Logistiikan opinnot valmentavat hyödyntämään, kehittämään ja johtamaan logistisia järjestelmiä! Logististen järjestelmien avulla saadaan tavara ja tieto liikuteltua tehokkaasti ja taloudellisesti niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Tutkinto sopii erityisesti sinulle, joka haluat yhdistää tekniikan ja talouden, ja opiskella päätoimisesti päiväopintoryhmässä.

Opiskele logistiikan insinööriksi ja opi kehittämään, johtamaan ja suunnittelemaan logistisia toimintoja

Logistiikan tutkinto-ohjelman suoritettuasi pystyt toimimaan asiantuntija- tai esimiestehtävissä logistiikan kansainvälisessä toimintaympäristössä. Opit ymmärtämään asiakaslähtöistä liiketoimintaa ja tekemään päätöksiä kokonaisvaltaisesti. Koulutus antaa myös hyvän perustan myöhemmälle ammatilliselle kehittymiselle omien tavoitteidesi mukaisesti. 

Logistiikan insinööriopintojen sisältö

Tutkinto-ohjelma sisältää perus- ja ammattiopintoja, työharjoittelua, vapaasti valittavia opintoja sekä opintojen loppuvaiheeseen liittyvän opinnäytetyön. Opintosi on jaoteltu opintokokonaisuuksiin ja edelleen opintojaksoihin. Näiden suorittamiseen liittyvät kontaktitunnit, omatoimiset tai ryhmissä tehtävät harjoitukset sekä osaamisen testaukset eri menetelmin.

Yhteiset opinnot sisältävät kielten ja viestinnän opintoja, luonnontieteitä, teknologisia perusteita sekä talouden ja johtamisen opintoja

Yhteiset perusopinnot muodostuvat työelämävalmiuksien ja luonnontieteiden opintokokonaisuuksista. Ammattiopinnoista osa on yhteisiä ja osa vaihtoehtoisia. Kaikille yhteisiin ammattiopintoihin sisältyvät talouden ja johtamisen sekä teknologisten perusteiden opintokokonaisuudet. 

Voit suuntautua kuljetuksiin, sisälogistiikkaan, hankintaan, yrittäjyyteen tai valita opintoja ulkomailta

Vaihtoehtoisia ammattiopintoja voit valita sisälogistiikan, kuljetusten, hankintojen tai yrittäjyyden opintokokonaisuuksista tai suorittaa logistiikka-alan opintoja vaihdossa ulkomailla. Jokainen opiskelija tekee henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tutoropettajan kanssa. 

Lue lisää opinto-oppaasta

 

Insinööri (AMK), 240 op

  • Future Factory
  • Kielet ja viestintä
  • Opiskelija ja työhyvinvointi
  • Tutkimuksellinen kehittämistoiminta, sis. opinnäytetyö
  • Matematiikan ja fysiikan perusteet insinööreille
  • Matematiikan ja luonnontieteiden soveltaminen logistiikassa
  • Teknologia
  • Logistiikka: Logsitiikan maailma, Hankinnan perusteet, Logistics Simulations, Kuljetusmuodot, Intralogistics, Materiaalin ohjaus, Glocal Supply Chain, Logistiikkatalous, Tuotannon johtaminen
  • Vaihtoehtoiset: Kuljetusosaaminen, Sisälogistiikkaosaaminen,  Hankintaosaaminen, Kiertotalousosaaminen tai Business Management
  • Harjoittelu 1, 2 ja 3

Lue lisää opintojen rakenteesta

 

 

Harjoittelun avulla verkostot kuntoon

Opiskelussasi on tiivis kytkentä työelämään koko opintojen ajan. Opintoihin sisältyy työharjoittelua yhteensä 30 opintopistettä. Harjoittelu logistiikka-alan työtehtävissä suoritetaan yleensä kesätöiden yhteydessä.  

Ura ja työllistyminen


Logistiikan ammattilaisena sinulle tarjoutuu monipuolisia ja kansainvälisiä työtehtäviä teollisuudessa, kaupan alalla, logistisia palveluja tarjoavissa yrityksissä tai julkishallinnossa. Ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi logistiikka-asiantuntija, ostaja, terminaaliesimies, kuljetussuunnittelija, tuotannonsuunnittelija, vientiliikenteen hoitaja, kehitysinsinööri tai logistiikkakoordinaattori.

 

Hakuohjeet logistiikan suomenkieliseen päivätoteutukseen 2021

Opintopolku.fi Hakuaika 17.-31.3.2021 klo 15.00 Hae!
 

Janne Markkanen, logistiikan opiskelija ja uimari

"Opiskelu on ollut ainakin tähän saakka hauskaa! Uinnin ja opiskelun yhdistäminen on onnistunut perusaikataulutuksella. Aamu alkaa uinti- tai kuivatreeneillä, sitten koululle ja iltapäivällä on toinen uintisessio. Välillä käydään koululla syömässä, ja taas homma jatkuu! "

Lue lisää

Opiskelijatarina: Sami Snellman, Posti, logistiikan AMK-insinööriopiskelija

"Työni kuljetusten parissa alkoi kesätöistä, jolloin työskentelin Postin runkokuljetusten vakioverkon kuljetussuunnittelijan kesäsijaisena. Järjestelin asiakkaiden ajovuoroja sekä kuormia koko Suomen mittakaavassa ja puhuin paljon puhelimessa. Pidin yhteyttä asiakkaiden ja kuljettajien kanssa, jotta kuljetukset sujuisivat mahdollisimman sujuvasti ja kustannustehokkaasti. Kontaktointi ja myyntityö asiakkaiden parissa oli tosi innostavaa."

Lue lisää
Opiskelijat kävelevät Postin lajittelukeskukseen

Opiskelijatarina: logistiikan AMK-insinööriopiskelijat Postilla

"Jyväskylän ammattikorkeakoulun logistiikan AMK-insinööritutkinnon opiskelijat työskentelivät kesällä 2018 Postin eri toimipisteissä ympäri Suomen. Arvokasta työkokemusta karttui, ja opiskelijat saivat perusteellisen perehdytyksen kuljetusalan maailmaan suuressa logistiikka-alan yrityksessä, jonka kautta kulkee tuhansia kuljetuksia päivässä."

Lue lisää

Emilia Grönroos, logistiikan opiskelija

"Haluaisin erikoistua sisälogistiikkaan. Minua kiinnostaa varastoinnin ja tuotannon parissa työskentely. Olisi mielenkiintoista kehittää uusia sovelluksia teknologiaa hyväksikäyttäen."

Lue lisää
 

Jatka myöhemmin YAMK-tutkintoon

Valmistuttuasi insinööriksi voit jatkaa opiskeluasi ammattikorkeakoulussa. Kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voit hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Voit myös täydentää osaamistasi osallistumalla työn ohessa suoritettaviin ammatillisiin erikoistumisopintoihin tai muuhun täydennyskoulutukseen. 

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua myös yliopistojen jatkotutkintoihin. Yliopisto arvioi tapauskohtaisesti tutkinto-opiskelijaksi pääsyn kriteerit.

Lue lisää tekniikan alan koulutuksista

 

Lisätietoa koulutuksesta

Vauhkonen Petri

Vauhkonen Petri

Lehtori, Senior Lecturer
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358505950446
Evästeasetukset voivat vaikuttaa lomakkeen toimintaan. Voit muuttaa asetuksia Evästeilmoitus-sivulla