Haluatko oppia johtamaan ja kehittämään verkostoja entistä paremmin, myös kansainvälisesti? Verkostojohtamisen ylempi AMK on sinulle, joka haet urakehitystä, vastuuta ja johtamistaitoja yhä kansainvälisemmässä ja haasteellisemmassa toimintaympäristössä. Saat uusinta tietoa verkostoista, verkostojohtamisesta ja yhteistyön kehittämisestä. Opit johtamaan hankintoja ja liiketoimintaa menestyksellisesti. Opiskella voit työsi ohessa. Lue lisää ja suorita verkostojohtamisen YAMK-tutkinto.

Kun perinteinen johtaminen ei riitä, opi johtamaan verkostoja 

Verkostojohtamisen tavoite on auttaa sinua tilanteessa, jossa perinteinen johtaminen ei riitä. Organisaatiorajojen merkitys pienenee liiketoiminnassa. Organisaation menestyksen ratkaisee kyky tunnistaa markkinoiden mahdollisuuksia ja yhdistää ketterästi eri toimijoita menestyväksi verkostoksi.

Tulevaisuuden kompleksissa liiketoimintaverkostoissa, joissa luodaan arvoa yhdessä, on hyvin rajallinen mahdollisuus ohjata toimintaa täsmällisillä sopimuksilla ja perinteisellä johtamisella. Arvonluonti ja yhdessä kehittäminen perustuu sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja ihmisten ja organisaatioiden väliseen luottamukseen. Verkostomuotoisessa toiminnassa suurimman hyödyn saa se, joka houkuttelee verkostoonsa parhaita kumppaneita. Organisaatioiden on pyrittävä kehittämään omaa houkuttelevuuttaan ja kumppanit on saatava sitoutumaan yhteistyöhön ja samaan aikaan on pidettävä huolta valta-riippuvuussuhteiden tasapainosta.

Verkostojohtaminen on tulevaisuuden johtamista. Suorita YAMK-tutkinto ja johda yhteistyöllä menestykseen.

Hanki valmiudet toimia vaativissa kehittämis- ja johtotehtävissä

Tässä koulutuksessa tavoitteena on hankkia tiedot, taidot ja valmiudet toimia verkostoissa asiantuntemusta vaativissa kehittämis- ja johtotehtävissä - myös kansainvälisesti. Omaksut uusinta tietoa verkostoista, verkostojohtamisesta, yhteistyön kehittämisestä sekä hankintojen ja myynnin johtamisesta. Osaat soveltaa työelämän tutkimus- ja kehittämismenetelmiä oman osaamisesi ja organisaatiosi kehittämiseen. Kykenet reagoimaan nopeisiin muutoksiin, luomaan uusia toimintamalleja ja johtamaan muutosprosesseja.

Verkostojohtamisen koulutuksessa tutustut eri alojen osaajiin.

 

Opiskele verkostojohtamista monialaisessa ryhmässä

Verkostojohtaminen on monialainen tutkinto-ohjelma, joka kokoaa asiantuntijoita tekniikan ja sosiaali- ja terveysalalta. Näin voit syventää oman alasi ammatillista osaamista monipuolisesti verkostojen näkökulmasta. Koulutukseen voit hakea insinöörin tai sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnolla. 

Koulutuksen keskeisen sisällön muodostavat liiketoimintaverkostot ja johtaminen kompleksisessa ympäristössä. Verkoston menestys vaatii tuloksellista yhteistyötä, ja siksi yhteistyön kehittäminen ja yhdessä tekeminen – erityisesti yhdessä kehittäminen ja innovointi - ovat tärkeä osa koulutuksen sisältöä. Lisäksi perehdyt tutkimus- ja kehittämismenetelmiin.

Verkostojohtamisen YAMK-tutkinnon laajuus on 60 - 90 opintopistettä aiemmasta AMK-tutkinnosta riippuen

Alla näet tutkinnon rakenteen. Koska insinööri (AMK) -tutkinto on muita tutkintoja laajempi, yhteensä 240 opintopistettä, on sen YAMK-tutkinto vastaavasti vain 60 opintopistettä. Muiden alojen AMK-tutkinnot ovat 210 opintopistettä, jolloin taas YAMKin laajuus on 90 opintopistettä.

