Onko sinulla insinöörin tai teknikon tutkinto? Päivitä tutkintosi ICT-alan AMK-tutkinnoksi ja kehity ohjelmistotekniikan ammattilaiseksi. Tutkinnon voit suorittaa jopa vuodessa riippuen aiemmista opinnoistasi ja työssä oppimastasi. Opiskelet laboratorioissa, projekteissa ja tiiviissä ryhmässä. Tutustu koulutukseen.

 

Kehity ohjelmistotekniikan asiantuntijaksi

ICT-alalla on työpaikkoja

ICT-alan kasvu 2010-luvun jälkipuoliskolla on ollut ennen näkemätöntä, mikä näkyy kroonisena ICT-alan asiantuntijatason työntekijäpulana. Tieto- ja viestintekniikan koulutus antaa sinulle hyvät tekniset valmiudet toimia muuttuvassa, kansainvälistyvässä yhteiskunnassa.

Päivitä ohjelmisto-osaamisesi ja paranna kilpailukykyä

Ohjelmistotekniikkaan suuntaavassa muuntokoulutuksessa opiskelet tekniikoita, jotka parantavat sinun ja myös yritysten kilpailukykyä. Niiden avulla pystyt luomaan parempia palveluja kansalaisille.

Digitalisoituva yhteiskunta korvaa vanhoja toimintamalleja, ja tilalle tulee uusia ratkaisuja, joissa korostuvat tietotekniikan ja verkottuneen ympäristön (internet) tuomat mahdollisuudet.

Opi alalla tarvittavat taidot

Opit samalla tiimityöskentely- ja projektityötaitoja, jotka ovat olennaisia alan työtehtävissä. Teknisten taitojen lisäksi tarvitset myös suullisen ja kirjallisen viestinnän taitoja. Alan työkieli on yleensä englanti. Muuntokoulutuksen opetuskieli on suomi, mutta suuri osa opetusmateriaalista on englanninkielistä. Osa opintojaksoista toteutetaan myös englanninkielisinä. Opinnäytetyön voit halutessasi kirjoittaa englannin kielellä. Vapaavalintaisessa opiskelijavaihdossa myös suullinen kielitaitosi paranee.

 

Opintojen sisältö: perehdy ohjelmistotekniikkaan

Koulutuksessa keskitytään ohjelmistotekniikkaan ja kyberturvallisuuteen. Opintojen alussa sinulle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma, jossa huomioidaan aiemmin oppimasi.

Perusopinnoissa perehdyt ICT-alan insinöörin ammatissa vaadittaviin perustaitoihin digitalisoinnista, ohjelmoinnista, tietokannoista, internet-teknologioista, web-tekniikoista, kyberturvallisuudesta ja käyttöjärjestelmistä.

Ohjelmistotekniikan ydinopinnoissa perehdyt mm. olio- ja web-ohjelmointiin, ohjelmistotuotantoon, palvelimiin ja tietojärjestelmien haavoittuvuuteen.

Opinnäytetyölläsi kehität ja osoitat valmiutesi soveltaa tietojasi ja taitojasi alaan liittyvissä käytännön työtehtävissä.

Opiskelet vain sinulta puuttuvat AMK-insinöörin tutkintoon vaadittavat osaamiset.

 

Insinööri (AMK)

AMK-insinöörin tutkinnon kokonaislaajuus on 240 opintopistettä, josta olet suorittanut jo osan aiemmissa opinnoissasi. Opinnot jaetaan seuraavasti:

 • Työelämävalmiudet 24 op
  hyväksiluetaan edellisen tutkinnon perusteella

 • Luonnontieteet 28 op
  hyväksiluetaan edellisen tutkinnon perusteella

 • Tieto- ja viestintätekniikan yhteiset perusopinnot 35 op

 • Ohjelmistotekniikan ydinopinnot 58 op

 • Valinnainen syventävä ammatillinen opintokokonaisuus 1 15 op

 • Valinnainen syventävä ammatillinen opintokokonaisuus 2 15 op

 • Opinnäytetyö 20 op (15+5)

 • Vapaasti valittavat opinnot 15 op
  hyväksiluetaan edellisen tutkinnon perusteella

 • Harjoittelu 30 op

Tutustu opetussuunnitelmaan opinto-oppaassa

Opi tekemällä

Opiskelu on hyvin käytännönläheistä. Pääset itse tekemään asioita. Monimuoto-opinnot painottuvat ohjelmistotekniikkaan, ja ne voit suorittaa vaikkapa työn ohessa.

Laboratorioympäristöt

Koulutuksen keskeinen opetusmetodi on tekemällä oppiminen. Käytössäsi ovat Suomen moderneimmat ja monipuolisimmat laboratorioympäristöt, kuten RGCE (Realistic Global Cybersecurity Environment), Spidernet, Labranet ja WimmaLab.

Projektit

Opiskelun loppuvaiheessa pääset tekemään haastavia projekteja yhdessä toimeksiantajien kanssa. Projektin aikana syvennät osaamistasi projektityön käytänteisiin ja ammatillisiin osaamisiin sekä luot tärkeitä kontakteja työelämään.

Opiskele ryhmässä

Tapaat ryhmäsi yleensä kaksi kertaa kuukaudessa perjantaisin ja lauantaisin lähiopetuksessa. Lisäksi ryhmällä on mahdollisuus muodostaa aktiivinen virtuaaliryhmä. Opiskelu on suurelta osin itsenäistä, mutta apua saat aina tarvittaessa.

 

Hakuohjeet

Opintopolku.fi Hakuaika 27.5. - 6.8.2019 klo 15.00 Hae!
 

Yhteystiedot

Luostarinen Hannu

Luostarinen Hannu

Lehtori, Senior Lecturer
IT, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358400444941
Näytä lisää
Osaamiset
ohjelmointi
Tutkinnot:
DI

Aiheeseen liittyvää

Tieto-ja viestintätekniikka, IoT, muuntokoulutus, insinööri (AMK)

Haluatko opiskella IoT:n asiantuntijaksi? ICT-alan monimuototutkinnossa opiskelet suunnittelemaan ja toteuttamaan tietoturvallisia IoT-ratkaisuja. Voit hakea, jos sinulla on kesken jäänyt AMK-tutkinto tai valmis teknikon tai opistoinsinöörin tutkinto automaation tai ICT-alalta. Voit suorittaa tutkinnon jopa kahdessa vuodessa riippuen aiemmin hankkimastasi osaamisesta. Opiskelet monimuotoryhmässä, vaikkapa työsi ohessa.

Innostu ja kehity ICT-osaajaksi!

ICT-alalle voit opiskella insinööri- ja tradenomikoulutuksessa. ICT-alan insinööriksi voit valmistua media-, ohjelmisto- ja tietotekniikan tutkinto-ohjelmista, joiden painopisteenä on teknologinen osaaminen. Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmassa voit suorittaa tradenomitutkinnon pelinkehityksen näkökulmasta.

Näytä lisää