Tieto- ja viestintätekniikkaa tarvitaan nykyään kaikkialla. Tutkinto-ohjelma antaa hyvät valmiudet toimia ICT-alan asiantuntijatehtävissä alati muuttuvassa, kansainvälistyvässä yhteiskunnassa. Tieto- ja viestintätekniikan päivätoteutuksessa voit suuntautua kyberturvallisuuteen, media-, ohjelmisto- tai tietoverkkotekniikkaan, ja monimuodossa ohjelmistotekniikkaan. 

Tieto- ja viestintätekniikkaosaamista tarvitaan nykyään kaikkialla

Tulevaisuudessa erilaiset, arkipäiväisetkin laitteet, ovat kytkettynä internetiin. Myös erilaiset palvelut, jotka tänä päivänä toteutetaan fyysisten palvelupisteiden kautta, siirtyvät internetiin. Nopeasti kehittyvä ala tarvitsee uusia osaajia, jotka pystyvät soveltamaan uusia tekniikoita eri innovaatioihin. Hyviä esimerkkejä ovat peliala, sosiaalinen media, pilvipalvelut, lisätty todellisuus ja alalla kohuttu ”kaiken internet”.

Hanki tekniset valmiudet toimia muuttuvassa yhteiskunnassa

Tieto- ja viestintätekniikan koulutuksesta saat hyvät tekniset valmiudet toimia muuttuvassa yhteiskunnassa sekä kansainvälisessä ympäristössä. Opiskelusi sisältää runsaasti projektimuotoista tiimityöskentelyä, samaan tapaan kuin monilla työpaikoilla. Opi ensin perusteet, suuntaa sitten mediatekniikkaan, ohjelmistotekniikkaan, tietoverkkoihin tai kyberturvallisuuteen.

Tekniikkaa ja viestintää

Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma on nimensä mukaisesti tekniikkaa ja viestintää, ja se valmentaa tehtäviin, joissa tarvitset näitä molempia taitoja. Teknisten taitojen lisäksi tarvitset myös suullista ja kirjallista viestintää. Jo opinnoissasi toteutetuissa projekteissa asiakkaat ovat aina tärkeä osa projektia.

Insinööri (AMK) 240 op, Tieto- ja viestintätekniikan opinnot

Opinnot alkavat IT-perusopinnoilla (common basic studies for ICT) ja JAMKin yhteisillä opinnoilla (transferable skills). Luonnontieteiden perusopinnoista (natural sciences) saat matemaattisluonnontieteelliset valmiudet opiskella tutkintoon liittyviä ammattiopintoja.

Tieto- ja viestintätekniikan ammatillisissa perusopinnoissa perehdyt ammatissa vaadittaviin perustaitoihin digitalisoinnista, ohjelmoinnista, tietokannoista, internet-teknologioista, web-tekniikoista, kyberturvallisuudesta ja käyttöjärjestelmistä. Näitä taitoja sovelletaan käytännön projekteissa.

Ensimmäisellä syyslukukauden ns. kurkistusopintojaksoilla tutustut eri suuntautumisvaihtoehtoihin. Kevätlukukaudella jatkat valitsemasi suuntautumisen parissa ja opiskelet ydinopintoja, jotka jatkuvat kolmannen lukuvuoden loppuun. 

Kolmantena vuonna pääset suorittamaan vaihtoehtoisia ammattiopintoja (specialisation option studies) kiinnostuksesi mukaan. Osa vaihtoehtoisista ammattiopinnoista voi olla muista tutkinto-ohjelmista, joilla voit laajentaa osaamistasi esimerkiksi yrittäjyyteen tai markkinointiin.

Tutkinnon ydinopinnot koostuvat suuntautumisvaihtoehdon kaikille yhteisistä syventävistä opinnoista ja opiskelijan henkilökohtaisesti valitsemista suuntaavista ammattiopinnoista tietyille erityisosa-alueille. Näillä opinnoilla opiskelija kehittyy osaajaksi valitsemallaan alueella ja osoittaa kykynsä toimia insinöörin työtehtävissä valmistumisen jälkeen.

 

Opi tekemällä ja yhdessä muiden kanssa

Keskeinen opetusmetodi on tekemällä oppiminen. Oikeassa laboratorioympäristössä työskentelyn lisäksi opintoihisi kuuluvat luennot, projektiluontoiset oppimistehtävät, ryhmätyöskentely sekä verkko-opinnot.

Kolmantena ja neljäntenä vuonna pääset tekemään haastavaa projektia yhdessä toimeksiantajan kanssa. Projektin aikana syvennät osaamista projektityön käytänteisiin ja ammatillisiin osaamisiin sekä luot tärkeitä suhteita sekä kontakteja työelämään.

Opiskele suomeksi ja englanniksi

Alan käyttökieli on englanti ja opetusmateriaalit ovat suurelta osin englanninkielisiä. Vapaavalintaisessa opiskelijavaihdossa myös suullinen kielitaitosi paranee. Englannin kielen opinnot sekä osa ammatillisten opintojen englanninkielisyydestä varmistavat englannin perusosaamisen kaikille opiskelijoille.

Laboratorioympäristöt

Käytössäsi on Suomen moderneimmat ja monipuolisimmat laboratorioympäristöt

RGCE

Labranet

Wimma Lab

 

Hakuohjeet 2020

Haku tapahtuu osoitteessa opintopolku.fi > Jyväskylän amk > Tekniikan ala > Tieto- ja viestintätekniikka.
Huomaa, että päivätoteutus ja monimuotototeutus ovat omina hakukohteinaan Opintopolussa.

Opintopolku.fi Hakuaika 18.3. - 1.4.2020 klo 15.00 Hae!
 

Kyberturvallisuus tieto- ja viestintätekniikan opinnoissa

Mitä ja miten tieto- ja viestintätekniikassa opiskellaan, kun suuntaudutaan kyberturvallisuuteen? Mihin opinnoissa perehdytään? Opiskelijat ja opettaja kertovat videolla.

Voit katsoa videon myös täältä »

JAMKin kummipelaaja opiskelee insinööriksi

Matti Kohonen opiskelee JAMKilla tieto- ja viestintätekniikkaa ja pelaa puolustajana JJK:lla. "JAMKin valitsin, koska olin kuullut positiivista palautetta joukkuekavereiltani. JAMKissa pystyy yhdistämään treenaamisen ja opiskelun."

Voit katsoa videon myös täältä »
 

Kysy lisää

Luostarinen Hannu

Luostarinen Hannu

Lehtori, Senior Lecturer
IT, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358400444941
Näytä lisää
Osaamiset
ohjelmointi
Tutkinnot:
DI