Rakennustekniikan YAMK-tutkinnossa kartutat osaamistasi rakennusalan suunnittelu- ja tuotannonohjaustehtävissä. Opinnoissa painottuvat rakentaminen, tietomallinnus (BIM), energiatehokkuus ja rakennusterveys, kuten sisäilma. Suorittamalla tutkinnon pätevöidyt vaativiin suunnittelutehtäviin.

Rakennusala kehittyy - kehity sinäkin

Rakennusalalla osaamisvaatimukset kehittyvät alan yleisen kehityksen mukana. Rakennustekniikan ylemmässä AMK-koulutuksessa laajennat osaamistasi rakennusalan suunnittelu- ja tuotannonohjaustehtävien ajantasaisiin vaatimuksiin.

Suorittamalla YAMK-tutkinnon saat pätevyyden poikkeuksellisen vaativiin suunnittelutehtäviin

Suoritat myös ylemmän korkeakoulututkinnon, jota vaaditaan poikkeuksellisen vaativiin suunnittelutehtäviin. (Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta - YM2/601/2015)

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Savonian kanssa.

Tapaat opiskeluryhmäsi kerran kuussa ja pääset jakamaan ajatuksia muiden osaajien kanssa.

 

Opiskele rakennusalan suunnittelu- ja tuotannonohjaustehtävissä tarvittavia taitoja

Rakennustekniikan ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa syvennät osaamistasi tietomallinnuksesta, rakennusterveydestä, energiatehokkaasta rakentamisesta ja rakentamisen suunnittelun ohjauksesta. Saat niitä tietoja ja taitoja, joita tarvitaan alan suunnittelu- ja tuotannonohjaustehtävissä. Insinööri (ylempi AMK) opintojen kokonaislaajuus on 60 opintopistettä.

Lue lisää opinto-oppaasta

Rakennustekniikka, insinööri (YAMK), 60 op

 • Tietomallinnus, 5 op
 • Energiatehokas rakentaminen, 5 op
 • Rakennuttaminen ja suunnittelunohjaus, 5 op
 • Sisäilma, 5 op ja / tai BIM+, 5 op
 • Kehittämismenetelmät ja toiminnan arviointi, 5 op
 • Opinnäytetyö 30 op
 • Valinnaiset opinnot, 5 op

 

Yhteistyössä Savonian kanssa

Tutkinto-ohjelma järjestetään yhteistyössä Savonia ammattikorkeakoulun kanssa. Koulutuksen perusrakenne on alakohtaisissa ammatillisissa opinnoissa molemmilla ammattikorkeakouluilla sama. JAMKissa opinnot painottuvat rakennuttamiseen, ja Savoniassa tietomallintamiseen.

Opintojaksot ovat ammattikorkeakoulujen välisiä yhteistoteutuksia, joissa hyödynnetään verkko-opetusta. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman eli HOPSin laadinnassa valintoja on mahdollista tehdä joustavasti. Lähiopetus järjestetään opintojaksosta riippuen joko Savoniassa tai JAMKissa. Opiskelija osallistuu opetukseen pääsääntöisesti sillä paikkakunnalla, johon on hakenut opiskelemaan, mutta joissakin opintojaksoissa voi olla myös järjestämispaikkakunnalla läsnäoloa vaativia lähiopetuskertoja.

Voit hakea sekä JAMKin että Savonian tutkinto-ohjelmaan, eli nämä kaksi ovat eri hakukohdetta opintopolku.fi:ssä, josta hakeminen tapahtuu.

 

Minkälaista YAMK-opiskelu on?

Rakennustekniikan YAMK-koulutus toteutetaan monimuotona. Opiskelet ja opit lähipäivillä, asiantuntijaluennoilla, ryhmäkeskusteluissa, yhdessä tekemällä sekä kirjallisten tehtävien ja oman pohdinnan kautta. Lähipäiviä, joissa tapaat opiskeluryhmäsi, järjestetään n. kaksi kuukaudessa.

