Haluatko opiskella IoT:n asiantuntijaksi? ICT-alan monimuototutkinnossa opit suunnittelemaan ja toteuttamaan tietoturvallisia IoT-ratkaisuja. Voit hakea, jos sinulla on kesken jäänyt AMK-tutkinto tai valmis teknikon tai opistoinsinöörin tutkinto automaation tai ICT-alalta. Voit suorittaa tutkinnon jopa kahdessa vuodessa riippuen aiemmista opinnoistasi tai työssä hankkimastasi osaamisesta. Opiskella voit työsi ohessa.

Nyky-yhteiskunnassa tieto- ja viestintätekniikka on kaikkialla, missä korostuu Internetin ja sen palveluiden merkitys eri muodoissaan. Tulevaisuudessa hyvinkin erilaiset, arkipäiväisetkin laitteet, ovat kytkettynä internetiin. Myös erilaiset palvelut, jotka tänä päivänä toteutetaan vielä osittain tai kokonaan fyysisten palvelupisteiden kautta, siirtyvät internetiin. Tieto- ja viestintätekniikka tarvitsee uusia IoT:n osaajia, sillä ala kehittyy nopeasti ja uusia tekniikoita sovelletaan uusiin innovaatioihin.

 

Opi suunnittelemaan ja toteuttamaan tietoturvallisia IoT-ratkaisuja

Koulutuksen avulla opit suunnittelemaan ja toteuttamaan tietoturvallisia IoT-ratkaisuja. IoT:n laajat mahdollisuudet eivät rajoitu perinteiseen teollisuuteen, vaan sovelluskohteita löytyy kaikilta yhteiskunnan osa-alueilta kuten ennakoivasta kunnossapidosta, hyvinvointialalta, maataloudesta, lääketeollisuudesta, energiantuotannosta ja logistiikasta. Alan osaajien kysyntä on kova ja mahdollistaa myös uuden yritystoiminnan aloittamisen.

Muuntokoulutuksen avulla pystyt päivittämään aiemman tutkintosi tai suorittamaan loppuun aiemmat opintosi AMK-insinöörin vaatimustasolle valintaperusteiden mukaisesti. Uutta oppimalla ja tutkinnon suorittamalla saat vietyä uraasi eteenpäin.

 

Opiskele tietoverkkoturvallisuutta ja ioT:a

Suoritettavat opintosi koostuvat ammatillisista ydinopinnoista ja alan erityisopinnoista, joissa perehdyt teollisen internetin teknologioihin ja tietoverkkoturvallisuuteen. Opintoihisi kuuluu myös harjoittelu, jonka toteutat omalla työpaikallasi tapahtuvana harjoitteluna. Opinnäytetyösi pyritään tekemään myös omaan työpaikkaasi.

Opinnot sisältävät lisäksi mm. tiedonsiirtoa, ohjelmistosuunnittelua, järjestelmätestausta ja tietoturvateknologioita.

Mikäli sinulla on aiemmin hankittua osaamista suuntautumisen alueelta, se voidaan hyväksi lukea osaksi opintoja ja sitä kautta tutkintoon.

Insinööri (AMK), 240 op

Tutkinnon kokonaislaajuus on 240 opintopistettä, josta olet suorittanut aiemmin jo opinnoissasi puolet, 120 op. Opinnot jaetaan seuraavasti:

  • perusopinnot
  • ammattiopinnot
  • vapaasti valittavat opinnot
  • työharjoittelu
  • opinnäytetyö

Opetussuunnitelma, josta näet tarkemmin yksittäiset opintojaksot, julkaistaan myöhemmin. Tutustu lukuvuonna 2015-2016 aloittaneiden opetussuunnitelmaan.

 

 

Kuka voi hakea?

Olet juuri sopiva henkilö hakemaan muuntokoulutukseen, jos olet esimerkiksi opiskellut korkeakoulussa IT-alalla (yliopisto, ammattikorkeakoulu tai teknillinen oppilaitos), mutta opinnot ovat jääneet kesken. 

