Haluatko oppia uutta, kehittyä ammatillisesti ja kehittää liiketoimintaa? Verkostojohtamisen YAMK-tutkinnossa perehdyt liiketoimintaverkostoihin, yhteistyöhön, johtamiseen, kilpailukykyyn ja hankintoihin. Innostut - työn ohessa - opiskelusta ja kehittämisestä monialaisessa ryhmässä uusien opiskelijakavereiden kanssa.

Kun perinteinen johtaminen ei riitä, opi johtamaan verkostoja

Verkostojohtamisen tavoite on auttaa sinua tilanteessa, jossa perinteinen johtaminen ei riitä. Organisaatiorajojen merkitys pienenee liiketoiminnassa. Organisaation menestyksen ratkaisee kyky tunnistaa markkinoiden mahdollisuuksia ja yhdistää ketterästi eri toimijoita menestyväksi verkostoksi.

Tulevaisuuden kompleksissa liiketoimintaverkostoissa, joissa luodaan arvoa yhdessä, on hyvin rajallinen mahdollisuus ohjata toimintaa täsmällisillä sopimuksilla ja perinteisellä johtamisella. Arvonluonti ja yhdessä kehittäminen perustuu sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja ihmisten ja organisaatioiden väliseen luottamukseen. Verkostomuotoisessa toiminnassa suurimman hyödyn saa se, joka houkuttelee verkostoonsa parhaita kumppaneita. Organisaatioiden on pyrittävä kehittämään omaa houkuttelevuuttaan ja kumppanit on saatava sitoutumaan yhteistyöhön ja samaan aikaan on pidettävä huolta valta-riippuvuussuhteiden tasapainosta.

Verkostojohtaminen on tulevaisuuden johtamista. Suorita YAMK-tutkinto ja johda yhteistyöllä menestykseen.

Hae keväällä, aloita syksyllä 2022

Hae verkostojohtamisen ylempään AMK-tutkintoon korkeakoulujen kevään yhteishaussa opintopolku.fi:ssä 16. - 30.3.2022. Opinnot alkavat syksyllä 2022.

Hanki valmiudet toimia vaativissa kehittämis- ja johtotehtävissä

Tässä koulutuksessa tavoitteena on hankkia tiedot, taidot ja valmiudet toimia verkostoissa asiantuntemusta vaativissa kehittämis- ja johtotehtävissä - myös kansainvälisesti. Omaksut uusinta tietoa verkostoista, verkostojohtamisesta, yhteistyön kehittämisestä sekä hankintojen ja myynnin johtamisesta. Osaat soveltaa työelämän tutkimus- ja kehittämismenetelmiä oman osaamisesi ja organisaatiosi kehittämiseen. Kykenet reagoimaan nopeisiin muutoksiin, luomaan uusia toimintamalleja ja johtamaan muutosprosesseja.

Opiskele & verkostoidu
Tapaa kollegasi lähipäivissä

Verkostojohtamisen YAMK sopii sinulle, joka haluat verkostoitua - myös verkossa! Arvostat sitä, että pääset tapaamaan opiskelevia kollegoitasi itsenäisen opiskelun ohessa online-tapaamisissa ja lähipäivissä. Ryhmän lähipäivät järjestetään syksyllä ja keväällä 3 x 2 pv.

Verkostojohtamisen koulutuksessa tutustut eri alojen osaajiin.

 

Opiskele verkostojohtamista monialaisessa ryhmässä ja innostu

Verkostojohtaminen on monialainen tutkinto-ohjelma, joka kokoaa asiantuntijoita tekniikan ja sosiaali- ja terveysalalta. Näin voit syventää oman alasi ammatillista osaamista monipuolisesti verkostojen näkökulmasta. Koulutukseen voit hakea insinöörin tai sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnolla. 

