jamk.fi

Sivulle on koottu käytetyimmät e-kirjapalvelut ja niiden käyttöohjeet. Lisää e-aineistoja kuten lehtiä, tietokantoja, hakuteoksia ja standardeja löydät alakohtaisista oppaista. Ota yhteyttä, jos jotakin sinulle tärkeää puuttuu.

Ota yhteyttä

Pohjolainen Pirjo

Pohjolainen Pirjo

Informaatikko, Information Specialist
Kirjasto, Library
Hallinto, Administration
+358408233805
Ikävalko Nanna

Ikävalko Nanna

Kirjastonhoitaja, Librarian
Kirjasto, Library
Hallinto, Administration
+358405145530

Ketkä saavat lukea e-kirjoja? Ja mistä ne löytyvät?

Käyttöoikeus kirjaston ostamiin e-kirjoihin, e-lehtiin ja tietokantoihin on JAMKin opiskelijoilla ja henkilökunnalla. Löydät palvelut  Janetista. E-kirjat ovat luettavissa JAMKin verkossa, johon on etäkäyttömahdollisuus.

Käyttäjien on noudatettava aineistojen käyttösopimuksissa määriteltyjä käyttöehtoja. FinELibin eli kansallisen elektronisen kirjaston kautta hankittujen yksittäisten aineistojen käyttöehdot voit lukea FinELib-Wikistä. Muiden aineistojen käyttöehdot löytyvät pääsääntöisesti  palveluntarjoajan sivuilta.

Tutustu JAMKin kirjaston e-aineistoja koskeviin käyttöehtoihin.

Tarvitsetko lukuohjelman e-kirjan lukemiseen?

Osan e-kirjoista voit ladata omalle koneellesi. Asenna tarvitsemasi ilmainen lukuohjelma koneellesi ennen e-kirjan lataamista.

Huom! Älä lataa kirjoja Citrix-yhteydellä. Kirja latautuu oman koneen sijasta palvelimelle eikä ole enää uudelleen avattavissa.

E-kirjoja voit lukea tietokoneella, tabletilla, lukulaitteella tai älypuhelimella.

Etäkäyttö

Voit käyttää lähes kaikkia e-kirjoja ja tietokantoja kotona tai matkoilla Janetin tai alakohtaisten tiedonlähdeoppaiden kautta.

Kirjaudu Janetiin Haka-kirjautumisen kautta omalla JAMKin verkkotunnuksellasi. Etene palveluun "Tietokannan käyttöliittymä" -linkistä.

Etäkäyttö

Tiedonlähdeoppaissa vaaleanpunaisella avainkuvakkeella merkityt tietokannat edellyttävät kirjautumista. 

E-kirjapalvelut

Käyttöoikeus kirjaston ostamiin e-kirjoihin ja tietokantoihin on JAMKin opiskelijoilla ja henkilökunnalla. Tutustu käyttöehtoihin.

Alma Talent Pro. Kirjat luetaan Alma Talent Pron alustalla selainohjelmalla, ja se vaatii koko ajan nettiyhteyden.

Fokus-palvelu sisältää online-teoksia jotka päivittyvät jatkuvasti. Aihealueita ovat  juridiikka ja yritys.

Suomen Laki sisältää ajantasaisen lainsäädännön lisäksi valikoiman oikeuskäytäntöä, Euroopan unionin keskeisimmän lainsäädännön sekä runsaasti oikeustieteen e-kirjoja. 

Verkkokirjahylly  sisältää satoja verkkokirjoja.  Verkkokirjahyllyn teemat ovat Julkisoikeus, Siviilioikeus, Asuminen ja ympäristöoikeus, Perhe- ja perintöoikeus, Rikos- ja prosessioikeus, Työoikeus, Yritysoikeus, Verotus, Taloushallinto ja Esimiestyö. Lähes kaikki Suomen Laki -palvelun verkkokirjat ovat siirtyneet aiheensa mukaisesti Verkkokirjahyllyyn.             

Books24x7 palvelun ITPro sisältää tuhansia verkkokirjoja tietotekniikan, tietojenkäsittelyn ja liiketalouden alalta. Toistaiseksi palveluun ei ole mahdollista luoda tunnuksia henkilökohtaisia kansioita varten. Kirjaa luetaan selainohjelmalla, ja se vaatii koko ajan nettiyhteyden.

