jamk.fi

Haluatko oppia johtamaan ja kehittämään verkostoja entistä paremmin, myös kansainvälisesti? Verkostojohtamisen ylempi AMK on suunnattu sinulle, joka haet urakehitystä, vastuuta ja johtamistaitoja yhä kansainvälisemmässä ja haasteellisemmassa toimintaympäristössä. Saat uusinta tietoa verkostoista, verkostojohtamisesta ja yhteistyön kehittämisestä. Opit johtamaan  hankintoja ja liiketoimintaa menestyksellisesti. Opiskella voit työsi ohessa. Lue lisää ja suorita ylempi korkeakoulututkinto.

Kun perinteinen johtaminen ei riitä, opi johtamaan verkostoja 

Verkostojohtamisen tavoite on auttaa sinua tilanteessa, jossa perinteinen johtaminen ei riitä. Organisaatiorajojen merkitys pienenee liiketoiminnassa. Organisaation menestyksen ratkaisee kyky tunnistaa markkinoiden mahdollisuuksia ja yhdistää ketterästi eri toimijoita menestyväksi verkostoksi.

Tulevaisuuden kompleksissa liiketoimintaverkostoissa, joissa luodaan arvoa yhdessä, on hyvin rajallinen mahdollisuus ohjata toimintaa täsmällisillä sopimuksilla ja perinteisellä johtamisella. Arvonluonti ja yhdessä kehittäminen perustuu sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja ihmisten ja organisaatioiden väliseen luottamukseen. Verkostomuotoisessa toiminnassa suurimman hyödyn saa se, joka houkuttelee verkostoonsa parhaita kumppaneita. Organisaatioiden on pyrittävä kehittämään omaa houkuttelevuuttaan ja kumppanit on saatava sitoutumaan yhteistyöhön ja samaan aikaan on pidettävä huolta valta-riippuvuussuhteiden tasapainosta.

Hanki valmiudet toimia vaativissa kehittämis- ja johtotehtävissä

Tässä koulutuksessa tavoitteena on hankkia tiedot, taidot ja valmiudet toimia verkostoissa asiantuntemusta vaativissa kehittämis- ja johtotehtävissä - myös kansainvälisesti. Omaksut uusinta tietoa verkostoista, verkostojohtamisesta, yhteistyön kehittämisestä sekä hankintojen ja myynnin johtamisesta. Osaat soveltaa työelämän tutkimus- ja kehittämismenetelmiä oman osaamisesi ja organisaatiosi kehittämiseen. Kykenet reagoimaan nopeisiin muutoksiin, luomaan uusia toimintamalleja ja johtamaan muutosprosesseja.

Verkostojohtamisen koulutuksessa tutustut eri alojen osaajiin.

Opiskele verkostojohtamista monialaisessa ryhmässä

Verkostojohtaminen on monialainen tutkinto-ohjelma, joka kokoaa asiantuntijoita tekniikan ja liiketalouden alalta, matkailu- ja ravitsemisalalta sekä sosiaali- ja terveysalalta. Näin voit syventää oman alasi ammatillista osaamista monipuolisesti verkostojen näkökulmasta. Koulutukseen voit hakea insinöörin, tradenomin tai restonomin AMK-tutkinnolla. 

Koulutuksen keskeisen sisällön muodostavat liiketoimintaverkostot ja johtaminen kompleksisessa ympäristössä. Verkoston menestys vaatii tuloksellista yhteistyötä, ja siksi yhteistyön kehittäminen ja yhdessä tekeminen – erityisesti yhdessä kehittäminen ja innovointi - ovat tärkeä osa koulutuksen sisältöä. Lisäksi perehdyt tutkimus- ja kehittämismenetelmiin.