Koulutuksen keskeisen sisällön muodostavat liiketoimintaverkostot ja johtaminen kompleksisessa ympäristössä. Verkoston menestys vaatii tuloksellista yhteistyötä, ja siksi yhteistyön kehittäminen ja yhdessä tekeminen – erityisesti yhdessä kehittäminen ja innovointi - ovat tärkeä osa koulutuksen sisältöä. Lisäksi perehdyt tutkimus- ja kehittämismenetelmiin.

Verkostojohtamisen YAMK-tutkinnon laajuus on 60 - 90 opintopistettä aiemmasta AMK-tutkinnosta riippuen

Alla näet tutkinnon rakenteen. Koska insinööri (AMK) -tutkinto on muita tutkintoja laajempi, yhteensä 240 opintopistettä, on sen YAMK-tutkinto vastaavasti vain 60 opintopistettä. Muiden alojen AMK-tutkinnot ovat 210 opintopistettä, jolloin taas YAMKin laajuus on 90 opintopistettä.

Janne Loikkanen, Program Director, Internal Trade and Operational Model, Valmet

"Verkostojohtamisen YAMK-tutkinto-ohjelmalle on tarvetta, koska toimimme yhä enemmän verkostoissa ja tarvitsemme osaamista verkostojen johtamiseen sekä niissä toimimiseen. Verkoston sidosryhmien johtaminen ja sitouttaminen yhteisiin tavoitteisiin ja päämääriin muodostuu tärkeäksi. Koen, että tämä koulutus voisi lisätä osaamistamme verkostossa syntyvän arvon kasvattamiseksi."

Lue lisää

Insinööri (YAMK), 60 op

 • Liiketoimintaverkostot 5op
 • Uudistuva johtajuus 5op
 • Hankintojen johtaminen 5op
 • Asiakaskokemuksen johtaminen 5op
 • Talouden ohjaus 5op
 • Tutkiva kehittäminen 5op
 • Opinnäytetyö 30op
 • Täydentävää osaamista tarjonnastamme

Tutustu opintojaksoihin

Sosiaali ja terveysalan ylempi AMK 90 op

fysioterapeutti (ylempi AMK), kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK), kätilö (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK), toimintaterapeutti (ylempi AMK)

 • Liiketoimintaverkostot 5op
 • Uudistuva johtajuus 5op
 • Hankintojen johtaminen 5op
 • Asiakaskokemuksen johtaminen 5op
 • Talouden ohjaus 5op
 • Tutkiva kehittäminen 5op
 • Määrällinen tai laadullinen tutkimus 5op
 • Kehittyvä strategia 5op
 • Opinnäytetyö 30 op
 • Täydentävä osaaminen 20 op tarjoannastamme

 Tutustu opintojaksoihin

 

Minkälaista YAMK-opiskelu on?

Verkostojohtamisen YAMK-tutkinto toteutetaan monimuotona. Opiskelet ja opit lähipäivillä, asiantuntijaluennoilla, ryhmäkeskusteluissa, yhdessä tekemällä sekä kirjallisten tehtävien ja oman pohdinnan kautta.

Lue lisää opiskelusta

Opinnäytetyö YAMK-tutkinnossa

Opinnäytetyö on ylemmän AMK-tutkinnon ydin. Pääset kehittämään ja osoittamaan kykysi soveltaa tutkimustietoa sekä käyttämään valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Sen tarkoitus on valmentaa itsenäiseen ja vaativaan asiantuntijatyöhön. Se voi olla työelämää palveleva projekti, soveltava tutkimus tai kehitystehtävä. 

 

Mitä YAMK-opiskelu maksaa?

Mitä opiskelu maksaa? YAMK-tutkinto-ohjelmassa ei ole lukukausimaksuja. Opiskelijana sinulla on monia etuja, saat esim. käyttää opiskeluterveydenhuollon palveluja Jyväskylässä, voit ruokailla opiskelijaruokaloissamme edullisesti sekä voit saada taloudellista tukea opintoihisi.

