Tervetuloa liiketoiminnan alakohtaisille lähteille!

Löydät kotimaiset ja vieraskieliset julkaisut. Niitä on sekä sähköisinä että painettuina.

Aloita tiedonhaku JAMKin omasta Janetista. Ammattikorkeakoulujen verkosta löytyvät opinnäytetyöt ja julkaisut ovat TheseuksessaFinna.fi-palvelusta voit etsiä Suomen kirjastoihin hankittuja kirjoja ja lehtiä sekä opinnäytteitä. Muista myös JAMKin kirjaston tiedonhaun opas yrittäjyydestä.

 

Etäkäyttö

Voit käyttää lähes kaikkia e-kirjoja ja tietokantoja kotona tai matkoilla Janetin tai alakohtaisten tiedonlähdeoppaiden kautta.

Kirjaudu Janetiin Haka-kirjautumisen kautta omalla JAMKin verkkotunnuksellasi. Etene palveluun "Tietokannan käyttöliittymä" -linkistä.

Etäkäyttö

Tiedonlähdeoppaissa vaaleanpunaisella avainkuvakkeella merkityt tietokannat edellyttävät kirjautumista. 

 

Hakuvinkit

Ideoi hakusanoja
Finto - etsi asiasanoja, selaa asiasanastoja 
MOT-sanakirjasto Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla
Kielitoimiston sanakirja - suomen yleiskielen sanakirja, Kotimaisten kielten keskus

bab.la - sanakirja, sanojen taivutus, sanontoja yms.
RedFox-sanakirja - monikielinen yleis- ja erikoisalojen sanasto
YourDictionary - monikielinen verkkosanakirja

IATE Interactive Terminology for Europe (monikielinen termitietokanta)
TEPA - tekniikan termipankki (sisältää esim. Sosiaalisen median sanasto )
Tieteen termipankki, Taloustiede
Valter - valtioneuvoston termipankki | Eri alojen sanastoja - Valtioneuvoston Kanslian kooste
Ympäristösanakirja, EnDic

Lähdeluettelot, asiantuntijoiden nimet, samankaltaiset julkaisut
Tutki löytämäsi julkaisun lähdeluettelo, saat lukuvinkkejä aiheesta.
Etsi tekijän nimellä, pääset asiantuntijan muihin kirjoituksiin.
Asiantuntijoita haastatellaan usein lehdissä, tee hakuja heidän nimillään.
Etsi samankaltaisia julkaisuja "Samankaltaisia teoksia" tai ”Find similar”  -toiminnoilla.

 

Tee tutkimusta - oppaita

Tutkimusmenetelmät - kirjallisuutta JAMKin kirjastossa, Janet:
kirjat, 2009-
e-kirjat
laadullinen tutkimus
määrällinen tutkimus
haastattelu
SPSS - analyysityökalu (kirjat)

Jyväskylän yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Menetelmäpolkuja: Ongelmanasettelu
Tutkimusstrategiat
Aineistonhankintamenetelmät
Aineiston analyysimenetelmät
Tieteenfilosofiset suuntaukset

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto:
Aineistonhallinnan käsikirja, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Menetelmäopetuksen tietovaranto MOTV - avoin oppimisympäristö
KvantiMOTV – kvantitatiivinen tutkimus|Ohje
KvaliMOTV – kvalitatiivinen tutkimus|Ohje

Metsämuuronen, J. 2011. Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Opiskelijalaitos.  International Methelp.
Lisenssi 30 yhtäaikaiselle lukijalle. Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla |Ohje  

 

 

Löydä kotimaiset artikkelit

Artikkelit teksteinä tai kuvien kera (pdf)
Journal.fi - Suomalaisia tiedelehtiä vapaasti verkossa
Alma Talent lehtiarkisto Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla Valitse Tarkennettu haku. Talousalan lehtiä: Fakta, Markkinointi & Mainonta, Talouselämä, Platinum, Arvoasunto, Arvopaperi
Elektra Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla lehtiä mm. Matkailututkimus, Futura, Psykologia ja Sosiologia
Helsingin Sanomien tekstiarkisto Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla
TISCI -Tieteellisiä verkkolehtiä Suomessa,
esim. Tieteessä tapahtuu ja Kulutustutkimus.Nyt

