Tietoa monessa muodossa eri tarkoituksiin

Miten löydät netistä luotettavaa tietoa omalta alaltasi? Tarjolla on erilaista tutkimustietoa sekä ammatillista tietoa vapaasti verkossa.
Mihin voit luottaa kirjastomme tarjoamien tiedonlähteiden lisäksi?

Tietoa tarjolla joka lähtöön

 

Tiedon lajit

Tähän tekstiä..(nopea vs. tutkittu tieto, primaari/sekundaari/tertiääri, arkitieto/ammattitieto/tiede ja tutkimus)

 

Tiedon julkaisukanavat

Tähän tekstiä

Luotettavaa tietoa

 

Tiedon arviointia

Tähän tekstiä

 

Käytä tietoa luotettavasti

Tähän tekstiä

Netin avoimet lähteet

 

Open access

Tähän tekstiä

 

Avoin tiede ja tutkimus

Tähän tekstiä

 

JAMK ja ATT

Tähän tekstiä

Mistä alkaisin etsiä?

Ammatillinen tieto

Tähän tekstiä

Viranomaistietoa

Tähän tekstiä

Avoimet julkaisuarkistot

Tähän tekstiä