Lue lisää käytännön asioista

 

Tarinoita verkostojohtamisesta

Anna Mäkinen, osto- ja laatupäällikkö, Itab Finland Oy

"Verkostojohtaminen sopii kaikille, joilla on kiinnostusta verkostoissa toimimiseen ja työelämän kehittämiseen, toimialasta riippumatta. Verkosto-osaaminen ja verkostojohtaminen ovat tulevaisuuden taitoja."

Lue lisää

Yhteistyö ja kehittäminen tapahtuu verkostoissa

Anna Mäkinen työskentelee osto- ja laatupäällikkönä Itab Finland Oy:llä ja opiskelee verkostojohtamisen YAMK-tutkintoa JAMKissa. Videolla hän kertoo työstään sekä opinnoistaan.

Voit katsoa videon myös täältä »

Miten ekosysteemiä voi johtaa?

Mistä tietää, missä kannattaa olla mukana? Mistä löytää hyviä yhteistyökumppaneita? Mistä tunnistaa innovatiivisen kumppanin? JAMKin verkostojohtamisen YAMK-opiskelijat kysyivät ja Sari Kola vastasi. Kola on JAMKin verkostojohtamisen vierailijaluennoitsija ja Ecosystem Handbook -kirjan kirjoittaja.

Voit katsoa videon myös täältä »

Hankintapäällikkönä verkostojohtamisen YAMK-koulutuksessa

Pasi Poutiainen opiskelee JAMKissa verkostojohtamista. Pasi on aiemmalta koulutukseltaan insinööri (AMK), ja työskentelee hankintapäällikkönä SKF:llä. Hän on toiminut esimiehenä jo useamman vuoden. Mitä opiskelu on antanut hänen työhönsä? Mikä on ollut parasta?

Voit katsoa videon myös täältä »

YAMK-opinnoista verkostojohtamisen osaamista kentälle

Emilia Lahdenperä  suoritti JAMKissa verkostojohtamisen YAMK-tutkinnon. Hän työskenteli videon teon aikaan sairaanhoitajana Jyväskylän kaupungin turvapalveluissa, mutta on aloittanut juuri työt JAMKissa opettajana. 

Voit katsoa videon myös täältä »

Tutustu kouluttajiin

Jukka Eerola hankintakouluttaja

Jukka Eerola | Hankintaosaajakouluttaja

"Koulutan JAMKilla hankintaa laajasti laidasta laitaan aina hankinnan perusteista johtamiseen. Minua kiinnostaa erityisesti tulevaisuuden liiketoimintaverkostot ja niiden vaatimukset. Kuinka voimme saada yhdessä enemmän aikaan? Miten muodostamme asiakkaalle yhä enemmän arvoa?"

Lue lisää

TKt Sanna Nieminen | Kouluttaja ja kehittäjä

"Työni on mielenkiintoista ja innostavaa! Paras palkinto työstä on se, kun onnistuneiden koulutuspäivien jälkeen osallistujan silmä palaa innosta päästä kehittämään omaa työtään ja organisaatiotaan."

Lue lisää
 

Pääsyvaatimukset ja hakeminen kevään 2021 yhteishaussa

Ennakkomateriaalit: Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK

Ollila, S., Raisio, H., Vartiainen, P., Lindell, J., Pernaa, H.-K. & Niemi, T. 2018. Organisaatio muutoksen pyörteissä – hajautuksessa asiantuntijoiden osaaminen esiin. Työelämän tutkimus 16, 4, 236-250. https://journal.fi/tyoelamantutkimus/article/view/82692/41893

Abdi, J., Al-Hindawi, A., Ng, T. & Vizcaychipi, M. 2018. Scoping review on the use of socially assistive robot tehchnology in elderly care. BMJ Open, 8, 2. http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2017-018815

Pohjakoulutusvaatimus 

Pohjakoulutusvaatimus vaihtelee suoritettavan tutkinnon mukaan. Hakukelpoisuuden voi alla olevien lisäksi saada myös vanhanmuotoisella alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla, joita tehtiin pääasiassa 1990-luvulla. Nämä hakijat käsitellään tapauskohtaisesti koulutuksen ja työkokemuksen perusteella. (Opistoasteen tutkintoja eivät ole esimerkiksi ammattiopistoissa tehdyt ammatilliset perustutkinnot/ammattitutkinnot/ erikoisammattitutkinnot tai ammatillisessa opettajakorkeakoulussa tehdyt erilliset opettajan pedagogiset opinnot.)

