Yhteiskunta on yhä riippuvaisempi tietojärjestelmistään. Kyberturvallisuuden suuntautumisessa opetellaan turvaamaan näitä yhteiskunnan toiminnalle välttämättömiä ohjelmistoja tiedonsiirrossa ja tiedonkäsittelyssä. 

Suomen valtion kyberturvallisuusstrategiassa on todettu:

”Yhteiskunnan turvallisuudesta huolehtiminen on valtiovallan keskeisimpiä tehtäviä ja yhteiskuntamme elintärkeät toiminnot on pystyttävä turvaamaan kaikissa tilanteissa. Suomi on tietoyhteiskuntana riippuvainen tietoverkkojen ja -järjestelmien toiminnasta…”

 

Opintojen sisältö

Kyberturvallisuuden suuntautumisessa opettelet ymmärtämään  tietoyhteiskunnan rakennuspalaisia, testaamaan niiden luotettavuutta ja torjumaan niihin kohdistuvia uhkia! Jokainen löydetty vika on mahdollista korjata. Pystymme näin edesauttamaan yhteiskunnan toimintaa, joka on yhä riippuvaisempi sähköisistä järjestelmistään.

Opiskellessa tutustut ohjelmistojen toimintaan eri laitteistoissa sekä niiden käyttämään tietoliikenneprofiiliin. Testauksen oleellisena osana on myös aktiivisesti vaikuttaa ohjelmistojen toimintaan esimerkiksi lähettämällä niille väärennettyä tietoa. Tätä auditointia opetellaan testaamalla itsetehtyjä ohjelmistoja ja korjaten niissä ilmeneviä vikoja. Testauksen jälkeen voidaan samaa toteuttaa projekteissa muille ohjelmistokehittäjille.

Kyberturvallisuuden opiskelijat tutustuvat myös ohjelmointiin ja tietoverkkoihin turvallisuuden näkökulmasta.

 

Työskentelyä oikeissa laiteympäristöissä

Osa opinnoita toteutetaan JAMKin RGCE -ympäristössä (Realistic Global Cybersecurity Environment). Tässä eristetyssä ympäristössä voit demonstroida laajojakin sähköisen vaikuttamisen tuottamia ongelmia tiedonsiirtoverkoille ja tietojärjestelmille vaikuttamatta oikean maailman toimintaan.

Kyberturvallisuuden suuntautumisessa voit osallistua esimerkiksi puolustautumisharjoitukseen kybertoimintaympäristössä, jossa vihamielinen toimija yrittää tunkeutua tietoverkkoihin / -järjestelmiin.

JAMKin RGCE -ympäristössä ovat harjoitelleet Suomen valtion eri toimijat kyberkyvykkyyttään kansallisissa kyberturvallisuusharjoituksissa (KYHA) jo vuodesta 2013 lähtien. Ympäristössä on myös ollut yksityisten yritysten harjoituksia, esimerkiksi Fingrid

Voit myös opiskella eettistä hakkerointia, jossa käsitellään ohjelmoinnin ajatusvirheitä, ohjelmointikielien heikkouksia ja niistä johtuvia haavoittuvuuksia. Samassa moduulissa myös opiskellaan haittaohjelmien toimintalogiikan takaisinmallinnusta ja todisteiden keräämistä.

Kansainvälisyys

Kyberturvallisuus ei ole pelkästään Suomen asia, johon on ruvettu keskittymään koko maailmalla. JAMK on perustajajäsenenä kansainvälisessä European Cyber Security Organization (ECSO). Lisäksi JAMK osallistuu European Defence Agency projektiin Cooperation on Cyber Ranges in the European Union. Suomella on johtovaltiorooli yhdessä Hollannin ja Kreikan kanssa. Kansallista "Cyber Rangea" edustaa RGCE -ympäristö.

 
Ura
Valmistuttuasi sinusta voi tulla esimerkiksi...

... verkonvalvontakeskuksen insinööri (NOC engineer), tietoturvakonsultti (Security Consultant), järjestelmäasiantuntija (System Engineer), ohjelmistotestausinsinööri (Software Test Engineer), kyberneuvonantaja (Cyber Advisor) ja kyberturvallisuusanalyytikko (Cyber Security Analyst).

 

Hakuohjeet 2020

Haku tapahtuu osoitteessa opintopolku.fi > Jyväskylän amk > Tekniikan ala > Tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus.

Opintopolku.fi Hakuaika 18.3. - 1.4.2020 klo 15.00 Hae!

Opiskelijat kyberturvallisuusharjoituksessa

Kyberturvallisuuteen suuntautuvat ICT-insinööriopiskelijat pääsevät osallistumaan kyberturvallisuusharjoitukseen, jossa he ottavat mittaa toisistaan kolmessa tiimissä. White-tiimi ohjaa, Red-tiimi hyökkää ja Blue-tiimi puolustautuu. Videolla JAMKin opiskelijat kertovat harjoituksesta ja rooleistaan.

Voit katsoa videon myös täältä »
 

Kyberturvallisuus tieto- ja viestintätekniikan opinnoissa

Mitä ja miten tieto- ja viestintätekniikassa opiskellaan, kun suuntaudutaan kyberturvallisuuteen? Mihin opinnoissa perehdytään? Opiskelijat ja opettaja kertovat videolla.

Voit katsoa videon myös täältä »
 
Saharinen Karo

Saharinen Karo

Lehtori, Senior Lecturer
IT, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358504104415