Booky-palvelussa olevien kirjojen laina-aika on 14 päivää. Ohjeita kirjojen lainaamiseen ja lataamiseen.                                                          

Dawsonera on kansainvälinen, monialainen e-kirjapalvelu. Kirjasto ostaa yksittäisiä e-kirjoja pääosin kurssikirjoiksi. Kirjaston ostamia e-kirjoja voit lukea selainohjelmalla tai ladata omalle koneellesi. Ei kaukolainausta. Palvelun kirjautumis- ja käyttöohjeet sekä videot.

Ebook Central (entinen Ebrary) on kansainvälinen, monitieteinen e-kirjatietokanta. E-kirjoja sekä lisätään että poistetaan kokoelman säännöllisestä päivityksestä johtuen. Palvelun kirjautumisohjeet.

Ebsco on kansainvälinen, monialainen e-kirjapalvelu. Kirjaston ostamia e-kirjoja voit lukea selainohjelmalla tai ladata omalle laitteellesi. Palvelun kirjautumis- ja käyttöohjeet.

Ellibs on e-kirjojen lainausjärjestelmä. Palvelu tarjoaa runsaasti kotimaista eri alojen tietokirjallisuutta. Kirjasto ostaa yksittäisiä e-kirjoja pääosin kurssikirjoiksi. E-kirjojen laina-ajat vaihtelevat. E-kirjojen lukemiseen tarvitset  Adobe Digital Editions -lukuohjelman, lue lataus- ja lukuohjeet. Voit lukea e-kirjoja myös iPad-, iPhone- ja Android-laitteilla, lue Bluefire reader  -lukuohjelman lataus- ja lukuohjeet. Katso myös ohjevideo YouTube:ssa. 

KauppakamariTieto: Ammattikirjasto sisältään noin 70 e-kirjaa. Jatkuvasti päivittyvässä palvelussa on viisi e-kirjakokoelmaa: Johtaminen, Juridiikka, Myynti, mainonta ja viestintä, Talous ja Työsuhde. Valikoimaa täydennetään uutuuksilla ja siitä löytyy paljon myös JAMKin kurssikirjoja! Ohjeet palvelun käyttöön.

Knovel sisältää yli tuhat tekniikan alan e-kirjaa ja hakuteosta. JAMKin käyttöön hankitut kokoelmat:

 • Environment & Environmental Engineering
 • Food Science
 • General Engineering References
 • Engineering Management & Leadership 
 • Industrial Engineering & Operations Management
 • Sustainable Energy & Development                        

Kirjaston ostamia e-kirjoja voit lukea selainohjelmalla tai ladata kappaleita laitteellesi. E-kirjojen kappaleita voi ladata mobiililaitteille PDF-muodossa ja lukea ilmaisen Adobe Reader -sovelluksen avulla. Käyttöohjeita. Tutustu käyttöehtoihin.

Laivauskäsikirja (Finpro) sisältää 190 maan tiedot tuontirajoituksista, vapaakauppasopimuksista, vaadittavista asiakirjoista ja erityistodistuksista, asiakirjojen laillistamisesta, tuotteiden pakkaus- ja merkintämääräyksistä, muista erityisvaatimuksista sekä tavaranäytteiden lähettämisestä. Luettavissa vain kirjastossa.                                   

Neuwonen 4.10: viestijän verkkotuutori, ohjeita kirjalliseen ja suulliseen viestintään sekä kielenhuoltoon.      

Oppiportti (Duodecim) palvelu tarjoaa sosiaali- ja terveysalan, hoitotyön ja lääketieteen sähköiset oppikirjat sekä verkkokoulutukset. Tutustu käyttöohjeisiin.

Jos haluat suorittaa verkkokursseja sinulla tulee olla Duodecim-tili,  katso JAMKin ohjevideo tai yleinen ohjevideoLuo tili Oppiportissa  JAMKin verkossa (voit luoda tilin myös etäkäytössä). Ilman Duodecim-tiliä et voi saada suoritusta verkkokurssista. Kirjaa luetaan selainohjelmalla, ja se vaatii koko ajan nettiyhteyden.

SFS Online. Uusi käyttöliittymä, katso ohje. Opiskelijat, käyttö JAMKin fyysisessä kiinteässä opiskelijaverkossa (https://online.sfs.fi/logins/DXn28pbyb.html.stx). Opiskelijoiden etäkäyttö (https://online.sfs.fi/auth/edu.html.stx) vaatii FileOpen-liitännäisen. Henkilökunta Janet-tietokannan kautta (HAKA-kirjautuminen).