Viitteitä ammatti- ja tiedelehtien artikkeleihin
Arto |Ohje|(Arton sisältöjä myös Finnassa)
Juuli - tietoja tutkimusorganisaatioiden julkaisuista

Kotimaisten ja ulkomaisten lehtien tieteellisyys
Julkaisufoorumi - lehtien tieteellisyyden tarkistustyökalu (myös julkaisusarjat, konferenssit ja kirjakustantajat)

 

 

E-kirjoja Suomesta

Janet-tietokannassa (ks. käyttöehdot)

Alma Talent -verkkopalvelut:
Alma Talent Pro (ent. Talentum) Verkkokirjahylly Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla ja Bisneskirjasto - e-kirjoja eri aihealueilta|Ohje
Fokus - jatkuvasti päivittyvä tietolähde Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla |Ohje |Video-ohje (mm. juridiikka, verotus, palkkaus, kirjanpito)
Suomen Laki Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla

Ellibs  Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla yksittäisiä e-kirjoja eri kustantajilta |Ohje|Video-ohje
KauppakamariTieto: Ammattikirjasto Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla Aihealueet: Johtaminen, Juridiikka, Myynti, markkinointi ja viestintä, Talous ja Työsuhde
LeadCloud Kohderyhmäpalvelu - yritystietokanta sisältää tietoa suomalaisista yrityksistä ja toimipaikoista

Citrix-etätyöpöydän kautta |Ohje
Prosessijohtamisen käsitteet Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla

Vieraskieliset e-kirjat

Janet-tietokannassa
Ebook Central (ent. Ebrary)  Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla |Ohje|Help|How-to videos  on YouTube
eBook Collection (EBSCO) Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla |Ohje 
Dawsonera Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla - yksittäisiä e-kirjoja (pääasiassa JAMKin kurssikirjoja)|Ohje
WGSN - Fashion Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla |How-to videos|Help|Terms of Use

Muut
Books24x7  Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla Tietotekniikkaan liittyviä e-kirjoja 
Knovel Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla Hakuteoksia, käsikirjoja ja konferenssijulkaisuja tekniikan eri aloilta, mm. elintarvike- ja ympäristötekniikka

 

Open Access

... tutkimusraportit ja artikkelit

JAMKin henkilöstön kirjoittamat tieteelliset artikkelit rinnakkaistallenteena
DOAJ - vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita
Core - kansainvälisiä tutkimustietoa
Google Scholar - tutkimustiedonhaku |ohje
Base - tutkimustiedonhaku, Bielefeld University Library
EconBiz |
BizNar | RePEc - liiketalousalan hakupalveluja,
ks. myös ScienceResearchβ

 

... e-kirjat

JAMKin sarjajulkaisut
DOAB - vertaisarvioituja kirjoja
OAPEN -  freely accessible academic books, mainly in the area of humanities and social sciences
Google Books |Ohje
National Academies Press NAP - yli 5000 e-kirjaa (pdf) vapaasti luettavissa eri aihealoilta.
OAlster - moniaineistoinen ja -aiheinen Open Access -tietokanta

Opinnäytteet

Theseus ammattikorkeakoulujen verkko-opinnäytetyöt
Finna, opinnäytteet rajaamalla hakutulosta

Kauppakorkeakoulujen julkaisut (myös muita aloja)
Aaltodoc Aalto yliopisto
JYX Jyväskylän yliopisto
Jultika Oulun yliopisto
UTUPub Turun yliopisto

Kauppatieteellisen alan julkaisut (myös muita aloja)
UEF Electronic Publications Itä-Suomen yliopisto
LUTPub Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Trepo Tampereen yliopisto
DHanken Svenska Handelshögskolan
Julkaisutietokanta Vaasan yliopisto
Julkaisuarkisto Åbo Akademi

