Opi suunnittelemaan, kehittämään ja johtamaan rakennusprojekteja asiakaslähtöisesti! Opinnot antavat sinulle valmiudet talonrakentamisen rakennesuunnittelun ja rakennustuotannon tehtäviin. Rakennusalan asiantuntijana johdat ja suunnittelet rakentamiseen ja kiinteistöön liittyviä asioita. Koulutus toteutetaan päiväopintoina.

Valmistu rakennustekniikan kansainvälisiin esimies- ja asiantuntijatehtäviin

Opi suunnittelemaan, kehittämään ja johtamaan rakennusprojekteja asiakaslähtöisesti! Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörinä pystyt toimimaan esimies- ja asiantuntijatehtävissä rakennustekniikan kansainvälisessä toimintaympäristössä. Ymmärrät liiketoiminnan kokonaisuuden ja osaat tehdä päätöksiä kokonaisvaltaisesti tekniset, taloudelliset että kestävän kehityksen näkökulmat huomioiden.

Kun olet kartuttanut työkokemusta, pystyt toimimaan joko työmaan vastaavana työnjohtajana poikkeuksellisen vaativassa kohteessa tai kohteen päärakennesuunnittelijana vaativassa kohteessa, rungon materiaalista riippumatta tai kohteen rakennussuunnittelijana tavanomaisissa kohteissa.

 

Opintojen sisältö ja toteutus

Perusopintoina opiskelet talonrakentamista, korjausrakentamista, kiinteistönpitoa, projektin hallintaa ja kestävän kehityksen rakentamista. Suuntautumisena voit valita joko talonrakennuksen rakennesuunnittelun tai talonrakennuksen tuotannonohjauksen.

Opiskelu sisältää luentoja, tiimi- ja projektitöitä, laboratoriotöitä, verkko-opintoja sekä tenttejä. Opintoihin kuuluu rakennusalan yrityksissä suoritettava harjoittelu, joka on laajuudeltaan 30 opintopistettä. Harjoittelu suoritetaan kolmessa osassa ensimmäisen, toisen ja kolmannen vuoden keväällä.

Opiskelu edellyttää kiinnostusta rakentamiseen.

Insinööri (AMK), 240 op

 • matematiikan ja fysiikan perusteet insinööreille 15 op
 • matematiikan ja luonnontieteiden soveltaminen rakennustekniikassa
 • rakennustekniikan perusteet 19 op
 • Pohjarakennus ja betonirakentaminen 15 op
 • Rakennusfysiikka 15 op
 • Rakennustuotannon perusteet 20 op
 • Rakennesuunnittelun perusteet 25 op
 • Rakennustuotannon syventävät opinnot 0-20 op
 • Rakennesuunnittelun syventävät opinnot 0-20 op
 • Harjoittelu 1 + 2 + 3, yht. 30 op
 • tutkimuksellinen kehittämistoiminta 20 op, sis. opinnäytetyö
 • Future Factory 15 - 53 op
 • opiskelija ja hyvinvointi 5 - 48 op

Lue lisää opetussuunnitelmasta

 

Mitä valmistunut insinööri tekee?

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikasta valmistuneena insinöörinä sinulla on laaja työkenttä. Voit toimia yksityisellä ja yhteiskunnallisella sektorilla. Tehtäväkenttänä on suunnittelu, rakentaminen, rakennuttaminen, ylläpito sekä yhteiskunnalliset ohjaus- ja valvontatehtävät. Kaikilla osa-alueilla tehtävät jakaantuvat insinöörin perustehtävistä ylempiin johtotehtäviin.

Opintojesi aikana voit tehdä valintoja suunnittelun ja tuotannon ohjauksen välillä. Vaikka opetuksemme keskittyy talonrakentamiseen, useat työllistyvät myös yhdyskuntatekniikan toimiin, kuteen maanrakennukseen. Rakentamisen työmarkkinoilla on  kysyntää rakennusinsinööreistä.

Tehtävänimikkeitä

 • Suunnitteluinsinööri (rakennus)
 • Rakennusinsinööri
 • Työnjohtaja (rakennus)
 • Tarkastusinsinööri (rakennus)
 • Tuotantoinsinööri (rakennus)

Hakuohjeet 2020

Kuinka haetaan päivätoteutukseen?

Opintopolku.fi Hakuaika 18.3. - 1.4.2020 klo 15.00 Hae!
Inka Åkerlund

Inka Åkerlund, 21, rakennustekniikan opiskelija

"Arkeeni kuuluu tällä hetkellä kouluhommia ja koriksen peluuta. Opiskelen JAMKissa rakennustekniikkaa nyt toista vuotta. Aloitin opinnot avoimen polkuopinnoissa, nyt olen tutkinto-opiskelijana. Urheilu JBA:n riveissä onnistuu mainiosti opintojen ohella."

Lue lisää
 

Lisätietoja koulutuksesta

Tutkintovastaava Pekka Lähdesmäen sijainen 1.10.2019 - 31.3.2020.

Konttinen Jukka

Konttinen Jukka

Lehtori, Senior Lecturer
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358408255681
Näytä lisää
Toimialakokemus:
Talonrakennus
Tutkinnot:
Diplomi-insinööri