Krista Kivihalme | insinööri, hyvinvointiteknologia

Insinööriopintoja Suomessa ja Hollannissa

"Kansainvälistyminen korkeakouluopintojen aikana on turvallinen ja miellyttävä tapa nähdä maailmaa. Olen onnellinen siitä, että lähdin vaihtoon Alankomaihin, vaikka yksin lähteminen jännittikin. Siellä oli vastassa ihmisiä eri maista ja kulttuureista, jotka olivat samassa tilanteessa kuin minä. Maailmalla ei jää yksin. Ihmisiä ja tukea on aina ympärillä."

Krista Kivihalme valmistui huhtikuussa 2016 JAMKista hyvinvointiteknologian insinööriksi. "Valmistumisen jälkeen päällimmäisenä oli mielessä kiitollisuus siitä, että olin pystynyt kansainvälistymään opintojeni aikana", Krista toteaa.

Kristaa on aina kiinnostanut opiskelu ulkomailla. Aiempien opintojensa aikana hän oli käynyt Kiinassa opintomatkalla. JAMKin insinööriopintojen aikana hänelle tuli mahdollisuus lähteä vaihtoon lukukaudeksi tai -vuodeksi, ja hän päätti hakea vaihtoon Eindhoveniin Hollantiin, Fontys University of Applied Sciences -nimiseen ammattikorkeakouluun kevääksi 2014. Toisin kävi, hän ei päässyt vaihtoon, mutta ohjattuun harjoitteluun.

"Halusin lähteä kuitenkin Hollantiin, koska opintojaksoilla käytetyt esimerkit uusimmista ja nerokkaimmista hyvinvointiteknologisista ratkaisuista tulivat Alankomaista", Krista kertoo.

Harjoittelun hakuprosessiin Krista sai hyvin apua. "Menin kansainvälisten asioiden koordinaattorin juttusille, joka oli heti innoissaan auttamassa ja pohtimassa hyvää vaihtokohdetta. Hän auttoi minua koko prosessin ajan. Lisäksi sain apua JAMKin kansainvälistymispalveluista ja Fontysin professorilta, jonka olin tavannut aiemmin JAMKilla vuonna 2013 hollantilaisen opiskelijaporukan vierailun aikana", Krista kiittelee.

Työharjoittelunsa aikana Krista tutustui hollantilaiseen kulttuuriin ja sai paljon kansainvälisiä ystäviä. Hän asui yhdessä 25 muun vaihtoon tulleen opiskelijan kanssa suuressa talossa. "Tutustuimme yhdessä kämppisteni kanssa maan tapoihin ja teimme matkoja eri kaupunkeihin. Tein yhteistyötä hollantilaisten opiskelijoiden kanssa erilaisissa projekteissa, mutta päätyöni oli suunnitella Fontysin yhdestä kampuksista interaktiivinen ympäristö. Vaihtojakson aikana opin avoimuutta, vahvistin englanninkielen taitoani ja kehitin rakkaussuhteen Alankomaihin", hän kiteyttää.

Krista kertoo saaneensa hyvin taloudellista tukea ulkomaan harjoitteluunsa. JAMKin kautta hän haki ERASMUS-apurahaa, jota hän sai 250 euroa kuukautta kohden. Apurahasta hän sai ennen vaihtoa 80 % ja vaihdon jälkeen loput 20 %. KELAlta hän anoi ja sai korotettua opintotukea, jota voidaan myöntää ulkomailla opiskeleville. Opintolainaa hän sai lisäksi 600 euroa kuukaudessa.

Krista palasi harjoittelun jälkeen tyytyväisenä Suomeen. "Vaikka tärkeä elämänvaihe päättyi, olin onnellinen, että elämässäni oli uusia ystäviä aina Venezuelassa asti! Päätin, että haluan tehdä myös opinnäytetyöni Alankomaissa. Suomi ei enää riittänyt.", Krista kertoo.

Neljäntenä opiskeluvuotenaan syksyllä 2015 hän pääsi mukaan ICP-projektiin, joka toteutettiin yhteistyössä unkarilaisen yliopiston kanssa. Projektissa suomalaisista ja unkarilaista korkeakouluopiskelijoista muodostettiin kaksi tiimiä, jotka kilpailivat toisiaan vastaan kansainvälisessä tuotekehitysprojektissa. Projektin alussa opiskelijat tutustuivat projektin toimeksiantajaan Bosch Powertools Ltd:n, sen tiloihin ja projektin luonteeseen. Unkarissa vietetty viikko oli intensiivinen työviikko, mutta unkarilaiset opiskelijat olivat erinomaisia oppaita ja esittelivät suomalaisille Miskolc-kaupunkia iltaisin. Viikon jälkeen projektia jatkettiin säännöllisillä Skype-palavereilla tiimin kesken aina seuraavaan intensiiviviikkoon, jolloin unkarilaiset tiimien jäsenet tulivat vuorostaan Jyväskylään. "ICP-projekti vahvisti aikaisempaa kansainvälistä itsevarmuutta ja antoi uutta näkemystä työskentelystä erilaisten ihmisten kanssa. Mainittakoon, että olin voittavan tiimin projektipäällikkö", Krista kertoo hymyssä suin.

ICP-opintojakso auttoi hetkellisesti Kristan kaipuuseen palata ulkomaille, mutta Alankomaiden kaipuuseen ei. Hän halusi muuttaa Hollantiin, jotta pystyisi vastaamaan työhaastattelukutsuihin ja parantaisi näin mahdollisuuksiaan löytää opinnäytetyöpaikka. Opinnot etenivät silti. Krista kertoo, että JAMKissa oli mahdollista tehdä verkkokursseja sekä etäopintoja ulkomailla. "Valitsin sopivat kurssit neljännelle kevätlukukaudelle ja muutin Alankomaihin. Pari valitsemaani kurssia ei ollut suunniteltu suoritettavaksi etänä, mutta opintojaksojen opettajat olivat joustavia suunnitelmani suhteen. Kahden kurssin tenttejä varten palasin Jyväskylään viikoksi", hän toteaa.

Opinnäytetyöpaikkaa oli kuitenkin yllättävän vaikea löytää vieraasta maasta. Alankomaissa kielimuuri tuli yllättäen vastaan. Useaan paikkaan vaadittiin hollannin kielen osaamista. Hän otti yhteyttä JAMKin hyvinvointiteknologian koulutusvastaavaan ja kysyi vinkkejä mahdollisista aikaisemmista kontakteista hollantilaisiin hyvinvointiteknologiayrityksiin. Tätä kautta hän löysi sopivan yrityksen, lähetti hakemuksensa, pääsi haastatteluun ja sai opinnäytetyöpaikan.

Opinnäytetyönsä tekemiseen Hollannissa Krista sai apurahaa JAMKin kautta kolmelle kuukaudelle sekä KELAlta korotettua opintotukea sekä opintolainantakausta. Asunnon hän löysi Facebookin kautta. Asunnonhakuilmoituksen kirjoittamisessa häntä auttoivat hollantilaiset ystävät, joihin hän oli tutustunut harjoittelunsa aikana.

Kristan opinnäytetyötä ohjasi yrityksessä kaksi erilaista ihmistä. Molempien näkemysten toteuttaminen olisi ollut Kristan mielestä mahdottomuus. "Seurasin omaa tietäni ja tein opinnäytetyön siitä näkökulmasta, joka minusta oli tärkeä ja merkittävä. Sain opinnäytetyöstäni arvosanan 5", Krista kertoo.

"Kansainvälistyminen korkeakouluopintojen aikana on turvallinen ja miellyttävä tapa nähdä maailmaa. Olen onnellinen siitä, että lähdin vaihtoon Alankomaihin, vaikka yksin lähteminen jännittikin. Siellä oli vastassa ihmisiä eri maista ja kulttuureista, jotka olivat samassa tilanteessa kuin minä. Maailmalla ei jää yksin. Ihmisiä ja tukea on aina ympärillä", Krista toteaa kansainvälistymisestään.

Insinööriksi? Tutustu konetekniikan tutkinto-ohjelmaan Lue lisää
Takaisin