics - tilastotiedon verkko-oppimateriaali
Matkailutilastot - Visit Finland
Mara ry:n tilastot (osa vain jäsenille)
Passport Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla - kv. markkina- ja toimialatilastoja
Eurostat - EU:n tilastot teemoittain
Research.fi - mm. innovaatiot Suomessa
Tilastotiedon tuottajia

Standardit

SFS Online Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla
SFSedu - tietoa standardeista ja standardoinnista
PSK-standardit Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla 
ISO |Help|ISOfocus magazine

Arvioi löytämäsi lähteet

Muistathan tekijänoikeudet! Katso Kopiraitti  ja testaa taitosi, OKM:n tekijäoikeus-sivusto, Operight, FinElib-aineistojen käyttöoikeudet

Lue lisää Hyvät lähteet oppariin -sivulta (Kriittisyyttä lähteisiin, Älä kopsaa vaan referoi, Käytä luvallisia kuvia ja musiikkia).

Tee lähdeviitteet ja tekstiviitteet JAMKin raportointiohjeen ja eettisten periaatteiden mukaisesti. Lähdeviite-pikaohje on raportointiohjeessa, katso kuvio lähdeviitteen rakenne. Lisää vinkkejä saat Oppariblogista.

Kokoa lähteet JAMKin tunnuksilla RefWorksiin  Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla (video-ohje) tai lataa maksuton Zotero (ohjeita). ProQuest:n vertailu (pdf) yleisimmistä viitteidenhallintaan liittyvistä ohjemista.

Hakulauseet - muistilista

Sanojen taivutusmuodot -> katkaisumerkki: hakusan*
Useasta sanasta muodostuva hakusana eli fraasi: "sana1 sana2"
Synonyymit yms. (joko a tai b): sana1 OR sana 2
Kumpikin näkökulma/käsite (sekä a että b): sana1 AND sana2
Käsitteen poisto (a muttei b): sana1 NOT sana2

Merkit ja käskyt vaihtelevat, tarkista tietokannan ohjeesta.

Katso Tiedonhaun startista osiot Mistä löydän hyviä hakusanoja? ja Miten komennan tietokantaa? Tai nauti JAMKin kirjaston Youtube-videoista!

21.1.2018 13:13

Ministeri Orpo esittää yritysverotukseen rajua muutosta

Juha Sipilän (kesk) hallitus esittää radiaalia muutosta yritysten mahdollisuuden vähentää korkomenoja yritysten tuloverotuksessa, kertoo Tal...

21.1.2018 6:00

Taaleri rakentaa sijoituskohteet mieluiten itse - joukosta löytyy neljä mahdollista listautujaa

Taaleri Pääomarahastot haluaa rakentaa sijoituskohteensa alusta asti. Sijoituskohteiden joukosta löytyy myös mahdollisia listautujia.

20.1.2018 16:15

Mitä hyötyä kiinteistönvälittäjien LKV-tutkinnosta? - ”Ei tekemistä myyntitaitojen kanssa”

Effortian kiinteistönvälitysvertailu vahvistaa, ettei asunnonvälittäjän työ sovi kaikille. Edes arvostettu LKV-pätevyys ei takaa mitään.

Näytä lisää
16.1.2018 9:04

Ulkomaisten ajokorttien kelpoisuus laajenee

Helmikuun alusta lähtien Manner-Suomessa ajamiseen hyväksytään kaikissa Suomen tunnustamissa valtioissa annetut ajokorti...

16.1.2018 7:41

MaRan ohje mekaanisen metsäteollisuuden mahdollisen lakon henkilöstövaikutuksista

Lakon johdosta työnteko saattaa välillisesti estyä myös muilta työntekijäryhmiltä, kuten esim. henkil&oum...

15.1.2018 14:11

Työehtosopimusneuvottelut jatkuvat

Kummankin sopimuksen voimassaolo päättyy 31.1.2018. Sopijapuolet ovat sopineet neuvottelupäiviä tammikuun loppuun asti. ...

Näytä lisää
18.1.2018 20:39

Matkailun digi-innovaatiokilpailun ideoista useilla selvää kansainvälistymispotentiaalia

Tilaa uusille ideoille ja digitaalisille matkailupalveluille on, ja Suomella on kaikki mahdollisuudet olla matkailuteollisuudessa globaali e...