Sovit hakijaksi myös, jos sinulla on vähintään 120 opintopistettä nykyiseen tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelmaan soveltuvia opintoja.

Elektroniikan, ohjelmoinnin tai tietoverkkojen opinnot antavat hyvän pohjan muuntokoulutukseen. Soveltuvia opintoja ovat myös esimerkiksi yleiset työelämävalmiusopinnot kuten viestintä, kielet ja yrittäjyysopinnot, luonnontieteelliset opinnot kuten matematiikka ja fysiikka. Tietotekniikan yleiset opinnot kuten ohjelmointi, verkkoteknologiat, tietokannat, elektroniikka, sähkötekniikka jne. lasketaan mukaan soveltuviin opintoihin.

Opintojen soveltuvuus arvioidaan kunkin hakijan kohdalla erikseen.

Ota yhteyttä ennen hakua - HOPSataan!

Ota yhteyttä jo ennen hakuajan alkamista, jotta voimme tarkistaa hakukelpoisuutesi ja laatia sinulle henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSata sinut tulevia opintojasi varten.  Voit suorittaa ennen opintojen alkua 1.8.2018 avoimessa ammattikorkeakoulussa opintojaksoja, jotka vievät sinut heti opintojen pariin ja nopeuttavat valmistumistasi:

  • ICT-valmiudet
  • Web-teknologiat
  • Web-ohjelmointi
  • Tietokannat
  • Android application
 

Joustavaa monimuoto-opiskelua

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja se sisältää sekä lähi- että etäopiskelua, kuten luentoja, laboratorioharjoituksia, oppimistehtäviä, tenttejä, projekti-/ryhmätyöskentelyä sekä runsaasti verkko-opintoja. Opiskelet ryhmässä, jolloin opit myös muilta ammattilaisilta.

Opiskelu perustuu henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan ja se on mahdollista suorittaa töiden ohessa. Tietoverkkoturvallisuuden ja teollisen internetin suuntautumiseen valitulta opiskelijalta edellytetään vähintään 120 op tutkinto-ohjelmaan hyväksyttäviä opintoja. Opiskelija suorittaa opinnoissa lisäksi enintään 120 opintopisteen suuntautumiseen vaadittavat opinnot. Voit hyväksyttää myös työelämässä saavutettua osaamista osaksi tutkintoa.

Opinnot on suunniteltu siten, että ne on mahdollista suorittaa 2 vuodessa. Kontaktiopintoja järjestetään yhtenä viikonloppuna kuukaudessa. Suurimman osan opinnoista voit ajoittaa itsellesi parhaiten sopivaan aikaan vuorokaudessa oman elämäntilanteesi mukaan. Monimuotokoulutuksessa oleva voi ottaa opintojaksoja myös päiväopintojen tarjonnasta.

Opiskelu edellyttää aktiivista opiskeluotetta.

 

Hakuohjeet

Opintopolku.fi Hakuaika 4.2. - 1.3.2019 klo 15.00 Hae!
 

Ota yhteyttä ja varaa aika henkilökohtaiseen ohjaukseen

Mieskolainen Matti

Mieskolainen Matti

Lehtori, Senior Lecturer
IT, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358400444781

Jaa

Aiheeseen liittyvää

Innostu ja kehity ICT-osaajaksi!

ICT-alalle voit opiskella insinööri- ja tradenomikoulutuksessa. ICT-alan insinööriksi voit valmistua media-, ohjelmisto- ja tietotekniikan tutkinto-ohjelmista, joiden painopisteenä on teknologinen osaaminen. Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmassa voit suorittaa tradenomitutkinnon pelinkehityksen näkökulmasta.

Tekniikan ala

Opiskele AMK- tai YAMK-insinööriksi tai valitse muu itseäsi kiinnostava kokonaisuus tai vaikkapa vain yksi opintojakso avoimen amk:n tarjonnasta. Meiltä valmistuneet osaavat suunnitella, johtaa ja kehittää ympäristöään luovasti uusia ratkaisuja etsien.