Rakennustekniikan YAMK-tutkinnosta valmistut vähähiilisen rakentamisen asiantuntijaksi. Opit suunnittelemaan ja toteuttamaan rakennuksia niiden energiankulutus ja hiilijalanjälki huomioiden. Valmistuttuasi pystyt toimimaan rakennustekniikan asiantuntijana kehitys- ja johtotehtävissä.

Vähähiilisen rakentamisen asiantuntijana pystyt vaikuttamaan rakentamisen ympäristöpäästöihin

Suomen kasvihuonepäästöistä kolmannes tulee rakentamisesta, rakennuksista ja niiden käytöstä. Suomen kansalliset ilmastotavoitteet edellyttävät päästöjen vähennystoimia myös rakennussektorilla. Pelkän rakennusten energiakulutuksen seurannasta on siirryttävä koko rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen seurantaan. Tämä vaatii rakennusinsinööriltä kokonaisvaltaista tietoa niistä keinoista, jolla voidaan vaikuttaa rakennuksen jättämään hiilijalanjälkeen.  

Rakennustekniikan insinööreille soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Rakennustekniikan YAMK-tutkinto-ohjelma soveltuu erinomaisesti rakennusinsinöörille (AMK), joka haluaa perehtyä keinoihin, joiden avulla  rakentamisen ympäristöpäästöjä voidaan vähentää. Valmistuttuasi pystyt suunnittelemaan ja toteuttamaan rakennuksia, joiden koko elinkaaressa on huomioitu energiankulutukseen ja hiilijalanjälkeen vaikuttavat asiat.

Lisäksi opit soveltamaan työelämän tutkimus- ja kehittämismenetelmiä oman osaamisesi ja organisaatiosi kehittämiseen. Kykenet reagoimaan nopeisiin muutoksiin, luomaan uusia toimintamalleja ja johtamaan muutosprosesseja.

Suorittamalla YAMK-tutkinnon saat kelpoisuuden poikkeuksellisen vaativiin suunnittelutehtäviin

Suoritat myös ylemmän korkeakoulututkinnon, jota vaaditaan poikkeuksellisen vaativiin suunnittelutehtäviin. (Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta - YM2/601/2015)

Hakuaika on päättynyt

Hakuaika rakennustekniikan YAMK-koulutukseen kevään 2021 yhteishaussa on päättynyt. Kiitos hakijoille!

Tapaat opiskeluryhmäsi kerran kuussa ja pääset jakamaan ajatuksia muiden osaajien kanssa.

 

Opiskele rakentamisen vaikutuksista ympäristöön ja hiilijalanjälkeen

Koulutuksessa pääset tutustumaan oleellisiin rakennussektorilla energiaa säästäviin työvälineisiin ja taloteknisiin ratkaisuihin rakennusten hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Perehdyt aihealueeseen myös sopimustekniseltä kannalta.

Opit hyödyntämään tietomalleja kokonaisvaltaisesti rakennusten suunnittelussa ja rakennusprosessin toteutuksen eri vaiheissa ottaen huomioon ympäristöön ja energiankäyttöön liittyvät oleelliset tekijät. 

Valmistuttuasi osaat soveltaa työelämän tutkimus- ja kehittämismenetelmiä oman osaamisesi ja organisaatiosi kehittämiseen. Kykenet reagoimaan nopeisiin muutoksiin, luomaan uusia toimintamalleja ja johtamaan muutosprosesseja. 

Tutkinto-ohjelma on suunniteltu eheäksi kokonaisuudeksi, eikä siinä ole varsinaisia suuntautumisvaihtoehtoja. Voit kuitenkin syventää tai laajentaa osaamistasi tarpeen mukaan suorittamalla opintojaksoja Jyväskylän ammattikorkeakoulun muista YAMK-ohjelmista. Aikaisemmin hankittu osaamisesi tunnustetaan tapauskohtaisesti.

Insinööri (YAMK) -tutkinto-ohjelma on laajuudeltaan 60 opintopistettä, jonka voit suorittaa myös työsi ohessa 1 - 2 vuodessa.

Insinööri (YAMK), 60 op

 • Rakentaminen ja ympäristö 5 op
 • Rakentamisen sopimuskäytänteet 5 op
 • Ilmaston muutos – rakennusfysiikka ja talotekniikka 5 op
 • Tietomallien hyödyntäminen 5 op
 • Tutkiva kehittäminen 5 op
 • Vapaavalintainen kurssi 5 op
 • Opinnäytetyö 30 op

Lue lisää opetussuunnitelmasta

 

 

Uramahdollisuudet

Opintojen tavoitteena on syventää osaamista ympäristöä säästävän rakentamisen alueella. Koulutus avaa sinulle uusia ja haastavia työtehtäviä sekä mahdollisuuden uralla etenemiseen. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneena voit toimia organisaation liiketoiminnan kehittäjänä ja uuden osaamisen aktiivisena tuottajana. Organisaatiosi kehittyy ja tietotaitosi kasvaa. 

Saat merkittävää hyötyä verkostoitumisesta ja asiantuntijuuden vaihdosta koulutuksessa olevien kollegojen kanssa. 

Tehtävänimikkeitä

 • Hankintapäällikkö
 • Kehityspäällikkö
 • Lehtori
 • Rakennusinsinööri
 • Suunnitteluinsinööri
 • Tarkastusinsinööri
 • Tuotantoinsinööri
 • Tuotantopäällikkö
 • Työpäällikkö
 

Minkälaista YAMK-opiskelu on?

Rakennustekniikan YAMK-koulutus toteutetaan monimuotona. Opiskelet ja opit lähipäivillä, asiantuntijaluennoilla, ryhmäkeskusteluissa, yhdessä tekemällä sekä kirjallisten tehtävien ja oman pohdinnan kautta. Lähipäiviä, joissa tapaat opiskeluryhmäsi, järjestetään n. kaksi kuukaudessa.

Lue lisää opiskelusta

Opinnäytetyö YAMK-tutkinnossa

Opinnäytetyö on puolet insinöörin ylemmästä AMK-tutkinnosta. Opinnäytetyössä pääset kehittämään ja osoittamaan kykysi soveltaa tutkimustietoa sekä käyttämään valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Sen tarkoitus on valmentaa itsenäiseen ja vaativaan asiantuntijatyöhön. Se voi olla työelämää palveleva projekti, soveltava tutkimus tai kehitystehtävä. 

Mitä YAMK-opiskelu maksaa?

YAMK-tutkinto-ohjelmassa ei ole lukukausimaksuja. Opiskelijana sinulla on monia etuja. Saat esimerkiksi käyttää opiskeluterveydenhuollon palveluja Jyväskylässä, voit ruokailla opiskelijaruokaloissamme edullisesti sekä voit saada taloudellista tukea opintoihisi.

Lue lisää käytännön asioista

 

Pääsyvaatimukset ja hakeminen kevään 2021 yhteishaussa

Opinnäytetyön arvosana

5 / 3 / 10 / L/E / et

4 / - / 9 / M / -

3 / 2 / 8 / C / ht

Pisteet

20

15

10

 

Ennakkotehtävä

max. 50 pistettä

Opinnäytetyön arvosana

max. 20 pistettä

Alakohtainen työkokemus

max. 30 pistettä

Yhteensä

max. 100 pistettä

 

*Työkokemus: Hakukelpoisuuden antavan tutkinnon jälkeistä rakennusalan työkokemusta vaaditaan hakukelpoisuuteen vähintään 24 kuukautta. Sen ylimenevä rakennusalan työkokemus pisteytetään siten, että 2 kuukautta on 1,5 pistettä eli 64 kk rakennusalan työkokemusta antaa haussa hakukelpoisuuden ja täydet 30 pistettä.

Opintopolku.fi Hakuaika 17. - 31.3.2021 klo 15.00 saakka! Hae!
 

Ota yhteyttä

Lähdesmäki Pekka

Lähdesmäki Pekka

Lehtori, Senior Lecturer
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358504471230
Näytä lisää
Evästeasetukset voivat vaikuttaa lomakkeen toimintaan. Voit muuttaa asetuksia Evästeilmoitus-sivulla
 

Aiheeseen liittyvää

Tekniikan ala

Opiskele AMK- tai YAMK-insinööriksi tai valitse muu itseäsi kiinnostava kokonaisuus tai vaikkapa vain yksi opintojakso avoimen amk:n tarjonnasta. Meiltä valmistuneet osaavat suunnitella, johtaa ja kehittää ympäristöään luovasti uusia ratkaisuja etsien.

Aikuiskoulutus

Oman osaamisen jatkuva kehittäminen on tänä päivänä tärkeämpää kuin koskaan. Huippuosaamisella on kysyntää ja oppiminen elinikäistä. JAMK on uuden sukupolven korkeakoulu, joka päivittää osaamisesi huomisen tarpeisiin. Voit suorittaa opintoja sekä verkossa että paikan päällä, juuri niin kuin sinulle sopii. Koska opiskelutoverisi ovat oman alansa asiantuntijoita, kehität uutta oppiessasi samalla työelämäverkostojasi.

Rakennustekniikka

Rakennustekniikassa meillä on kattava rakentamisen asiantuntijoiden ryhmä, joka tarjoaa yritysten käyttöön mm. koulutuspalveluita.

Näytä lisää