Janne Loikkanen, Vice President, Indirect Procurement and Development, Valmet Technologies, Inc.

"Verkostojohtamisen YAMK-tutkinto-ohjelmalle on tarvetta, koska toimimme yhä enemmän verkostoissa ja tarvitsemme osaamista verkostojen johtamiseen sekä niissä toimimiseen. Verkoston sidosryhmien johtaminen ja sitouttaminen yhteisiin tavoitteisiin ja päämääriin muodostuu tärkeäksi. Koen, että tämä koulutus voisi lisätä osaamistamme verkostossa syntyvän arvon kasvattamiseksi."

Lue lisää

Insinööri (YAMK), 60 op

Verkostojohtamisen 60 op rakenne 2019

 • Yhteinen Master-osaaminen 5 op
  • Tutkiva kehittäminen 5 op
 • Asiantuntijan ydinosaaminen, 50 op
  • Verkosto-osaaminen (20 op): Liiketoimintaverkostot, Uudistuva johtajuus, Hankintojen johtaminen ja Competitiveness
  • Opinnäytetyö 30 op
 • Täydentävä osaaminen 5 op
  • YAMK-tutkintojen opintotarjonta, CampusOnlinen, EduFuturan, Yritystehtaan, Future Factoryn opintotarjonta

Tutustu opintojaksoihin

Sosiaali ja terveysalan ylempi AMK 90 op

fysioterapeutti (ylempi AMK), kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK), kätilö (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK), toimintaterapeutti (ylempi AMK)

YSV rakenne 2019.PNG

Sosiaali- ja terveysalan YAMK (90 op) 
• Yhteinen Master-osaaminen 20 op:
tutkimus- ja kehittämistoiminta (10 op): tutkiva kehittäminen, määrällinen tai laadullinen tutkimus
• Johtaminen (10 op): Talouden ohjaus, Kehittyvä strategia tai Uudistuva johtajuus

• Asiantuntijan ydinosaaminen 50 op

 • Verkosto-osaaminen (20 op): Liiketoimintaverkostot, Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa, Hankintojen johtaminen ja Microeconomics of Competitiveness: firms, clusters, and economic development
  • Opinnäytetyö (30 op)

  • Täydentävä osaaminen 20 op: YAMK-tutkintojen opintotarjonta, CampusOnlinen, EduFuturan, Yritystehtaan, Future Factoryn opintotarjonta

 Tutustu opintojaksoihin

 

Minkälaista YAMK-opiskelu on?

Verkostojohtamisen YAMK-tutkinto toteutetaan monimuotona. Opiskelet ja opit lähipäivillä, asiantuntijaluennoilla, ryhmäkeskusteluissa, yhdessä tekemällä sekä kirjallisten tehtävien ja oman pohdinnan kautta.

Lue lisää opiskelusta

Opinnäytetyö YAMK-tutkinnossa

Opinnäytetyö on ylemmän AMK-tutkinnon ydin. Pääset kehittämään ja osoittamaan kykysi soveltaa tutkimustietoa sekä käyttämään valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Sen tarkoitus on valmentaa itsenäiseen ja vaativaan asiantuntijatyöhön. Se voi olla työelämää palveleva projekti, soveltava tutkimus tai kehitystehtävä. 

 

Mitä YAMK-opiskelu maksaa?

Mitä opiskelu maksaa? YAMK-tutkinto-ohjelmassa ei ole lukukausimaksuja. Opiskelijana sinulla on monia etuja, saat esim. käyttää opiskeluterveydenhuollon palveluja Jyväskylässä, voit ruokailla opiskelijaruokaloissamme edullisesti sekä voit saada taloudellista tukea opintoihisi.

Lue lisää käytännön asioista

Hankintapäällikkönä verkostojohtamisen YAMK-koulutuksessa

Pasi Poutiainen opiskelee JAMKissa verkostojohtamista. Pasi on aiemmalta koulutukseltaan insinööri (AMK), ja työskentelee hankintapäällikkönä SKF:llä. Hän on toiminut esimiehenä jo useamman vuoden. Mitä opiskelu on antanut hänen työhönsä? Mikä on ollut parasta?

