jamk.fi

Logistiikan opinnot valmentavat hyödyntämään, kehittämään ja johtamaan logistisia järjestelmiä! Logististen järjestelmien avulla saadaan tavara ja tieto liikuteltua tehokkaasti ja taloudellisesti niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Tutkinto sopii erityisesti sinulle, joka haluat yhdistää tekniikan ja talouden. Lue lisää ja hae. 

Opiskele logistiikan insinööriksi ja opi kehittämään, johtamaan ja suunnittelemaan logistisia toimintoja

Logistiikan tutkinto-ohjelmasta saat valmiudet logististen toimintojen suunnitteluun, kehittämiseen ja johtamiseen. Koulutus antaa myös hyvän perustan myöhemmälle ammatilliselle kehittymiselle omien tavoitteidesi mukaisesti. Opintojen jälkeen voit toimia logistiikan asiantuntija- tai esimiestehtävissä tai itsenäisenä alan yrittäjänä. Voit valita päiväopinnot tai biotalousalalle suuntaavat monimuoto-opinnot.

Logistiikkainsinöörin opinnoissa etenet perusteista kohti opinnäytetyötä

Logistiikan insinööriopintojen sisältö

Opintosi on jaoteltu opintokokonaisuuksiin ja edelleen opintojaksoihin. Näiden suorittamiseen liittyvät kontaktitunnit, omatoimiset tai ryhmissä tehtävät harjoitukset sekä osaamisen testaukset eri menetelmin.

Osa opinnoistasi on englanniksi. Tärkeä osa opintojasi ovat yrityksiin tehtävät projektityöt sekä kolmessa osassa suoritettava työharjoittelu, joka yhdistää opinnot ja työelämän tehokkaasti toisiinsa.

Yhteiset opinnot sisältävät kielten ja viestinnän opintoja, luonnontieteitä, teknologisia perusteita sekä talouden ja johtamisen opintoja

Yhteiset perusopintosi muodostuvat työelämävalmiuksien ja luonnontieteiden opintokokonaisuuksista. Yhteiset ammattiopintosi pitävät sisällään teknologisten perusteiden sekä talouden ja johtamisen opintokokonaisuuksia.

Insinööri (AMK), 240 op

  • Perusopinnot 59 op: Työelämävalmiudet 24 op ja Luonnontieteet 35 op
  • Ammattiopinnot 116 op
  • vapaasti valittavat opinnot 15 op
  • työharjoittelu 30 op
  • opinnäytetyö 15 op

Lue lisää opinto-oppaasta 

 

Voit suuntautua kuljetuksiin, sisälogistiikkaan, hankintaan, yrittäjyyteen tai valita opintoja ulkomailta

Vaihtoehtoiset ammattiopintosi muodostuvat seuraavista opintokokonaisuuksista: kuljetukset, sisälogistiikka, hankinnat, alan yrittäjyysopinnot sekä alan opinnot ulkomaisessa yhteistyöoppilaitoksessa.

Opinnoissasi voit valita suuntatutumisvaihtoehdoksi kuljetusten opinnot, sisälogistiikan ja hankinnan opinnot, alan yrittäjyyden opinnot tai alan opinnot ulkomaisessa yhteistyöoppilaitoksessamme.

Valinnoissa tukenasi on tutoropettaja, jonka kanssa laadit henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tehtyjen valintojen mukaisesti.

Harjoittelun avulla verkostot kuntoon


Opiskelu sisältää luentoja, tiimi- ja projektitöitä, laboratoriotöitä ja testauksia, verkko-opintoja sekä tenttejä. Osa opinnoista toteutetaan englanniksi ja osan voit halutessasi opiskella ulkomaisissa yhteistyökorkeakouluissamme.

Opintoihin kuuluu myös logistiikan alalla suoritettava harjoittelu, joka on laajuudeltaan 30 opintopistettä. Harjoittelu suoritetaan kolmessa osassa opiskelujen edetessä.

Ura ja työllistyminen


Logistiikan asiantuntijana sinulle tarjoutuu vaihtelevia, mielenkiintoisia ja haasteellisia työtehtäviä teollisuudessa, kaupan alalla ja logistisia palveluja tarjoavissa yrityksissä.Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi logistiikkapäällikkö, terminaaliesimies, hankintapäällikkö, varastopäällikkö, kuljetuspäällikkö, yrittäjä tai kouluttaja.

Kiinnostuitko?
Jätä meille sähköpostiosoitteesi ja pidämme sinut ajan tasalla tekniikan alan koulutukseen liittyvissä asioissa.
86%
mielestä JAMK on auttanut luomaan työelämäyhteyksiä.

Valmistuneista 80 % oli myös sitä mieltä, että logistiikan insinöörikoulutuksessa oppittua pystyi hyödyntämään työelämässä hyvin.

Hakuohjeet logistiikan suomenkieliseen päivätoteutukseen 2018

Janne Markkanen, logistiikan opiskelija ja uimari

"Opiskelu on ollut ainakin tähän saakka hauskaa! Uinnin ja opiskelun yhdistäminen on onnistunut perusaikataulutuksella. Aamu alkaa uinti- tai kuivatreeneillä, sitten koululle ja iltapäivällä on toinen uintisessio. Välillä käydään koululla syömässä, ja taas homma jatkuu! "

Lue lisää

Emilia Grönroos, logistiikan opiskelija

"Haluaisin erikoistua sisälogistiikkaan. Minua kiinnostaa varastoinnin ja tuotannon parissa työskentely. Olisi mielenkiintoista kehittää uusia sovelluksia teknologiaa hyväksikäyttäen."

Lue lisää

Jatka myöhemmin YAMK-tutkintoon

Valmistuttuasi insinööriksi voit jatkaa opiskeluasi ammattikorkeakoulussa. Kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voit hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Voit myös täydentää osaamistasi osallistumalla työn ohessa suoritettaviin ammatillisiin erikoistumisopintoihin tai muuhun täydennyskoulutukseen. 

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua myös yliopistojen jatkotutkintoihin. Yliopisto arvioi tapauskohtaisesti tutkinto-opiskelijaksi pääsyn kriteerit.

Lue lisää tekniikan alan koulutuksista

Lisätietoa koulutuksesta

Vauhkonen Petri

Lehtori, Senior Lecturer
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358505950446