jamk.fi

Opinnot antavat sinulle valmiudet talonrakentamisen rakennesuunnittelun ja rakennustuotannon tehtäviin. Rakennusalan asiantuntijana johdat ja suunnittelet rakentamiseen ja kiinteistöön liittyviä asioita. Koulutus toteutetaan päiväopintoina.

Opintojen sisältö ja toteutus

Perusopintoina opiskelet talonrakentamista, korjausrakentamista, kiinteistönpitoa, projektin hallintaa ja kestävän kehityksen rakentamista. Suuntautumisena voit valita joko talonrakennuksen rakennesuunnittelun tai talonrakennuksen tuotannonohjauksen.

Opiskelu sisältää luentoja, tiimi- ja projektitöitä, laboratoriotöitä, verkko-opintoja sekä tenttejä. Opintoihin kuuluu rakennusalan yrityksissä suoritettava harjoittelu, joka on laajuudeltaan 30 opintopistettä. Harjoittelu suoritetaan kahdessa osassa, toisen sekä kolmannen vuoden keväällä.

Opiskelu edellyttää kiinnostusta rakentamiseen.

Hakuohjeet 2020

Kuinka haetaan päivätoteutukseen?

Lisätietoja koulutuksesta

Tutkintovastaava Pekka Lähdesmäen sijainen 1.10.2019 - 31.3.2020.

Konttinen Jukka

Konttinen Jukka

Lehtori, Senior Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358408255681
Näytä lisää
Toimialakokemus:
Talonrakennus
Tutkinnot:
Diplomi-insinööri