jamk.fi

Opinnot antavat sinulle valmiudet talonrakentamisen rakennesuunnittelun ja rakennustuotannon tehtäviin. Rakennusalan asiantuntijana johdat ja suunnittelet rakentamiseen ja kiinteistöön liittyviä asioita.

Opintojen sisältö ja toteutus

Perusopintoina opiskelet talonrakentamista, korjausrakentamista, kiinteistönpitoa, projektin hallintaa ja kestävän kehityksen rakentamista. Suuntautumisena voit valita joko talonrakennuksen rakennesuunnittelun tai talonrakennuksen tuotannonohjauksen.

Opiskelu sisältää luentoja, tiimi- ja projektitöitä, laboratoriotöitä, verkko-opintoja sekä tenttejä. Opintoihin kuuluu rakennusalan yrityksissä suoritettava harjoittelu, joka on laajuudeltaan 30 opintopistettä. Harjoittelu suoritetaan kahdessa osassa, toisen sekä kolmannen vuoden keväällä.

Opiskelu edellyttää kiinnostusta rakentamiseen.

Kiinnostuitko?
Jätä meille sähköpostiosoitteesi ja pidämme sinut ajan tasalla tekniikan alan koulutukseen liittyvissä asioissa.
80%
töissä valmistumishetkellä

Rakennustekniikan koulutusohjelmasta vuonna 2012 valmistuneista rakennusinsinööreistä lähes 80 % oli työpaikka valmistumishetkellä.

Rakennustekniikan insinöörinä sijoitut teknisiin ja hallinnollisiin tehtäviin rakennusalan yrityksissä. Ammattinimikkeenäsi voi olla esimerkiksi tekninen isännöitsijä, suunnitteluinsinööri, työnjohtaja, rakennuttajapäällikkö tai työmaamestari.

Hakuohjeet kevät 2018

Lisätietoja koulutuksesta

Lähdesmäki Pekka

Lehtori, Senior Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358504471230