Opiskelijatarina: logistiikan AMK-insinööriopiskelijat Postilla

JAMKin logistiikan opiskelijat tienasivat kokemusta kesätöissä Postilla

Opiskelijat kävelevät Postin lajittelukeskukseen

"Jyväskylän ammattikorkeakoulun logistiikan AMK-insinööritutkinnon opiskelijat työskentelivät kesällä 2018 Postin eri toimipisteissä ympäri Suomen. Arvokasta työkokemusta karttui, ja opiskelijat saivat perusteellisen perehdytyksen kuljetusalan maailmaan suuressa logistiikka-alan yrityksessä, jonka kautta kulkee tuhansia kuljetuksia päivässä."

Jyväskylän ammattikorkeakoulun logistiikan AMK-insinööritutkinnon opiskelijat työskentelivät kesällä 2018 Postin eri toimipisteissä ympäri Suomen. Arvokasta työkokemusta karttui, ja opiskelijat saivat perusteellisen perehdytyksen kuljetusalan maailmaan suuressa logistiikka-alan yrityksessä, jonka kautta kulkee tuhansia kuljetuksia päivässä.

Teoria ja käytäntö yhdistyivät

Teoria ja käytäntö kulkevat käsi kädessä, mutta työelämän lainalaisuuksia ei voi oppia muualla kuin käytännön töissä. Opiskelu JAMKin logistiikan tutkinto-ohjelmassa antoi hyvät valmiudet ja pohjan työtehtäviin, jotka olivat monille opiskelijoista ensimmäinen kosketus oman alan töihin.

Mikko Palo työskenteli Postin Seinäjoen terminaalilla ajojärjestelijänä ja koki saaneensa logistiikan opinnoista hyvät eväät työelämään. ”Englanninkielen osaaminen ja erilaisten tietokoneohjelmien hallinta nousivat arvokkaiksi taidoiksi kesätyössäni. Olen myös oppinut koulussa tietynlaista ajatusmallia siitä, kuinka ajatellaan juttuja isossa mittakaavassa ja ymmärretään asioiden vaikutussuhteita. Myös hyvät vuorovaikutustaidot ja tietynlainen pelisilmä sosiaalisiin tilanteisiin on perua opinnoista isossa ryhmässä. Näistä taidoista oli paljon hyötyä työskennellessäni kuljetusten parissa,” Mikko pohtii logistiikan opintojen linkittymistä käytännön työelämään.

Kesätyössä sai ottaa vastuuta ja käyttää ongelmanratkaisukykyä

Kasvaakseen logistiikka-alan täysiverisiksi ammattilaisiksi, JAMKin opiskelijat keräsivät kesän aikana monipuolista työkokemusta: tehtävät koostuivat ajojärjestelystä, kuljetussuunnittelusta, terminaalityöstä sekä asiakaspalvelusta. Opiskelijat kokivat työnsä tärkeäksi ja vastuulliseksi, välillä toki haastavaksikin. Kehittymistä henkilökohtaisessa osaamisessa tapahtui paljon ja ongelmanratkaisukykyäkin tarvittiin.

Anne Paananen työskenteli Jyväskylässä aluekuljetusten ajojärjestelyssä, järjestellen Jyväskylän seudun rahteja ja erilaisia kuljetuksia yrityksiin ja kauppoihin. ”Työskentelin paljon tietokoneella ja puhelimessa, mutta pääsin näkemään myös käytännön terminaalityötä. Valvoin kirje- ja pakettipostin lastausta autoihin ja siten kuljetusta maakuntaan. Työ oli sopivan haasteellista ja vastuullista, minkä ansiosta ammattitaitoni ja työelämätaitoni karttuivat,” Anne kuvailee työnsä sisältöä.

Juha-Matti Kemppaisen kokemukset kesätyöstä olivat positiiviset. Hän työskenteli ajojärjestelyn ja panimologistiikan parissa Jyväskylässä. ”Yllättävät tilanteet ja asioiden selvittäminen toivat vaihtelua ajojärjestelijän perustyöhön, kun asiat eivät aina menneetkään suunnitellusti. Kuljetusten varmistaminen, yhteydenpito kuljettajiin ja heidän ohjeistamisensa kuuluivat päivittäisiin tehtäviini", Juha-Matti kertoo.

Opiskelijan oli helppo päästä porukkaan

Ei ole itsestäänselvyys, että opiskelijana sujahtaa kitkattomasti osaksi ammattilaisten porukkaa, jossa on pitkälle vakiintuneet käytännöt ja toimintatavat. JAMKin opiskelijoille jäi kuitenkin kesätyöyhteisöistään enimmäkseen erittäin hyvät kokemukset. Porukoihin oli helppo päästä mukaan ja perehdytyskin oli pääsääntöisesti toimivaa hiljaisen tiedon vaihtuessa sujuvasti jopa sukupolvelta toiselle. Tunne siitä, että on tärkeä lenkki työyhteisössä luo pohjan työssä viihtymiselle ja auttaa jaksamaan haastavissakin tilanteissa.

Julia Isotalo kokee päässeensä hyvin työporukan jäseneksi työskennellessään Postin Liedon terminaalilla ajojärjestelijänä. ”Työkaverit ottivat minut hyvin vastaan, ja työyhteisö opetti minulle paljon uutta tietoa, jota ei pelkistä opinnoista saa. Kesätyö oli avartava kokemus, josta sain hyvät valmiudet työelämään. Vaikka kuljetusala ei valmistuttuani ole todennäköisin työpaikkani, sain Postista hyvän perehdytyksen työelämään, ja työnantajasta jäi positiivinen mielikuva", Julia kiittelee.

Kesätöiden jatkoksi on suunnitteilla muutamia opinnäytetöitä ja joillekin kesätyö poiki myös tuurauksia tai pidemmän työpestin Postille.

Lisää kesätöitä uusille opiskelijoille Postilla ensi kesänä

Kesätyöpaikkoja on jaossa jälleen ensi kesänä JAMKin logistiikan opiskelijoille. Postin kesätyökampanja on osa Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Postin kolmevuotista kumppanuussopimusta, jonka tavoitteena on tiivistää yhteistyötä mm. opiskelijarekrytointien, harjoitus- ja opinnäytetöiden sekä täydennyskoulutusten osalta.

Kiinnostuitko? Opiskele logistiikan insinööriksi. Lue lisää
Takaisin