Insinööri (ylempi AMK), verkostojohtaminen:
Insinööri (AMK) tai Bachelor of Engineering tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Tutkinto ja työkokemus katsotaan tällöin tapauskohtaisesti.

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, verkostojohtaminen:
Soveltuva sosiaali- ja terveysalan AMK tutkinto (sairaanhoitaja (AMK), kätilö (AMK), terveydenhoitaja (AMK), sosionomi (AMK), fysioterapeutti (AMK), toimintaterapeutti (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), Bachelor of Health Care, Bachelor of Social Services, Bachelor of Social Services and Health Care)
TAI
Jos hakijalla on muu kuin yllä mainittu korkeakoulututkinto, hänellä tulee olla lisäksi aiempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinto, kuten fysioterapeutin, kehitysvammaohjaajan, kätilön, sairaanhoitajan, sairaanhoitaja-terveydenhoitajan, sosiaalikasvattajan, sosiaaliohjaajan tai toimintaterapeutin opistoasteen tutkinto.

Valintakoeyhteistyö

Insinööri (ylempi AMK) -koulutus ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä, mutta JAMKin neljä tutkinto-ohjelmaa Elinkaaren hallinta, Digitaalinen toimitusketju, Logistiikka ja Verkostojohtaminen tekevät valintakoeyhteistyötä. Haettaessa siis useampaan näistä JAMKin tekniikan alan suomenkielisistä YAMK-hakukohteista hakukelpoinen hakija saa vain yhden valintakoekutsun.

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK -koulutus ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä, mutta kaikki JAMKin sosiaali- ja terveysalan YAMK-hakukohteet tekevät valintakoeyhteistyötä. Haettaessa siis useampaan JAMKin sosiaali- ja terveysalan YAMK-hakukohteeseen saa hakukelpoinen hakija vain yhden valintakoekutsun.

Opintopolku.fi Hakuaika 17.3. - 31.3.2021 klo 15.00! Hae!
 

Kysy lisää verkostojohtamisen YAMK-opinnoista

Eerola Jukka

Eerola Jukka

Lehtori, Senior Lecturer
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358404814759
Evästeasetukset voivat vaikuttaa lomakkeen toimintaan. Voit muuttaa asetuksia Evästeilmoitus-sivulla
 

Aiheeseen liittyvää

Ylempi AMK-tutkinto

Uralla eteenpäin? Valitse ylempi ammattikorkeakoulututkinto. YAMK syventää ammatillista osaamistasi ja asiantuntijuuttasi. Verkostoidu, kansainvälisty ja hyödynnä laaja opintotarjonta. Opintoja voit suorittaa joustavasti - jopa kokonaan verkossa.

Tekniikan ala

Opiskele AMK- tai YAMK-insinööriksi tai valitse muu itseäsi kiinnostava kokonaisuus tai vaikkapa vain yksi opintojakso avoimen amk:n tarjonnasta. Meiltä valmistuneet osaavat suunnitella, johtaa ja kehittää ympäristöään luovasti uusia ratkaisuja etsien.

Sosiaali- ja terveysala

Haluatko työskennellä ihmisläheisellä alalla ja vaikuttaa yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointiin? Sosiaali- ja terveysalalla on tarjolla seitsemän AMK-tutkintoon ja kaksi YAMK-tutkintoon johtavaa tutkinto-ohjelmaa.Tarjoamme myös täydennys- ja tilauskoulutusta sekä tutkimus- ja kehittämispalveluja alueen yrityksille ja työyhteisöille. 

Näytä lisää