jamk.fi
toggle mainmenu toggle search

Miten energiaa tuotetaan ympäristöystävällisesti? Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelmassa opit, miten energiaa tuotetaan, jaetaan ja käytetään erilaisissa rakennuksissa ja teollisuudessa. Koulutamme tekniikan ammattilaisia, jotka osaavat varmistaa energiatehokkuuden energiantuotannosta aina käyttöön asti. Valitse päivä- tai monimuoto-opiskelu.

Opinnot tähtäävät energiatehokkuuden kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen teollisuudessa, kiinteistöissä sekä energiantuotanto- ja jakeluratkaisuissa.  

Opiskele energia- ja ympäristötekniikan asiantuntijaksi

 • ymmärrät fysikaaliset perusteet termodynamiikasta sekä lämpöopista ja lämmönsiirrosta ja osaat soveltaa niitä monipuolisesti prosesseihin
 • tunnet kansallisen ja kansainvälisen energia- ja ilmastopolitiikan sekä keskeiset toimijat
 • ymmärrät ja tunnet energiamarkkinat ja energiatalouden
 • tunnet nykyaikaiset energiantuotantotekniikat sekä uusiutuvan energian ratkaisut ja niiden kehittämisen
 • tunnet ja osaat kehittää energiantuotannon ja energiaprosessien ympäristövaikutusten hallintaa
 • osaat suunnitella, mitoittaa ja kehittää energiatehokkaita prosesseja
 • osaat analysoida ja kehittää energiatehokkuutta kokonaisvaltaisesti.
 

Opiskele energia- ja ympäristötekniikkaa

Opintojen alkupuolella opiskelet luonnontieteiden perusteita, kuten fysiikkaa, kemiaa, matematiikkaa ja termodynamiikkaa, sekä energia- ja konetekniikan perusteita. Loppuvaiheen syventävissä ja suurelta osin vaihtoehtoisissa opintokokonaisuuksissa suuntaudut energiatekniikkaan painottuviin opintokokonaisuuksiin sekä hankit esimies- sekä asiantuntijatehtävissä tarvittavia erityistaitoja.

Insinööri (AMK), 240 op

Opintojesi keskeisiä aihealueita ovat

 • energiantuotantotekniikat
 • uusiutuvat energiaratkaisut
 • tehokkuus energiantuotannosta energianjakeluun ja -käyttöön
 • ympäristövaikutukset ja päästöjen hallinta
 • prosessi- ja konetekniikka
 • sähkö- ja automaatiotekniikka.

Lue lisää Opinto-oppaasta

Painota opintojasi energiantuotantoon, kiinteistöjen energiantehokkuuteen, ympäristöjohtamiseen, kunnossapitoon tai metsäbioteollisuuteen

Suoritettuasi perusopinnot voit valita sinulle sopivia opintoja energia- ja ympäristötekniikan valinnaisista opinnoista.

Energiantuotanto

Perehdyt voimalaitos- ja höyrykattilatekniikkaan, voimalaitostyyppien prosesseihin ja niiden ohjaustapoihin. Opit myös voimalaitoksen pääsäädöistä, automaatiojärjestelmistä, vaara- ja riskianalyyseistä, kattilasuojasta, TLJ-proseduurista ja FAT- ja SAT-testauksesta.

Kiinteistöjen energiatehokkuus

Keskityt erityisesti talotekniikkaan, rakennusautomaatioon ja kiinteistöjen energiankäyttöön ja -laskentaan.

Ympäristöjohtaminen

Perehdyt resurssitehokkuuteen, kuten kiertotalouteen, elinkaariarviointimenetelmien pääperiaatteisiin ja erilaisten materiaali- ja sivuainevirtojen kierrätykseen. Johtamisjärjestelmien opintojaksolla opit systeemiajattelusta, toimintaprosessien kehittämisestä ja eri toimintajärjestelmistä.

