jamk.fi

Haluatko suunnitella ja kehittää energiatehokkaita ja energiaa säästäviä laitteita sekä järjestelmiä maailman markkinoille? Tutkinto-ohjelma kouluttaa tekniikan ammattilaisia suunnittelemaan ja kehittämään energiatehokkaita prosesseja. Tällaisia ovat mm. erilaiset energiantuotannon, -käytön ja -jakelun prosessit. Valitse päivä- tai monimuoto-opiskelu.

Opinnot tähtäävät energiatehokkuuden kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen teollisuudessa, kiinteistöissä sekä energiantuotanto- ja jakeluratkaisuissa.  

Opiskele energia- ja ympäristötekniikkaa

 

Opintojen alkupuolella opiskelet luonnontieteiden perusteita, kuten fysiikkaa, kemiaa, matematiikkaa ja termodynamiikkaa. energia- ja konetekniikan perusteita. Loppuvaiheen syventävissä ja suurelta osin vaihtoehtoisissa opintokokonaisuuksissa suuntaudut energiatekniikkaan painottuviin opintokokonaisuuksiin sekä hankit esimies- sekä asiantuntijatehtävissä tarvittavia erityistaitoja.

Opintojesi keskeisiä aihealueita ovat:

 • energiantuotantotekniikat
 • uusiutuvat energiaratkaisut
 • tehokkuus energiantuotannosta energianjakeluun ja -käyttöön
 • ympäristövaikutukset ja päästöjen hallinta
 • prosessi- ja konetekniikka
 • sähkö- ja automaatiotekniikka.

Opiskele energia- ja ympäristötekniikan asiantuntijaksi • ymmärrät fysikaaliset perusteet termodynamiikasta sekä lämpöopista ja lämmönsiirrosta ja osaat soveltaa niitä monipuolisesti prosesseihin
 • tunnet kansallisen ja kansainvälisen energia- ja ilmastopolitiikan sekä keskeiset toimijat
 • ymmärrät ja tunnet energiamarkkinat ja energiatalouden
 • tunnet nykyaikaiset energiantuotantotekniikat sekä uusiutuvan energian ratkaisut ja niiden kehittämisen
 • tunnet ja osaat kehittää energiantuotannon ja energiaprosessien ympäristövaikutusten hallintaa
 • osaat suunnitella, mitoittaa ja kehittää energiatehokkaita prosesseja
 • osaat analysoida ja kehittää energiatehokkuutta kokonaisvaltaisesti.

Teoriaa, laboratoriotöitä ja käytännön harjoittelua

Opiskelusi sisältää luentoja, laskuharjoituksia, laboratoriotöitä, ryhmätöitä sekä tenttejä. Osan ryhmätöistä teet alan yrityksille projektitöinä. Yritykset osallistuvat koulutukseen myös pitämällä asiantuntijaluentoja ja tarjoamalla tutustumiskäyntejä erilaisiin teknisiin kohteisiin.

Opiskeluusi sisältyy myös 5 kuukautta kestävä työharjoittelu, joka voidaan suorittaa yhdessä tai kahdessa jaksossa.

Kiinnostuitko?
Jätä meille sähköpostiosoitteesi ja pidämme sinut ajan tasalla tekniikan alan koulutukseen liittyvissä asioissa.

Millaista on opiskella energia- ja ympäristötekniikkaa?

Outi ja Janne kertovat omista kokemuksistaa; mistä opinnot koostuvat ja mikä on parasta!

Voit katsoa videon myös täältä »
Ura
ja työllistyminen

Koulutusohjelma valmentaa prosessi- ja teknologiateollisuuden esimies- ja asiantuntijatehtäviin. Tyypillisiä tehtäviä ovat suunnittelu- ja projektityyppiset kehitystehtävät. Ammattinimikkeitäsi voivat olla esim. projektipäällikkö, prosessikehityspäällikkö, kehityspäällikkö tai suunnitteluinsinööri/-päällikkö. Opintotarjonnasta on mahdollisuus suorittaa kattilalaitoksen käytön valvojan pätevyyteen vaadittavat teoriaopinnot (oppiaineet).

Hakuohjeet

Huomaa, että päivätoteutus ja monimuotototeutus ovat omina hakukohteina Opintopolussa.

AMK-tutkinnon jälkeen voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa

Valmistuttuasi insinööriksi voit jatkaa opiskeluasi ammattikorkeakoulussa. Kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voit hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Voit myös täydentää osaamistasi osallistumalla työn ohessa suoritettaviin ammatillisiin erikoistumisopintoihin tai muuhun täydennyskoulutukseen. 

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua myös yliopistojen jatkotutkintoihin. Yliopisto arvioi tapauskohtaisesti tutkinto-opiskelijaksi pääsyn kriteerit.

Lisätietoja koulutuksesta

Nuutinen Marjukka

Lehtori, Senior Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358505547169