Tieto- ja viestintätekniikkaa tarvitaan kaikkialla! ICT-insinöörinä pystyt toimimaan alan asiantuntijatehtävissä alati muuttuvassa ja kansainvälistyvässä yhteiskunnassa. Erikoistu ohjelmointiin ja ohjelmistokehitykseen (developer), tietoteknisen ympäristön kyberturvallisuuteen (security) tai tietoverkkojen ja tietojärjestelmien ylläpitoon ja hallintaan (operations).

Tieto- ja viestintätekniikan osaajille on kysyntää

Digitalisaation myötä alan osaajia tarvitaan kaikkialla! Monet laitteet, kuten kodinkoneet ja erilaiset viihdepalvelut, hyödyntävät internetiä. Perinteisiä, fyysisiä palvelupisteitä pankeissa, vakuutuslaitoksissa ja julkisissa virastoissa on korvattu erilaisilla verkkopalveluilla. Sähköiset palvelut tuotetaan pilvipalveluna konesaleissa, jossa suuret datamäärät analysoidaan. Teko- ja keinoäly suosittelee kuluttajalle, mitä palveluita, kappaleita tai tuotteita hänen tulisi seuraavaksi nauttia.

Nopeasti kehittyvä ala tarvitsee uusia osaajia, jotka pystyvät soveltamaan uusia tekniikoita eri innovaatioihin. Tieto- ja viestintätekniikan koulutuksesta saat hyvät tekniset valmiudet toimia muuttuvassa yhteiskunnassa sekä kansainvälisessä ympäristössä.

Hae keväällä, aloita syksyllä 2022

Hae tieto- ja viestintätekniikan AMK-tutkinnon suomenkieliseen päivä- tai monimuotototeutukseen kevään yhteishaussa 16. - 30.3.2022. Opinnot alkavat syksyllä 2022.

 

Opiskele ensin perusteet ja erikoistu sitten itseäsi kiinnostavaan aiheeseen

Opi ensin tieto- ja viestintätekniikan perusteet, erikoistu sitten ohjelmointiin ja ohjelmistokehitykseen (developer), tietoteknisen ympäristön kyberturvallisuuteen (security) tai tietoverkkojen ja tietojärjestelmien ylläpitoon ja hallintaan (operations). Opiskelet teknisten aiheiden lisäksi suullista ja kirjallista viestintää sekä projektimuotoista toimintatapaa, jossa projektin osapuolten kommunikaatio ja yhteistyö on tärkeässä roolissa.

1. ja 2. vuosi: perusteista kohti valintoja

Aloitat tieto- ja viestintätekniikan perusopinnoilla (TTV Yhteiset) ja JAMKin yhteisillä opinnoilla. Opiskelet matemaattisluonnontieteellisia aineita, kuten matematiikkaa ja fysiikkaa, jotka antavat valmiudet opiskella tutkintoon liittyviä ammattiopintoja.

Ammatillisissa perusopinnoissa perehdyt ohjelmointiin, algoritmiseen aajtteluun, web-tekniikoihin, tietokantoihin, tietoverkkoihin, kyberturvallisuuteen ja käyttöjärjestelmiin. Näitä tietoja sovelletaan käytännön projekteissa. Saat käsityksen alasta ja osaat valita itsellesi sopivat valinnaiset moduulit.

3. vuonna kehität osaamistasi itse valitsemiesi aiheiden parissa

Valitset kaksi moduulia, joista toinen voi olla myös muista tutkinto-ohjelmista tai esimerkiksi Edufutura -tarjonnasta oleva kokonaisuus. Näin voit laajentaa tieto- ja viestintätekniikan osaamistasi halutessasi muiden alojen osaamisella. Vaihtoehtoisesti voit ottaa toisen tieto- ja viestintätekniikan moduulin.

4. vuosi harjoittelussa ja opinnäytetyötä tehden

Neljäntenä vuonna on harjoittelu ja opinnäytetyö, joilla pääset osoittamaan kykysi toimia insinöörin työtehtävissä valmistumisen jälkeen.

 

Valinnaiset DevSecOps -moduulit

Valinnaisilla moduuleilla painotat omaa osaamistasi juuri siihen suuntaan kuin itse haluat. Tutustu tarkemmin!