Tutkinnon laajuus on 60 - 90 opintopistettä aiemmasta AMK-tutkinnosta riippuen

Alla näet tutkinnon rakenteen. Koska insinööri (AMK) -tutkinto on muita tutkintoja laajempi, yhteensä 240 opintopistettä, on sen YAMK-tutkinto vastaavasti vain 60 opintpistettä. Muiden alojen AMK-tutkinnot ovat 210 opintopistettä, jolloin taas YAMKin laajuusi on 90 opintopistettä.

Janne Loikkanen, Vice President, Indirect Procurement and Development, Valmet Technologies, Inc.

"Verkostojohtamisen YAMK-tutkinto-ohjelmalle on tarvetta, koska toimimme yhä enemmän verkostoissa ja tarvitsemme osaamista verkostojen johtamiseen sekä niissä toimimiseen. Verkoston sidosryhmien johtaminen ja sitouttaminen yhteisiin tavoitteisiin ja päämääriin muodostuu tärkeäksi. Koen, että tämä koulutus voisi lisätä osaamistamme verkostossa syntyvän arvon kasvattamiseksi."

Lue lisää

Insinööri (YAMK), 60 op

 • Verkostojohtamisen syventävät ammattiopinnot 20 op: liiketoimintaverkostot, johtamisen moniulotteisuus, competitiveness, talousjohtaminen ja päätöksenteko
 • Ydinopintohin kytkeytyvä tutkimus- ja kehittämistoiminta 5 op

 • Vaihtoehtoiset opinnot 5 op: hankintojen johtaminen

 • Opinnäytetyö 30 op

Restonomi (YAMK), 90 op

 • Verkostojohtamisen syventävät ammattiopinnot 20 op: liiketoimintaverkostot, johtamisen moniulotteisuus, competitiveness, talousjohtaminen ja päätöksenteko

 • Ydinopintoihin kytkeytyvä tutkimus- ja kehittämistoiminta 15 op: soveltavat tutkimusopinnot, laadullinen tutkimus, toimintaympäristön analyysi

 • Vaihtoehtoiset opinnot 15 op: hankintojen johtaminen, Responsible Tourism, matkailun tuotekonseptointi tai vaihtoehtoisesti: hankintojen johtaminen, vastuullinen liiketoiminta, muutoksen johtaminen

 • Vapaasti valittavat opinnot 10 op: Study Tour: Cyprus, Study Tour: San José tai voit laajentaa ja syventää osaamistasi suorittamalla opintojaksoja JAMKin muista YAMK-ohjelmista.

 • Opinnäytetyö 30 op

Sosiaali ja terveysalan YAMK, 90 op

fysioterapeutti YAMK, kuntoutuksen ohjaaja YAMK, kätilö YAMK, sairaanhoitaja YAMK, sosionomi YAMK, toimintaterapeutti YAMK

 • Verkostojohtamisen monialaiset ydinopinnot 20 op: liiketoimintaverkostot, johtamisen moniulotteisuus, talousjohtaminen ja päätöksenteko, hankintojen johtaminen

 • Ydinopintoihin kytkeytyvä tutkimus- ja kehittämistoiminta 15 op: soveltavat tutkimus, työelämän tutkiva kehittäminen, laadullinen tai määrällinen tutkimus

 • Yritystoimintaa ja johtamista kehittävät vaihtoehtoiset ammatilliset opinnot 15 op: professional ethics, competitiveness, henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen, tieto- ja laatujohtaminen, projektijohtaminen ja palvelumuotoilu

 • Vapaasti valittavat opinnot 10 op

 • Opinnäytetyö 30 op

 

Tradenomi (YAMK), 90 op

 • Verkostojohtamisen syventävät ammattiopinnot 20 op: liiketoimintaverkostot, johtamisen moniulotteisuus, competitiveness, talousjohtaminen ja päätöksenteko

 • Ydinopintoihin kytkeytyvä tutkimus- ja kehittämistoiminta 15 op: soveltavat tutkimusopinnot, laadullinen tutkimus, toimintaympäristön analyysi

 • Vaihtoehtoiset opinnot 15 op: hankintojen johtaminen, myynti ja myynnin johtaminen, palvelujen johtaminen tai vaihtoehtoisesti: hankintojen johtaminen, vastuullinen liiketoiminta, muutoksen johtaminen

 • Vapaasti valittavat opinnot 10 op: Study Tour: Cyprus, Study Tour: San José tai voit laajentaa ja syventää osaamistasi suorittamalla opintojaksoja JAMKin muista YAMK-ohjelmista

 • Opinnäytetyö 30 op

Minkälaista YAMK-opiskelu on?

Verkostojohtamisen YAMK-tutkinto toteutetaan monimuotona. Opiskelet ja opit lähipäivillä, asiantuntijaluennoilla, ryhmäkeskusteluissa, yhdessä tekemällä sekä kirjallisten tehtävien ja oman pohdinnan kautta. Tenttejä ei järjestetä.

Lue lisää opiskelusta

Opinnäytetyö YAMK-tutkinnossa

Opinnäytetyö on ylemmän AMK-tutkinnon ydin. Pääset kehittämään ja osoittamaan kykysi soveltaa tutkimustietoa sekä käyttämään valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Sen tarkoitus on valmentaa itsenäiseen ja vaativaan asiantuntijatyöhön. Se voi olla työelämää palveleva projekti, soveltava tutkimus tai kehitystehtävä. 

 Lue lisää opinnäytetyöstä

Mitä YAMK-opiskelu maksaa?

Mitä opiskelu maksaa? YAMK-tutkinto-ohjelmassa ei ole lukukausimaksuja. Opiskelijana sinulla on monia etuja, saat esim. käyttää opiskeluterveydenhuollon palveluja Jyväskylässä, voit ruokailla opiskelijaruokaloissamme edullisesti sekä voit saada taloudellista tukea opintoihisi.

Lue lisää käytännön asioista

Katso video

JAMKin koulutusvastaava, lehtori ja pitkän linjan hankinnan kouluttaja ja kehittäjä Sanna Nieminen kertoo, mikä on Verkostojohtamisen ylempi AMK -tutkinto. Miksi nykyään pitää osata johtaa verkostoja ja miten? Mitä tarkoittaa, kun liiketoimintaa tehdään muiden kanssa yhdessä?

Voit katsoa videon myös täältä »

Pääsyvaatimukset ja hakeminen

Pohjakoulutusvaatimus 

Pohjakoulutusvaatimus vaihtelee suoritettavan tutkinnon mukaan.

Insinööri (ylempi AMK), verkostojohtaminen:
Insinööri (AMK) tai Bachelor of Engineering tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Tutkinto ja työkokemus katsotaan tällöin tapauskohtaisesti.

Tradenomi (ylempi AMK), verkostojohtaminen:
Liiketalouden tai luonnontieteiden AMK-tutkinto: tradenomi tai Bachelor of Business Administration tai muu soveltuva korkeakoulututkinto, esim. KTK, KTM, ekonomi tai vastaava ulkomailla suoritettu tutkinto. Tutkinto ja työkokemus katsotaan tällöin tapauskohtaisesti.

Restonomi (ylempi AMK), verkostojohtaminen
Restonomi (AMK) tai Bachelor of Hospitality Management tai muu soveltuva AMK-tutkinto. Tutkintoja työkokemus katsotaan tällöin tapauskohtaisesti.

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, verkostojohtaminen:
Soveltuva sosiaali- ja terveysalan AMK tutkinto (sairaanhoitaja (AMK), kätilö (AMK), terveydenhoitaja (AMK), sosionomi (AMK), fysioterapeutti (AMK), toimintaterapeutti (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), Bachelor of Health Care, Bachelor of Social Services,  Bachelor of Social Services and Health Care
TAI  
Jos hakijalla on muu soveltuva korkeakoulututkinto: kasvatustieteen, terveystieteen, terveydenhuollon tai yhteiskuntatieteen kandidaatin tai maisterin tutkinto hakijalla tulee lisäksi olla aiempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinto, kuten fysioterapeutin, kehitysvammaohjaajan, kätilön, sairaanhoitajan, sairaanhoitaja-terveydenhoitajan, sosiaalikasvattajan, sosiaaliohjaajan tai toimintaterapeutin opistoasteen tutkinto. 