Lue lisää opiskelusta

Opinnäytetyö YAMK-tutkinnossa

Opinnäytetyö on puolet insinöörin ylemmästä AMK-tutkinnosta. Opinnäytetyössä pääset kehittämään ja osoittamaan kykysi soveltaa tutkimustietoa sekä käyttämään valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Sen tarkoitus on valmentaa itsenäiseen ja vaativaan asiantuntijatyöhön. Se voi olla työelämää palveleva projekti, soveltava tutkimus tai kehitystehtävä. 

Mitä YAMK-opiskelu maksaa?

YAMK-tutkinto-ohjelmassa ei ole lukukausimaksuja. Opiskelijana sinulla on monia etuja. Saat esimerkiksi käyttää opiskeluterveydenhuollon palveluja Jyväskylässä, voit ruokailla opiskelijaruokaloissamme edullisesti sekä voit saada taloudellista tukea opintoihisi.

Lue lisää käytännön asioista

Tehtävänimikkeitä

 • Hankintapäällikkö
 • Kehityspäällikkö
 • Lehtori
 • Rakennusinsinööri
 • Suunnitteluinsinööri
 • Tarkastusinsinööri
 • Tuotantoinsinööri
 • Tuotantopäällikkö
 • Työpäällikkö

Pohjakoulutusvaatimus

 • Insinööri (AMK), rakennustekniikan koulutusohjelma
 • Rakennusarkkitehti (AMK), rakennusarkkitehtuurin ko 
 • Diplomi-insinööri: rakenne- ja rakennustuotantotekniikan tuotanto-ohjelma
 • Diplomi-insinööri: arkkitehtuurin tuotanto-ohjelma, arkkitehti

Työkokemus

Pohjakoulutuksen lisäksi vaaditaan vähintään 3 vuoden (36 kk) työkokemus rakennusalalta korkeakoulututkinnon valmistumisen jälkeen. Lisätietoa työkokemuksen laskemisesta.

Ennakkotehtävä

Haku ei sisällä ollenkaan valintakoetta, vaan opiskelijavalinta perustuu ennakkotehtävään (max 100p.).

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Savonian kanssa. Jos siis haet sekä JAMKin rakennusalan YAMK hakukohteeseen että Savonian (Insinööri ylempi AMK, rakentaminen) hakukohteeseen, voit täyttää ja palauttaa vain yhden ennakkotehtävän. Sama ennakkotehtävän tulos siis huomioidaan molemmissa koulutuksissa. Palauta ennakkotehtävä näistä hakukohteista ylimpään hakukohteeseen 28.3.2018 klo 23:59 mennessä.

Opintopolku.fi Hakuaika 14. - 28.3.2018 klo 15.00 saakka! Hae!
 
Leppä-aho Jaakko

Leppä-aho Jaakko

Lehtori, Senior Lecturer
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358407753280
Näytä lisää

Aiheeseen liittyvää

Tekniikan ala

Opiskele AMK- tai YAMK-insinööriksi tai valitse muu itseäsi kiinnostava kokonaisuus tai vaikkapa vain yksi opintojakso avoimen amk:n tarjonnasta. Meiltä valmistuneet osaavat suunnitella, johtaa ja kehittää ympäristöään luovasti uusia ratkaisuja etsien.

Aikuiskoulutus

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on runsaasti aikuiskoulutuksia, tutkinnoista lyhyempiin päivityksiin. Opiskele ammattikorkea- tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto, jolla on oikeaa imua työmarkkinoilla. Aikuiskoulutuksemme on suunniteltu siten, että voit opiskella töiden ohella. Tutustu ajankohtaisiin aikuiskoulutuksiin ja lähde rohkeasti urallasi eteenpäin. 

Rakennustekniikka

Rakennustekniikassa meillä on kattava rakentamisen asiantuntijoiden ryhmä, joka tarjoaa yritysten käyttöön mm. koulutuspalveluita.

Näytä lisää