Muut suomalaiset julkaisuarkistot ja tietokannat
Lauda Lapin yliopisto, mm. matkailututkimus, hallinto ja johtaminen
TUT DPub Tampereen teknillinen yliopisto, mm. talous ja rakentaminen, tuotantotalous, tietojohtaminen
Helda Helsingin yliopisto
Melinda ja Doria, myös yliopistojen ja korkeakoulujen opinnäytteitä

Ulkomaisten korkeakoulujen opinnäytteitä
PQDT Open, ProQuest:n Open Access Dissertations and Theses
NDLTD Networked Digital Library of Theses and Dissertations
Open Access Theses and Dissertations
DART - Europe E-theses Portal
Repository66 - löydä opinnäytearkistoja kartan avulla
SwePub, Libris ja Diva - ruotsalaisia väitöskirjoja

 

Tieteellisen tiedon etsiminen

Tieteellinen tieto vs. arkitieto, JYK, ks. myös Tieteelliset lähteet
Tieteellinen tieto vs. ammatillinen tieto / virallistieto, Virtuaali-amk
Tieteellisen artikkelin rakenne, JAMKin kirjasto
Avoin tiede ja tutkimus JAMKissa
Valmiit aineistot, Tietoarkisto

Mahdollisuudet tiedonhaussa
Vertaisarvioidut julkaisut: (Peer Reviewed), ks. vertaisarviointi
Tieteelliset julkaisut: Scholarly tai Academic Journals / Research Publications
Viime vuosien tutkimukset: aikarajaus tai uusimmat ensin
Tutkimustulosten seuranta: uutuusvahdilla (alert) tiivistelmät
Systemaattinen tiedonhankinta, JYK
Syvä web eli Deep Web, ks Tiedonhaun startti
Opinnäytetyön rakenne ja lähteet

Lähteiden tieteellisyyden arviointi
Tietokannat: Tee sopiva rajaus: Vertaisarvioidut tai Tieteelliset julkaisut
Julkaisufoorumi - lehdet, julkaisusarjat, konferenssit ja kirjakustantajat
Journal Ranking Search - yhteiskunta-alan lehtiä Eigenfactorissa, ks. myös scores
Publish or Perish viittausanalyysi Google Scholarin perusteella
Varo saalistajia eli predatoreja (predatory journals)! Niiden tavoite on rahastaa, vertaisarviointi jää lupauksen asteelle, toimittajien nimet voivat olla keksittyjä, sisältävät valheellisia impact factoreita, kalastelevat artikkeleita tutkijoilta tyyliin "josko tärppäisi". Lue lisää esim. LAMKin sivulta.

Tiedon arviointi, yleistä
Testaa, onko sinusta valheenpaljastajaksi, YLE
Näin jäljität kuvahuijauksen verkossa, YLE
Näin jäljität videohuijauksen verkossa, YLE

Kirjastot lähellä ja kaukana

Janet - JAMKin kirjasto
Jykdok - Jyväskylän yliopiston kirjasto
Keskikirjastot - Keski-Suomen yleiset kirjastot
Kisälli  - Gradia Jyväskylä, ammatillisen koulutuksen kirjasto

Finna - Suomen kirjastot, arkistot ja museot
Frank monihaku - paikanna aineisto, missä kirjastossa teos on
Melinda |Ohje|- Suomen kirjastojen kokoelmia

 

Lait

Finlex - Suomen lainsäädäntö
Suomen laki Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla - Myös e-kirjoja yms.
EUR-Lex - EU:n oikeudelliset asiakirjat, mm. direktiivit, myös suomeksi

Edilex - Lakien lyhenteet ja vakiintuneet nimet; voit käyttää esim. lähdeviitteessä
Eurooppaoikeuden sanastoja

Oikeusministeriön julkaisut
Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan ratkaisutietokannat

 