Työkokemus

Pohjakoulutuksen lisäksi vaaditaan vähintään 3 vuoden (36 kk) työkokemus asianomaiselta alalta pohjakoulutusvaatimuksena olevan tutkinnon valmistumisen jälkeen

Valintakoe

Valintakokeen ajankohta ja rakenne vaihtelevat suoritettavan tutkinnon mukaan.

Insinööri (ylempi AMK):
Valintakoe sisältää haastattelun (max. 40p.) ja kirjallisen kokeen (max. 60p). Valintakoe järjestetään 29.5.2018. Valintakoe ei sisällä ennakkoon luettavaa materiaalia vaan materiaali jaetaan valintakokeen yhteydessä. Koulutus ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä, mutta kaikki JAMKin tekniikan alan YAMK hakukohteet tekevät valintakoeyhteistyötä (poislukien rakennustekniikka YAMK). Haettaessa siis useampaan näistä JAMKin tekniikan alan suomenkielisistä YAMK hakukohteista: digitaalinen toimitusketju, logistiikka, teknologiaosaamisen johtaminen tai verkostojohtaminen Insinööri (YAMK), saa hakukelpoinen hakija vain yhden valintakoekutsun.

Tradenomi (ylempi AMK):
Valintakoe sisältää haastattelun (max. 60p.) ja kirjallisen kokeen (max. 40p.). Kirjallinen koe pohjautuu ennakkoon luettavaan materiaaliin. Valintakoe järjestetään 22.5.2018. (ennakkomateriaali julkaistaan keväällä 2018). Koulutus ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä, mutta yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen hakukohde sekä verkostojohtaminen, tradenomi (YAMK) hakukohde tekevät valintakoeyhteistyötä. Haettaessa siis molempiin JAMKin tradenomi (YAMK) hakukohteisiin saa hakukelpoinen hakija vain yhden valintakoekutsun. 

Restonomi (ylempi AMK):
Valintakoe sisältää haastattelun (max. 60p.) ja kirjallisen kokeen (max. 40p.). Kirjallinen koe pohjautuu ennakkoon luettavaan materiaaliin. Valintakoe järjestetään 24.5.2018. (ennakkomateriaali julkaistaan keväällä 2018). Koulutus ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä, mutta matkailu- ja palveluliiketoiminnan YAMK hakukohde sekä verkostojohtaminen, restonomi (YAMK) hakukohde tekevät valintakoeyhteistyötä. Haettaessa siis molempiin JAMKin restonomi (YAMK) hakukohteisiin saa hakukelpoinen hakija vain yhden valintakoekutsun. 

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK:
Valintakoe sisältää kirjallisen kokeen (max. 100 p.). Aineisto jaetaan valintakoetilanteessa. Valintakoe järjestetään 28.5.2018. 

Koulutus ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä, mutta kaikki JAMKin sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK hakukohteet tekevät valintakoeyhteistyötä. Haettaessa siis useampaan JAMKin sosiaali- ja terveysalan YAMK hakukohteeseen (kliininen asiantuntija, monialainen kuntoutus, sosiaali- ja terveysalan johtaminen, terveyden edistäminen sekä sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK verkostojohtaminen) saa hakukelpoinen hakija vain yhden valintakoekutsun.

Kysy lisää verkostojohtamisen YAMK-opinnoista

Nieminen Sanna

Yliopettaja, Principal Lecturer
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358407765832
Näytä lisää