Voit katsoa videon myös täältä »

YAMK-opinnoista verkostojohtamisen osaamista kentälle

Emilia Lahdenperä opiskelee JAMKissa verkostojohtamisen ylempää AMK-tutkintoa. Hän työskenteli videon teon aikaan sairaanhoitajana Jyväskylän kaupungin turvapalveluissa, mutta on aloittanut juuri työt JAMKissa asiantuntijana. 

Voit katsoa videon myös täältä »

Koulutusvastaava Sanna kertoo verkostojohtamisen YAMK-koulutuksesta

JAMKin koulutusvastaava, lehtori ja pitkän linjan hankinnan kouluttaja ja kehittäjä Sanna Nieminen kertoo, mikä on Verkostojohtamisen ylempi amk -tutkinto. Miksi nykyään pitää osata johtaa verkostoja ja miten? Mitä tarkoittaa, kun liiketoimintaa tehdään muiden kanssa yhdessä?

Voit katsoa videon myös täältä »
 

Pääsyvaatimukset ja hakeminen kevään 2020 yhteishaussa

Pohjakoulutusvaatimus 

Pohjakoulutusvaatimus vaihtelee suoritettavan tutkinnon mukaan. Hakukelpoisuuden voi alla olevien lisäksi saada myös vanhanmuotoisella alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla, joita tehtiin pääasiassa 1990-luvulla. Nämä hakijat käsitellään tapauskohtaisesti koulutuksen ja työkokemuksen perusteella. (Opistoasteen tutkintoja eivät ole esimerkiksi ammattiopistoissa tehdyt ammatilliset perustutkinnot/ammattitutkinnot/ erikoisammattitutkinnot tai ammatillisessa opettajakorkeakoulussa tehdyt erilliset opettajan pedagogiset opinnot.)

Insinööri (ylempi AMK), verkostojohtaminen:
Insinööri (AMK) tai Bachelor of Engineering tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Tutkinto ja työkokemus katsotaan tällöin tapauskohtaisesti.

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, verkostojohtaminen:
Soveltuva sosiaali- ja terveysalan AMK tutkinto (sairaanhoitaja (AMK), kätilö (AMK), terveydenhoitaja (AMK), sosionomi (AMK), fysioterapeutti (AMK), toimintaterapeutti (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), Bachelor of Health Care, Bachelor of Social Services, Bachelor of Social Services and Health Care)
TAI
Jos hakijalla on muu kuin yllä mainittu korkeakoulututkinto, hänellä tulee olla lisäksi aiempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinto, kuten fysioterapeutin, kehitysvammaohjaajan, kätilön, sairaanhoitajan, sairaanhoitaja-terveydenhoitajan, sosiaalikasvattajan, sosiaaliohjaajan tai toimintaterapeutin opistoasteen tutkinto.

Valintakoeyhteistyö

Insinööri (ylempi AMK) -koulutus ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä, mutta kaikki JAMKin tekniikan alan suomenkieliset YAMK-hakukohteet tekevät valintakoeyhteistyötä. Haettaessa siis useampaan näistä JAMKin tekniikan alan suomenkielisistä YAMK-hakukohteista: logistiikka, robotiikka, teknologialiiketoiminnan johtaminen, kestävä energia tai verkostojohtaminen Insinööri (YAMK), saa hakukelpoinen hakija vain yhden valintakoekutsun.

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK -koulutus ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä, mutta kaikki JAMKin sosiaali- ja terveysalan YAMK-hakukohteet tekevät valintakoeyhteistyötä. Haettaessa siis useampaan JAMKin sosiaali- ja terveysalan YAMK-hakukohteeseen saa hakukelpoinen hakija vain yhden valintakoekutsun.

Opintopolku.fi Hakuaika 18.3. - 1.4.2020 klo 15.00! Hae!
 

Kysy lisää verkostojohtamisen YAMK-opinnoista

Nieminen Sanna

Nieminen Sanna

Yliopettaja, Principal Lecturer
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358407765832
Näytä lisää
Evästeasetukset voivat vaikuttaa lomakkeen toimintaan. Voit muuttaa asetuksia Evästeilmoitus-sivulla