Tilastot

Tilastokeskus: Kotimaisen tilastotiedon opas | Kansainvälisen tilastotiedon opas Tilastokeskus: Suomi lukuina
Suomen tilastollinen vuosikirja 2018
Paavo - avoin tieto postinumeroalueittain
Tilastokoulu ja Tilastokirjaston Tilda
Matkailutilastot - Visit Finland | Tilastotietoja Suomen matkailualalta - Business Finland
Mara ry:n tilastot (osa vain jäsenille)
Statista Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla - kv. markkina- ja toimialatilastoja
Eurostat - EU:n tilastot teemoittain
Tutkimustietovaranto - tietoa Suomessa tehtävästä tutkimuksesta
Tilastotiedon tuottajia

 

Standardit

SFS Online Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla
SFSedu - tietoa standardeista ja standardoinnista
PSK-standardit Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla 
ISO |Help|ISOfocus magazine

Arvioi löytämäsi lähteet

Muistathan tekijänoikeudet! Katso Kopiraitti  ja testaa taitosi, OKM:n tekijäoikeus-sivusto, Operight, FinElib-aineistojen käyttöoikeudet

Lue lisää Hyvät lähteet oppariin -sivulta (Kriittisyyttä lähteisiin, Älä kopsaa vaan referoi, Käytä luvallisia kuvia ja musiikkia).

Tee lähdeviitteet ja tekstiviitteet JAMKin raportointiohjeen ja eettisten periaatteiden mukaisesti. Lähdeviite-pikaohje on raportointiohjeessa, katso kuvio lähdeviitteen rakenne. Lisää vinkkejä saat Oppariblogista.

Kokoa lähteet JAMKin tunnuksilla RefWorksiin  Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla (video-ohje) tai lataa maksuton Zotero (ohjeita). ProQuest:n vertailu (pdf) yleisimmistä viitteidenhallintaan liittyvistä ohjelmista.

Hakulauseet - muistilista

Sanojen taivutusmuodot -> katkaisumerkki: hakusan*
Useasta sanasta muodostuva hakusana eli fraasi: "sana1 sana2"
Synonyymit yms. (joko a tai b): sana1 OR sana 2
Kumpikin näkökulma/käsite (sekä a että b): sana1 AND sana2
Käsitteen poisto (a muttei b): sana1 NOT sana2

Merkit ja käskyt vaihtelevat, tarkista tietokannan ohjeesta.

Katso Tiedonhaun startista osiot Mistä löydän hyviä hakusanoja? ja Miten komennan tietokantaa? Tai nauti JAMKin kirjaston Youtube-videoista!

Nordealle virtaa yritysten hakemuksia lainojen lyhennysvapaiksi – ”Ensimmäinen aalto vaikuttaa olevan nyt takana”
6.4.2020 16:28

Nordealle virtaa yritysten hakemuksia lainojen lyhennysvapaiksi – ”Ensimmäinen aalto vaikuttaa olevan nyt takana”

Nordea on myöntänyt lyhennysvapaata 95 prosentille yrityksistä, jotka ovat hakeneet korona-ajan lyhennysvapaita.
Lauri Ratia: ”Tavaratalojen jatkoa arvioidaan kriittisesti – Lindexin myynti siirtyy”
6.4.2020 14:01

Lauri Ratia: ”Tavaratalojen jatkoa arvioidaan kriittisesti – Lindexin myynti siirtyy”

Jokaisen tavaratalon jatko arvioidaan, sanoo yrityssaneeraukseen hakeneen Stockmannin hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia.
Entinen ”Suomen vihatuin mies” ex-ministeri Iiro Viinanen antaa täydet pisteet Sanna Marinille
6.4.2020 13:15

Entinen ”Suomen vihatuin mies” ex-ministeri Iiro Viinanen antaa täydet pisteet Sanna Marinille

”Lainkaan kiistämättä sitä, etteikö valtion pitäisi tukea yrityksiä tässä tilanteessa, varoitan kuitenkin siitä, että tukea voi mennä sellai...
Näytä lisää