ST-Akatemian online-palvelu sisältää kolme taloushallinnon e-kirjaa, Kansainväliset tilintarkastusalan standardit 2016-17, Kirjanpitolaki – normeista käytäntöön ja Varojen jakaminen ja verotus osakeyhtiössä. Lisenssimäärä: 30. Valitse JAMK-Online-kirjahylly. Katso ohjeet ja videot. Kirjat luetaan selainohjelmalla ja se vaatii koko ajan nettiyhteyden. Kansainväliset tilintarkastusalan standardit 2016-17 vaatii PDF-lukuohjelman (esim. Adobe Reader).  

Palvelimella olevat e-kirjat ja tietokannat

Anni-aineistopalvelin sisältää CD-ROM-tietokantoja ja PDF-muodossa olevia e-kirjoja. Voit käyttää aineistoja vain JAMKin verkossa. Osa kirjoista löytyy myös Janet- tietokannasta. Katso ohjevideo.

Aineistot ovat Citrix-etätyöpöydän Kirjasto - Library -kansiossa, katso ICT-palveluiden etäkäyttöpalveluohjeet.

Lista palvelimella olevista aineistoista.

RefWorks viitteidenhallinta on uudistunut!


Viitteidenhallinnan tavoitteet:

 • ymmärtää, että viittaaminen on osa hyvää tieteellistä käytäntöä
 • ymmärtää, että viitteidenhallinta on osa opiskelijan, opettajan ja tutkijan työtä ja hyvin tehtynä säästää sekä työtä että aikaa
 • ymmärtää, että on erilaisia viittaustyylejä (esimerkiksi lehdillä) ja että olemassa olevia viittaustyylejä voi myös muokata
 • osaa siirtää mm. tietokannoista viitteitä viitteidenhallintaohjelmaan
 • osaa organisoida viitteensä viitteidenhallintaohjelmassa esimerkiksi käyttötarkoituksen tai aiheen mukaan
 • osaa käsikirjoituksessaan viitata lähteisiin ja tehdä käsikirjoitukseen lähdeluettelon

 

Refworks


Vanha RefWorks 

 

 • Vanhaa RefWorksia ei tueta enää. Tee tili uuteen RefWorksiin, katso video-ohje. Voit siirtää vanhassa RefWorks-tietokannassasi olevat viitteet tai kansiot uuteen.


Ennen uuteen RefWorksiin siirtymistä ota huomioon seuraavat asiat:

 • Vanhassa RefWorksissa luodut käsikirjoitukset eivät ole yhteensopivia uuden RefWorksin kanssa. Vanhassa RefWorksissa aloitettua käsikirjoitusta ei voi tällä hetkellä jatkaa uudessa RefWorksissa.
 • Sinulla voi kuitenkin olla sekä vanhan että uuden RefWorksin tilit käytössä. Voit esimerkiksi jatkaa keskeneräisen artikkelin kirjoittamista vanhan RefWorksin avulla ja työstää täysin uutta käsikirjoitusta uudessa RefWorksissa.
 • Global edit –toiminto ei ole vielä käytössä uudessa RefWorksissa.
 • Vanhassa RefWorksissa jaetut kansiot (Shared Folders) on jaettava uudelleen uudessa RefWorksissa.

Huom! Word-tiedosto, jota olet kirjoittanut vanhalla tilillä, ei toimi uuden tilin kanssa. Jos siis olet jo pitkällä kirjoitustyön kanssa, siirtymistä kannattaa vielä lykätä. Voit käyttää samanaikaisesti sekä vanhaa että uutta tiliä, mutta Word-tiedostot on aina kytketty yhteen tiliin.


Ohjeita:

ProQuest RefWorks


Uusi Refworks

 


Uuden käyttöliittymän ominaisuuksia:

 • Pdf-muotoisten artikkeleiden tallentaminen, Refworks tunnistaa artikkelin tiedot automaattisesti.
 • Lukutila tallennetuille artikkeleille, jossa on mahdollisuus myös tehdä merkintöjä tekstiin.
 • Mahdollisuus täydentää viitetietoja taustatietokannan avulla.

Ohjevideoita:


Ohjeita:


RefWorksin käyttöohjeet (Tampereen yliopiston tekemät):