 

Kunnossapito

Opit tunnistamaan kunnossapidon kehityskohteita ja perehdyt ennakoivan kunnossapidon menetelmiin. Keskityt kunnossapidon toimintamalleihin ja toiminnanohjaukseen sekä kunnossapidon organsiointiin. Opiskelet myös luotettavuustekniikkaa ja elinkaarenhallintaa.

Metsäbioteollisuus

Perehdyt bioraaka-aineisiin ja sellunvalmistusprosessiin, paperin ja kartongin tuotantoprosessiin sekä paperi- ja kartonkikoneisiin. Opit samalla paperin valmistuksen sanastoa englanniksi.

Teoriaa, laboratoriotöitä ja käytännön harjoittelua

Opiskelusi sisältää luentoja, laskuharjoituksia, laboratoriotöitä, ryhmätöitä sekä tenttejä. Osan ryhmätöistä teet alan yrityksille projektitöinä. Yritykset osallistuvat koulutukseen myös pitämällä asiantuntijaluentoja ja tarjoamalla tutustumiskäyntejä erilaisiin teknisiin kohteisiin.

Opiskeluusi sisältyy myös 5 kuukautta kestävä työharjoittelu, joka voidaan suorittaa yhdessä tai kahdessa jaksossa.

Monimuodon lähipäivät 2019

Opintosi alkavat ennakkotehtävillä, joihin saat ohjeet sähköisen hyväksymiskirjeen mukana. Opintoihisi kuuluu lähipäiviä noin 3 - 4 viikon välein, ja päivien pituus on pääsääntöisesti 8 h. Lähipäivien lisäksi opintoihisi kuuluu itsenäistä opiskelua, verkko-opintoja, ryhmätöitä sekä ennakkotehtäviä. Tarkempi aikataulu julkaistaan myöhemmin.

 

 • 19. - 23.8.2019 huom. kaikille pakollinen aloitusviikko
 • 13. - 14.9.2019
 • 30.9. - 1.10.2019
 • 25. - 26.10.2019
 • 11. - 12.11.2019
 • 29. - 30.11.2019
 

Millaista on opiskella energia- ja ympäristötekniikkaa?

Outi ja Janne kertovat omista kokemuksistaa; mistä opinnot koostuvat ja mikä on parasta!

Voit katsoa videon myös täältä »
 
Ura
ja työllistyminen

Koulutusohjelma valmentaa prosessi- ja teknologiateollisuuden esimies- ja asiantuntijatehtäviin. Tyypillisiä tehtäviä ovat suunnittelu- ja projektityyppiset kehitystehtävät. Ammattinimikkeitäsi voivat olla esim. projektipäällikkö, prosessikehityspäällikkö, kehityspäällikkö tai suunnitteluinsinööri/-päällikkö. Opintotarjonnasta on mahdollisuus suorittaa kattilalaitoksen käytön valvojan pätevyyteen vaadittavat teoriaopinnot (oppiaineet).

Hakuohjeet 2020

Huomaa, että päivätoteutus ja monimuotototeutus ovat omina hakukohteina Opintopolussa.

Opintopolku.fi Hakuaika 18.3. - 1.4.2020 klo 15 Hae!

Mikä monimuototeutus?

Voit katsoa videon myös täältä »
 

AMK-tutkinnon jälkeen voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa

Valmistuttuasi insinööriksi voit jatkaa opiskeluasi ammattikorkeakoulussa. Kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voit hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Voit myös täydentää osaamistasi osallistumalla työn ohessa suoritettaviin ammatillisiin erikoistumisopintoihin tai muuhun täydennyskoulutukseen. 

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua myös yliopistojen jatkotutkintoihin. Yliopisto arvioi tapauskohtaisesti tutkinto-opiskelijaksi pääsyn kriteerit.

Lue lisää

 

Lisätietoja koulutuksesta

Nuutinen Marjukka

Nuutinen Marjukka

Lehtori, Senior Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358505547169