Lukuvinkit ja nostot

Aalto yliopisto. Rakennus- ja kiinteistöalan palveluliiketoiminnan tutkimus: Rakennetun ympäristön palvelut (BES) -tutkimusryhmä | KTI Kiinteistötietoiskut 
Business Finland (Finpro+Tekes): Matkailututkimukset | Kongressitilastot
Elinkeinoelämän keskusliitto, EK: Palvelualojen tulevaisuuden näkymiä ja näkökulmia osaamiseen

keskisuomi.info tilasto- ja ennakointitietoa Keski-Suomesta
Lapin korkeakoulukonserni. Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutti: MTI:n julkaisut 
Matkailun infograafi 2017 (Visit Finland & TEM)

Pörssisäätiön oppaita
Rusgate.fi - suomalainen uutis- ja markkinatietopalvelu, liike-elämän Venäjätietoa 

Tekes: Suomisen perheen kesämatka 2045
Tilastokeskus: Suomi lukuina ; Suomi lukuina 2017 (pdf
Työ- ja elinkeinoministeriö, TEM: Julkaisut (ks. Valto) | Toimialaraportit | Matkailu

 

Talousjärjestöt

APEC  - Aasian ja Tyynenmeren maiden talousjärjestö
IATA - Kansainvälinen ilmakuljetusliitto
OECD - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö
The World Bank Country profiles - Maailmanpankki, avoin data |Ohje|
The World Economic Forum - Maailman talousfoorumi

Talousalan muita toimijoita
FINRUS research - talouselämän Venäjä-tietoa
Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT-julkaisut
Eduskunta: EU-tietoa taloudesta, kauppapolitiikasta, verotuksesta, yritystoiminnasta yms.

Tutkimuslaitokset

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira  
Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus
Luonnonvarakeskus Luke,  ks. myös Jukuri-julkaisuarkisto |Ohje|
Palkansaajien tutkimuslaitos

Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT  - erityisesti Venäjä ja Kiina
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Fineli - elintarvikkeiden koostumustietopankki
Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Työsuojelurahasto
Työtehoseura TTS

Työterveyslaitos TTL
Ulkopoliittinen instituutti  
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
VTT  - julkaisut

Katso myös

Valto - Valtioneuvoston julkaisuarkisto

Muut nettilähteet

Economics A-Z terms - The Economist -lehden taloussanasto
Global 2000 Leading Companies - Forbes
Julkiset hankinnat Hilma, Oppex
Nordicnet - pohjoismaisten teollisuuden tavarantoimittajia haku- ja uutispalvelu
Kauppalehden yrityshaku

Suomen talouselämän vaikuttajat, tiivistelmät vapaasti luettavissa | Ohje
Team Finland market opportunities - Global Team Finland
Verotiedot - Verhohallinnon tilastot
Yhdistysnetti - Patentti- ja rekisterihallitus |Ohje|
Yrityshaku.fi - suomalainen yritystietokanta

Vuosikertomukset.net - Helsingin porssiin listattujen yritysten julkinen tieto
FA Materiaalipankki - Finanssiala ry:n tilastot, tutkimukset ja julkaisut
Mun talous - tutkimuksia nuorten taloudenhallinnasta

Aihehakemistot ja virtuaalikirjastot

ELKI-linkkitietokanta - Eduskunnan kirjasto
Kiinnostavia linkkejä taloustieteilijälle (Jyväskylän yliopiston kirjasto)
Makupalat kirjastot.fi
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

RFE Resources for Economists on the Internet - talousalan www-sivuja
Internet Archive - non-profit library of free books, movies, software, music, etc.

WorldWideScience.org - global science gateway
The WWW Virtual Library
The WWW Virtual Library (2) - International Affairs Resources
Yahoo! Directory
Zanran search the web for data & statistics - tilastotiedon hakukone

Kurvinen Birgitta

Kurvinen Birgitta

Informaatikko, Information Specialist
Kirjasto, Library
Hallinto, Administration
+358405563830
Näytä lisää