jamk.fi

Opinnot antavat sinulle valmiudet talonrakentamisen rakennesuunnittelun ja rakennustuotannon tehtäviin. Rakennusalan asiantuntijana johdat ja suunnittelet rakentamiseen ja kiinteistöön liittyviä asioita. Koulutus toteutetaan päiväopintoina.

Opintojen sisältö ja toteutus

Perusopintoina opiskelet talonrakentamista, korjausrakentamista, kiinteistönpitoa, projektin hallintaa ja kestävän kehityksen rakentamista. Suuntautumisena voit valita joko talonrakennuksen rakennesuunnittelun tai talonrakennuksen tuotannonohjauksen.

Opiskelu sisältää luentoja, tiimi- ja projektitöitä, laboratoriotöitä, verkko-opintoja sekä tenttejä. Opintoihin kuuluu rakennusalan yrityksissä suoritettava harjoittelu, joka on laajuudeltaan 30 opintopistettä. Harjoittelu suoritetaan kahdessa osassa, toisen sekä kolmannen vuoden keväällä.

Opiskelu edellyttää kiinnostusta rakentamiseen.

80%
töissä valmistumishetkellä

Rakennustekniikan koulutusohjelmasta vuonna 2012 valmistuneista rakennusinsinööreistä lähes 80 % oli työpaikka valmistumishetkellä.

Rakennustekniikan insinöörinä sijoitut teknisiin ja hallinnollisiin tehtäviin rakennusalan yrityksissä. Ammattinimikkeenäsi voi olla esimerkiksi tekninen isännöitsijä, suunnitteluinsinööri, työnjohtaja, rakennuttajapäällikkö tai työmaamestari.

Hakuohjeet kevät 2018

Hakeminen tekniikan alalle 2018: insinööriopintojen päivätoteutus

Voit katsoa videon myös täältä »

Lisätietoja koulutuksesta

Lähdesmäki Pekka

Lehtori, Senior Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358504471230