18.1.2018 20:26

Visit Finlandin kärkituotekilpailun voittajat hurmaavat matkailijoita metsäkylvyillä, villiruoalla ja heavymusiikilla

Kärkituotekilpailun vuoden 2017 voittajatuotteet edustavat Suomea luonto-, hyvinvointi- ja kulttuurimatkailukohteena. Voittajiksi valikoitui...

18.1.2018 20:07

Fiskars Village Suomen nouseva kulttuurimatkailukohde

Perinteet, yhteisöllisyys ja laaja taiteiden kirjo toivat voiton Culture EDEN in Finland -kilpailussa Fiskars Village ruukkiyhteisölle Raase...

Näytä lisää

Lukuvinkit ja nostot

Aalto yliopisto. Rakennus- ja kiinteistöalan palveluliiketoiminnan tutkimus: Rakennetun ympäristön palvelut (BES) -tutkimusryhmä | KTI Kiinteistötietoiskut
Elinkeinoelämän keskusliitto, EK: Palvelualojen tulevaisuuden näkymiä ja näkökulmia osaamiseen

keskisuomi.info tilasto- ja ennakointitietoa Keski-Suomesta
Lapin korkeakoulukonserni. Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutti: MTI:n julkaisut 

Rusgate.fi - suomalainen uutis- ja markkinatietopalvelu, liike-elämän Venäjätietoa 

Tekes: Suomisen perheen kesämatka 2045
Tilastokeskus: Suomi lukuina ; Suomi lukuina 2017 (pdf

Tulevaisuus 2030
- raportti tulevaisuusselonteon ennakointityöstä 
Työ- ja elinkeinoministeriö, TEM: JulkaisutToimialaraportit ; Matkailun toimijat ; Suomen matkailun tulevaisuudennäkymät 2030 

Arvioi julkaisuja

Julkaisufoorumi sisältää julkaisukanavien tasoluokituksen

Eigenfactor lehden EF-arvo - Journal Ranking Search
Publish or Perish viittausanalyysi Google Scholarin viittaustietojen perusteella

Lisätietoa vertaisarvioinnista

Talousjärjestöt

APEC  - Aasian ja Tyynenmeren maiden talousjärjestö
IATA - Kansainvälinen ilmakuljetusliitto
OECD - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö
The World Bank - Maailmanpankki, avoin data |Ohje|
The World Economic Forum - Maailman talousfoorumi

Talousalan muita toimijoita
FINRUS research - talouselämän Venäjä-tietoa
Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT-julkaisut
Eduskunta: EU-tietoa taloudesta, kauppapolitiikasta, verotuksesta, yritystoiminnasta yms.

Tutkimuslaitokset

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira  
Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus
Luonnonvarakeskus Luke
Palkansaajien tutkimuslaitos

Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT  - erityisesti Venäjä ja Kiina
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Fineli - elintarvikkeiden koostumustietopankki
Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Työsuojelurahasto
Työtehoseura TTS

Työterveyslaitos TTL
Ulkopoliittinen instituutti  
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
VTT  - julkaisut

Katso myös

Valto - Valtioneuvoston julkaisuarkisto

Muut nettilähteet

Economics A-Z terms - The Economist -lehden taloussanasto
Global 2000 Leading Companies - Forbes
Julkiset hankinnat Hilma, Oppex
Nordicnet - pohjoismaisten teollisuuden tavarantoimittajia haku- ja uutispalvelu
Kauppalehden yrityshaku

Suomen talouselämän vaikuttajat, tiivistelmät vapaasti luettavissa | Ohje
Team Finland market opportunities - Global Team Finland
Verotiedot - Verhohallinnon tilastot
Yhdistysnetti - Patentti- ja rekisterihallitus |Ohje|
Yrityshaku.fi - suomalainen yritystietokanta

Vuosikertomukset.net - Helsingin porssiin listattujen yritysten julkinen tieto
 
Aihehakemistot ja virtuaalikirjastot

ELKI-linkkitietokanta - Eduskunnan kirjasto
Kiinnostavia linkkejä taloustieteilijälle (Jyväskylän yliopiston kirjasto)
Makupalat kirjastot.fi
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

ipl2 - yleishakemisto

RFE Resources for Economists on the Internet - talousalan www-sivuja
Internet Archive - non-profit library of free books, movies, software, music, etc.

WorldWideScience.org - global science gateway
The WWW Virtual Library
The WWW Virtual Library (2) - International Affairs Resources
Yahoo! Directory
Zanran search the web for data & statistics - tilastotiedon hakukone

Kurvinen Birgitta

Informaatikko, Information Specialist
Kirjasto, Library
Hallinto, Administration
+358405563830