Haluatko oppia hallitsemaan kokonaisvaltaisesti tuotteen elinkaareen liittyviä palveluja ja luomaan uusia toimintamalleja? Koulutus on suunnattu sinulle asiantuntija, joka haet urakehitystä, suurempaa vastuuta ja lisääntyneitä johtamistaitoja yhä kansainvälisemmässä ja haasteellisemmassa toimintaympäristössä. Opi johtajuutta, elinkaaren hallintaa sekä kehittämistä!

 

Hallitset kokonaisuuksia työnantajayritystäsi kehittäen

Tutkinto-ohjelma sisältää sekä yleisen johtamisen ja kehittämisen näkökulman että erityisesti elinkaaren hallinnan ja palvelujen näkökulman.

Johtamisen aihealueella opiskelet mm. liiketoiminnan johtamista ja organisointia, strategista päätöksentekoa, johtajuutta, verkostoitumista ja johdon laskentatoimea. Muut ammattiopintosi pitävät sisällään käyttöomaisuuden hankintaa ja hallintaa, järjestelmän elinkaaren aikaista kunnossapitoa ja logistista tukea. Opiskelet myös tuotekehitykseen, luotettavuuteen ja jälkimarkkinointiin lukeutuvia aiheita.

Valinnaiset syventävät ammattiopinnot sekä vapaasti valittavat opinnot ja opinnäytetyö tarjoavat sinulle mahdollisuuden suunnata opintokokonaisuuttasi eri tavoin. Lisäksi voit erikoistua henkilökohtaisen opetussuunnitelmasi mukaisesti valitsemalla suoritettavaksesi opintojaksoja Jyväskylän ammattikorkeakoulun tai muun ammattikorkeakoulun tai yliopiston soveltuvasta opetustarjonnasta. Aikaisemmin hankittu osaaminen tunnustetaan tapauskohtaisesti.

Opintojaksot on ryhmitelty seuraaviin kokonaisuuksiin/ osaamisalueisiin:

  • Johtaminen ja johtajuus, 10 op
  • Elinkaaren hallinta, 10-15 op
  • Kehittämismetodologiat 5 op
  • Vapaasti valittavat opinnot, 0-5 op
  • Opinnäytetyö, 30 op

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö (30 op) on työelämää palveleva tutkimus- ja/tai kehittämishanke, jolla on selkeästi käytäntöön soveltava luonne ja opiskelijan urakehitystä tukeva tehtävä. Työn avulla osoitat kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.

 
 

Lisätietoja

Lehtola Pasi

Lehtola Pasi

Yliopettaja, Principal Lecturer
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358505941452
Näytä lisää
Tutkinnot:
ft