Janne Loikkanen, Program Director, Internal Trade and Operational Model, Valmet

Verkostojohtamisen osaaminen on tätä päivää - ja huomista

"Verkostojohtamisen YAMK-tutkinto-ohjelmalle on tarvetta, koska toimimme yhä enemmän verkostoissa ja tarvitsemme osaamista verkostojen johtamiseen sekä niissä toimimiseen. Verkoston sidosryhmien johtaminen ja sitouttaminen yhteisiin tavoitteisiin ja päämääriin muodostuu tärkeäksi. Koen, että tämä koulutus voisi lisätä osaamistamme verkostossa syntyvän arvon kasvattamiseksi."

Omassa työssäni kohtaan paljon ihmisiä ja teen yhteistyötä useiden yritysten kanssa. Mielestäni kansainväliset yritykset ovat panostaneet kotimarkkinoilla toimivia yrityksiä paremmin esimerkiksi yhteistyösuhteiden hallintaan, asiakkuudenhallinta- ja toimittajasuhteenhallintaohjelmiin sekä yhteistyön kehittämismenetelmiin.

Tämän päivän maailmassa erilaisissa verkostoissa toimiminen on hyvin tyypillistä, mutta se vaikuttaa myös lisääntyvän. Tyypillistä on myös toimia erilaisissa matriisiorganisaatioissa. Yhä useammat asiantuntijat johtavat työn tekemistä ja projekteja matriisiorganisaatiossa ja verkostoissa, joihin osallistuu useita sidosryhmiä. Kumppanuussuhteiden hallinnan merkitys liiketoiminnalle on näin kasvanut.

Erilaisia verkostoitumistaitoja tarvitaan tulevaisuudessakin. Teknologian ja kommunikointimenetelmien kehittyessä verkostoitumiseen syntyy uusia tapoja, joiden osaaminen ja hyödyntäminen on selkeä vahvuus.

Verkostojohtamisen YAMK-tutkinto-ohjelmalle on tarvetta, koska toimimme yhä enemmän verkostoissa ja tarvitsemme osaamista verkostojen johtamiseen sekä niissä toimimiseen. Verkoston sidosryhmien johtaminen ja sitouttaminen yhteisiin tavoitteisiin ja päämääriin muodostuu tärkeäksi. Koen, että tämä koulutus voisi lisätä osaamistamme verkostossa syntyvän arvon kasvattamiseksi.

Verkostojohtamisen YAMK-tutkinto soveltuu erittäin hyvin asiantuntijakoulutuksen tai aiemman korkeakoulututkinnon jatkeeksi täydentämään osaamista hyvin erilaisissa tehtävissä, kaikilla toimialoilla, myös kansainvälisesti työskenteleville. Näitä tehtäviä voivat olla esimerkiksi ostajat, myyjät, hankintapäälliköt, myynti- ja markkinointipäälliköt, asiakassuhdevastaavat, projektipäälliköt sekä johtotehtävissä olevat henkilöt.

 

Janne Loikkanen toimii verkostojotahmisen YAMK-tutkinnon vierailijaluennoitsijana.

Kiinnostuitko? Verkostojohtaminen, YAMK Lue lisää!
Takaisin