Developer

Ohjelmistokehittäjä, Developer

 • Sovelluskehitys / Application Development 
 • Data-analytiikka ja tekoäly / Data-analytics and Artificial Intelligence 
 • Älykkäät IoT-ratkaisut / Intelligent IoT -solutions
 • Digitaalinen media / Digital Media
 • Haastava ohjelmointi / Advanced Programming 
 • Testausautomaatio ja laadunvarmistus / Test Automation and Quality Assurance 

Cyber Security

Kyberturvallisuus, Cyber Security

 • Eettinen hakkerointi / Ethical Hacking 
 • Kyberpuolustus / Cyber Defence  
 • Forensiikka ja analysointi / Forensics and Analysis) 
 • Kyberturvallisuusharjoitus / Cyber Security Exercise 

Operations

Tietojärjestelmien ylläpito ja hallinta, Operations

 • Konesalit ja pilvipalvelut / Datacenters and Cloud Services 
 • Tietoverkot / Data Networks 
 • Järjestelmien ylläpitäjä / System Administrator 

Opi tekemällä ja yhdessä muiden kanssa

Keskeinen pedagoginen opetusmenetelmä on tekemällä oppiminen. Oikeassa laboratorioympäristössä työskentelyn lisäksi opintoihisi kuuluvat luennot, projektiluontoiset oppimistehtävät, ryhmätyöskentely sekä verkko-opinnot.

Future Factoryssä pääset tekemään haastavaa projektia yhdessä toimeksiantajan kanssa. Projektin aikana syvennät osaamista projektityön käytänteisiin ja ammatillisiin osaamisiin sekä luot tärkeitä suhteita sekä kontakteja työelämään.

Opiskele suomeksi ja englanniksi

Alan käyttökieli on englanti ja opetusmateriaalit ovat suurelta osin englanninkielisiä. Vapaavalintaisessa opiskelijavaihdossa myös suullinen kielitaitosi paranee. Englannin kielen opinnot sekä osa ammatillisten opintojen englanninkielisyydestä varmistavat englannin perusosaamisen kaikille opiskelijoille. Tutkinto-ohjelmasta on myös englanninkielinen versio, johon on hakuaika tammikuussa.

Laboratorioympäristöt

Käytössäsi on Suomen nykyaikaisimmat ja monipuolisimmat harjoitus- ja laboratorioympäristöt:

RGCE

LabraNet

Wimma Lab

 

Hakuohjeet 2022

Huomaa, että päivätoteutus ja monimuotototeutus ovat omina hakukohteinaan Opintopolussa.

 

Opiskelijoiden kertomaa

Millaisia kokemuksia opiskelijoillamme on opinnoista? Mitä kyberturvallisuuden opiskelu tarkoittaa käytännössä? Tutustu tarinoihin!

JAMKin kummipelaajasta tieto- ja viestintätekniikan insinööri

Matti Kohonen opiskelee JAMKilla tieto- ja viestintätekniikkaa ja pelaa puolustajana JJK:lla. "JAMKin valitsin, koska olin kuullut positiivista palautetta joukkuekavereiltani. JAMKissa pystyy yhdistämään treenaamisen ja opiskelun."

Voit katsoa videon myös täältä »

Kyberturvallisuus tieto- ja viestintätekniikan opinnoissa

Mitä ja miten tieto- ja viestintätekniikassa opiskellaan, kun suuntaudutaan kyberturvallisuuteen? Mihin opinnoissa perehdytään? Opiskelijat ja opettaja kertovat videolla.

Voit katsoa videon myös täältä »

Opiskelijat kyberturvallisuusharjoituksessa

Kyberturvallisuuteen suuntautuvat opiskelijat pääsevät osallistumaan kyberturvallisuusharjoitukseen, jossa he ottavat mittaa toisistaan kolmessa tiimissä. White-tiimi ohjaa, Red-tiimi hyökkää ja Blue-tiimi puolustautuu.

Voit katsoa videon myös täältä »

Mitä se opiskelu ICT-alalla oikeasti on - ATK-natiivit IT-instituutissa

ATK-natiivit, insinöörit Tarmo Hassinen ja Teemu Ollilainen selvittävät, mitä se opiskelu ICT-alalla oikeasti on. He tutustuvat JAMKin IT-instituutin tiloihin, ihmisiin ja vähän muihinkin olioihin.

Voit katsoa videon myös täältä »
 

Kysy lisää

Luostarinen Hannu

Luostarinen Hannu

Lehtori, Senior Lecturer
IT, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358400444941
Näytä lisää
Osaamiset
ohjelmointi
Tutkinnot:
DI
Evästeasetukset voivat vaikuttaa lomakkeen toimintaan. Voit muuttaa asetuksia Evästeilmoitus-sivulla