jamk.fi

Yhteiskunta on yhä riippuvaisempi tietojärjestelmistään. Kyberturvallisuuden suuntautumisessa opetellaan turvaamaan näitä yhteiskunnan toiminnalle välttämättömiä ohjelmistoja tiedonsiirrossa ja tiedonkäsittelyssä. 

Suomen valtio on todennut kyberturvallisuusstrategiassaan:

”Yhteiskunnan turvallisuudesta huolehtiminen on valtiovallan keskeisimpiä tehtäviä ja yhteiskuntamme elintärkeät toiminnot on pystyttävä turvaamaan kaikissa tilanteissa. Suomi on tietoyhteiskuntana riippuvainen tietoverkkojen ja -järjestelmien toiminnasta…”

Opintojen sisältö

Kyberturvallisuuden suuntautumisessa opettelet ymmärtämään  tietoyhteiskunnan rakennuspalaisia, testaamaan niiden luotettavuutta ja torjumaan niihin kohdistuvia uhkia! Jokainen löydetty vika on mahdollista korjata. Pystymme näin edesauttamaan yhteiskunnan toimintaa, joka on yhä riippuvaisempi sähköisistä järjestelmistään.

Opiskellessa tutustut ohjelmistojen toimintaan eri laitteistoissa sekä niiden käyttämään tietoliikenneprofiiliin. Testauksen oleellisena osana on myös aktiivisesti vaikuttaa ohjelmistojen toimintaan esimerkiksi lähettämällä niille väärennettyä tietoa. Tätä auditointia opetellaan testaamalla itsetehtyjä ohjelmistoja ja korjaten niissä ilmeneviä vikoja. Testauksen jälkeen voidaan samaa toteuttaa projekteissa muille ohjelmistokehittäjille.

Kyberturvallisuuden opiskelijat tutustuvat myös ohjelmointiin ja tietoverkkoihin turvallisuuden näkökulmasta.

Työskentelyä oikeissa laiteympäristöissä

Osa opinnoita toteutetaan JAMKin RGCE -ympäristössä (Realistic Global Cybersecurity Environment). Tässä eristetyssä ympäristössä voit demonstroida laajojakin sähköisen vaikuttamisen tuottamia ongelmia tiedonsiirtoverkoille ja tietojärjestelmille vaikuttamatta oikean maailman toimintaan.

Kyberturvallisuuden suuntautumisessa voit osallistua esimerkiksi puolustautumisharjoitukseen kybertoimintaympäristössä, jossa vihamielinen toimija yrittää tunkeutua tietoverkkoihin/-järjestelmiin.

Samassa ympäristössä on jo harjoitellut monet valtion toimijat omaa kyberkyvykkyyttään esim. Kyberturvallisuus 2014 – harjoituksessa.

Kansainvälisyys

Kyberturvallisuus ei ole pelkästään Suomen ongelma. Samaan asiaan on ruvettu keskittymään koko maailmalla. JAMK on osana kansainvälistä kehitystyötä Kyberturvallisuudessa esim. EU – projekti JYVSECTEC:ssä.

Ura
Valmistuttuasi sinusta voi tulla esimerkiksi...

... turvallisuusinsinööri (Security Engineer), tietoturvakonsultti (Security Consultant), järjestelmäasiantuntija (System Engineer), ohjelmistotestausinsinööri (Software Test Engineer) ja turvallisuuden asiantuntija (Security Specialist).

Hakuohjeet 2018

Haku tapahtuu osoitteessa opintopolku.fi > Jyväskylän amk > Tekniikan ala > Tieto- ja viestintätekniikka.

Saharinen Karo

Lehtori, Senior Lecturer
IT, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology