jamk.fi

Opi ohjaamaan, kehittämään ja johtamaan tavaratuotantoa erityisesti konepajaympäristössä. Vaihtoehtoisesti voit oppia kehittämään ja suunnittelemaan koneita ja laitteita hyödyntäen CAD- ja 3D-mallinnusohjelmia. Opiskele alan asiantuntijaksi päivä- tai monimuotototeutuksessa.

Konetekniikan tutkinto-ohjelmassa saat valmiudet konetekniikan käytäntöön soveltamiselle joko konepajan tuotantotekniikassa (esim. tuotannon kehittäminen) tai tuotekehityksessä ja -suunnittelussa. 

Monimuotototeutuksessa ei ole suuntautumisia, vaan saat laaja-alaisen tuotannon ohjauksen, kehittämisen ja johtamisen perustaidot sekä koneiden ja laitteiden suunnittelutaidon.

Opiskele konetekniikan perusteita, koneensuunnittelua, koneautomaatiota ja tuotantotekniikkaa

Yhteiset ammatilliset perusopinnot antavat sinulle valmiuksia koneteknisten perustaitojen hallitsemiseen ja edelleen kehittämisen. Näitä ovat metallitekniikan, konetekniikan  tai koneensuunnittelun, koneautomaation ja tuotantotekniikan perustaidot.

  • Metallitekniikassa opit materiaali- ja valmistustekniset perustaidot sekä mittaus- ja laatutekniikan perusteet.
  • Konetekniikassa syvennät osaamistasi tuotantotekniikan perusteisiin ja teollisuustalouteen.
  • Koneensuunnittelussa mitoitat ja valitset koneenosia ja komponentteja. Lisäksi perehdyt teknilliseen piirtämiseen ja 3D-mallintamiseen. Opinnot sisältävät tietotekniikan hyödyntämistä CAD-suunnittelu/ mallintamisohjelmistojen muodossa.
  • Koneautomaatiossa perehdyt eri toimilaitteisiin ja niiden valintaan sekä sähkötekniikan perusteisiin.

Ammattiopinnoissa pääset soveltamaan oppimiasi asioita käytäntöön projektitöiden avulla, joissa ratkaiset jonkin yrityksen tarpeesta lähtevän ongelman. 

Suuntaavissa ammattiopinnoissa teet runsaasti harjoitustöitä, joissa harjaannut tietojen ja tekniikoiden käytäntöön soveltamisessa.

Vapaasti valittavissa opinnoissa sinulla on mahdollisuus tehdä ylimääräinen projektityö ja toteuttaa se tätä tarkoitusta varten suunnitellussa protopajassa.

Päivätoteutuksessa voit suuntautua tuotantotekniikkaan tai tuotekehitykseen

Kaksi ensimmäistä lukuvuotta opiskelet muiden konetekniikan opiskelijoiden kanssa luonnontieteellisiä ja koneteknisiä perusopintoja. Opiskelusi keskeiset aihealueet muodostuvat valitsemasi suuntautumisvaihtoehdon mukaan.

Tuotantotekniikka

Tuotantotekniikassa perehdyt eri valmistusteknologioihin, toiminnan ohjaukseen, palvelutuotantoon ja tuotannon automatisointiin sekä tuotannon johtamiseen. Sivuainevalinnoilla sinulla on mahdollisuus laajentaa osaamistasi esim. kunnossapidon toiminnanohjauksen, luotettavuusteknisten analyysien sekä ennakoivan kunnossapidon tietoihin ja taitoihin.

Tuotekehitys

Tuotekehityksessä perehdyt tuotteiden suunnitteluprosessin hallintaan ja rakenteiden mitoitukseen. Sivuainevalinnoilla on mahdollista laajentaa osaamista mm. ohutlevyrakenteisiin ja käyttäjäkeskeisen suunnitteluun.

Konetekniikan monimuotototeutus

Monimuotototeutuksessa opiskelet tuotantotekniikka ja tuotekehitystä

Monimuotototeutuksessa opiskelet tuotantotekniikkaa ja tuotekehitystä. Sivuaineina opiskelet tuotteen ja prosessien kehittämistä sekä tuotannon johtamista ja palvelutuotantoa. Voit laajentaa osaamistasi päivätoteutuksessa olevilla opintojaksoilla kuten esim. kunnossapitoon tai käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun.

Käytännönläheistä oppimista

Merkittävä osa ammattiopinnoista toteutetaan käytännönläheisinä laboratoriotöinä ja projekteina, jotka kehittävät ryhmätyötaitojasi ja kommunikointivalmiuksiasi. Monipuoliset laboratorio- ja oppimisympäristöt tarjoavat sinulle mahdollisuuden kehittyä konetekniikan ammattilaiseksi. Yrityksistä kutsuttavat vierailijaluennoitsijat tuovat omalta osaltaan sinulle käytännön tietoa. Opintoihin liittyvän työharjoittelun avulla verkostoidut ja luot tärkeitä suhteita työelämään jo opiskeluaikana. Perehdyt samalla alan yrityksen toimintaan ja sen työtehtäviin.

Opiskele työn ohessa monimuotona

Monimuoto-opiskelua on kokoaikaista opiskelua, joka edellyttää noin 40 tunnin työpanosta viikoittain. Opiskelun alussa sinulle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jonka yhteydessä arvioidaan sinun aikaisemmin hankkimasi osaaminen.

Monimuoto-opetuksessa yhdistyvät verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöskentely, kontaktiopiskelupäivät Jyväskylässä, työn opinnollistaminen sekä käytännön harjoittelu työelämässä. Opinnoissa käytetään erilaisia opetusteknologioita ja tarpeen mukaan sosiaalisen median sovelluksia. Työtapoina ovat muun muassa oppimistehtävät, projektityöskentely (aiheet yrityksistä), luennot ja verkkoluennot, seminaariesitykset ja reaaliaikainen työskentely verkon välityksellä. Lisäksi opiskeluihin sisältyy työskentelyä, joka toteutetaan lähiopiskeluna Jyväskylässä esim. koulun laboratoriotiloissa.

Lähiopetuspäiviä on noin neljän viikon välein ja opinnot alkavat viikon mittaisella intensiivisellä lähiopetusjaksolla. Lähiopetuspäivien pituus on noin 8 tuntia. Päiviin kuuluvat tyypillisesti ennakkotehtävät. Tarkempi aikataulu julkaistaan myöhemmin.

Suurimman osan opinnoistasi voit ajoittaa itsellesi parhaiten sopivaan aikaan vuorokaudessa oman elämäntilanteesi mukaan.

Monimuoto-opiskelu soveltuu sinulle, mikäli sinulla on aiempaa alaan liittyvää osaamista tai haluat enemmän joustoa opintojen suorittamisajankohtaan ja -paikkaan. Tällainen opiskelu edellyttää sinulta itseohjautuvuutta, aktiivista opiskeluotetta sekä halua ottaa vastuuta omasta oppimisestasi.

Monimuodon lähipäivät 2017 - 2018

Opintosi alkavat ennakkotehtävillä, joihin saat ohjeet sähköisen hyväksymiskirjeen mukana. Opintoihisi kuuluu lähipäiviä noin 3 - 4 viikon välein, ja päivien pituus on pääsääntöisesti 8 h. Lähipäivien lisäksi opintoihisi kuuluu itsenäistä opiskelua, verkko-opintoja, ryhmätöitä sekä ennakkotehtäviä. Tarkempi aikataulu julkaistaan myöhemmin.

ma 21. - pe 25.8.2017, aloitusviikko
pe 15. - la 16.9.2017
pe 6. - la 7.10.2017
ma 6. - ti 7.11.2017
pe 24. - la 25.11.2017
pe 15. - la 16.12.2017

pe 12. - la 13.1.2018
pe 2. - la 3.2.2018
pe 16. - la 17.2.2018
pe 16. - la 17.3.2018
pe 6. - la 7.4.2018
pe 27. - la 28.4.2018
pe 18. - la 19.5.2018

Kiinnostuitko?
Jätä meille sähköpostiosoitteesi ja pidämme sinut ajan tasalla tekniikan alan koulutukseen liittyvissä asioissa.

Luentoja, tiimitöitä ja laboratorioharjoituksia

Opiskelu sisältää luentoja, tiimi- ja projektitöitä, laboratoriotöitä, verkko-opintoja sekä tenttejä. Opintoihin kuuluu teollisuuden yrityksissä suoritettava harjoittelu, joka on laajuudeltaan 30 opintopistettä. Harjoittelu suoritetaan kolmannen vuoden syksyllä tai keväällä, riippuen suuntautumisvaihtoehdostasi. Halutessasi voit suorittaa harjoittelun sekä osa opinnoista ulkomailla.

Hakuohjeet

Huomaa, että päivätoteutus ja monimuotototeutus ovat omina hakukohteina Opintopolussa.

Johannes Torppa, JAMK alumni (kone- ja tuotantotekniikan insinööri), myynti-insinööri ja yrittäjä

"Tuntuu, että minun ikäpolveni on kasvanut yhteiskunnassa, jossa opiskellaan yksi ammatti ja tavoitellaan pitkäikäistä työsuhdetta. Tämä saattaa aiheuttaa ahdistusta siinä vaiheessa, kun on tarkoitus päättää opiskelupaikka. Onneksi elämme kuitenkin murrosvaiheessa ja nyt ei enää tehdä yhtä lopullisia päätöksiä. Älä siis stressaa liikaa opintosuunnan valinnasta, vaan valitse se, mikä tällä hetkellä tuntuu hyvältä. Jos myöhemmin alkaa arveluttamaan, niin muista, että maailma on vaihtoehtoja täynnä etkä ole sulkenut mitään ovia. "

Lue lisää

Eetu Kolehmainen | insinööri, kone- ja tuotantotekniikka

"Vaihto-opiskelu oli todellakin kaiken hehkutuksen arvoista. Tutustuin uusiin, mahtaviin ihmisiin, niin suomalaisiin kuin ulkomaalaisiinkin. Sain vaihdosta myös paljon itsevarmuutta kohdata haasteita ja uusia tilanteita niin työelämässä kuin arjessakin. Vaihto-opiskelun ja valmistumisen jälkeen sain oman alan työn muutaman kuukauden töitä haettuani. Suurin vaihdosta saatu asia itselle oli kuitenkin parisuhde. Aloin vaihdon aikana seurustelemaan yhdysvaltalaisen tytön kanssa."

Lue lisää

AMK-tutkinnon jälkeen voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa

Valmistuttuasi insinööriksi voit jatkaa opiskeluasi ammattikorkeakoulussa. Kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voit hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Voit myös täydentää osaamistasi osallistumalla työn ohessa suoritettaviin ammatillisiin erikoistumisopintoihin tai muuhun täydennyskoulutukseen. 

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua myös yliopistojen jatkotutkintoihin. Yliopisto arvioi tapauskohtaisesti tutkinto-opiskelijaksi pääsyn kriteerit.

Lisätietoja koulutuksesta

Luosma Petri

Lehtori, Senior Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358407468605