Tomi Lehtonen, Posti, logistiikan YAMK-insinööritutkinnon opiskelija

YAMK-opinnoista tukea Postin etäjohtamiseen

Tomi Lehtonen

"Opinnoista on ollut ehdottomasti hyötyä itselleni, ja uskon, että niillä oli myös vaikutusta siihen, että sain nykyisen työni. Kaikki ryhmämme opiskelijat tulevat työelämästä, ja kokemusten jakaminen on antanut hyviä näkemyksiä eri yritysten käytännöistä. Opintojen aikana on muodostunut verkosto muiden logistiikka-alan toimijoiden kanssa."

Postilla heinäkuussa aloittanut kuljetuspäällikkö Tomi Lehtonen sai ensikosketuksen Postiin toimiessaan postinjakajana vuosina 2005 - 2006. Tämän jälkeen hän hakeutui opiskelemaan logistiikkaa Metropolia-ammattikorkeakouluun ja valmistui vuonna 2013 AMK-insinööriksi. Tomi työskenteli DHL:llä viimeksi ajojärjestelyn esimiestehtävässä, kun huomasi Postilla avoimena olevan kuljetuspäällikön paikan sosiaalisen median kautta.

"Näin uuden pestin mahdollisuutena edetä uralla, kehittää itseäni ja nähdä logistiikka-alaa eri perspektiivistä. Uskon, että isona yrityksenä Posti tarjoaa paljon mahdollisuuksia. Ensimmäiset pari viikkoa pääsin kiertämään ympäri Suomen eri terminaaleja ja lajittelukeskuksia, mikä antoi kattavan kuvan talon suuruudesta. Tämä toimi hyvänä perehdytyksenä, sillä alaiseni työskentelevät ympäri Suomea", Tomi kertoo.

Tomi aloitti logistiikkainsinöörin ylemmän AMK-tutkinnon suorittamisen Jyväskylän ammattikorkeakoulussa viime syksynä. YAMK-tutkinnon suorittaminen on ollut hyvin työelämälähtöistä, ja se edellyttää vähintään kolmen vuoden työkokemusta.

"Minulla on ollut aina tavoitteena ylempi korkeakoulututkinto, ja nyt oli hyvä sauma hakea. Opinnoista iso osa on johtamiseen painottuvaa, ja uskon, että niistä on apua nykyisissä tehtävissä. Olen jo saanut opinnoista tukea talouslukujen pyörittämiseen ja muutoksen johtamiseen. Jatkuvaa muutostahan se arki täälläkin on."

Opintojen ensimmäinen vuosi on sisältänyt kursseja, ja toinen vuosi kuluu pääosin opinnäytetyötä tehdessä. Tomin tavoitteena on suorittaa tutkinto kahdessa vuodessa. Lähipäiviä on kerran kuussa perjantaisin ja lauantaisin, joten opiskelu onnistuu hyvin työn ohessa.

Tomin opinnäytetyön aihe linkittyy vahvasti hänen nykyiseen tehtäväänsä kuljetuspäällikkönä. "Tarkoituksena on tutkia etäjohtamista ja sen mahdollisuuksia Postilla. Etäisyys aiheuttaa esimiestyöhön omat haasteensa, kun ei voi olla koko ajan läsnä, vaikka etäyhteydet toimivatkin. Postilla on lisäkseni paljon muitakin esimiehiä, joiden tiimit istuvat eri puolilla Suomea ja toivon voivani hyödyntää myös heidän kokemuksiaan opinnäytteessäni."

Tomin esimies Ari Nieminen on suhtautunut opintoihin kannustavasti ja arvostaa oman osaamisen kehittämistä. Yksi Tomin tiimiläinen istuu Jyväskylässä, joten opinnot ja työ limittyvät myös opiskelupäivinä.

"Opiskelu vaatii omaa aikaa iltaisin, mutta kannustan kaikkia kehittämään omaa ammattitaitoaan. Oma ajankäyttö on otettava hyvin haltuun, kannattaa aikatauluttaa työt ja opinnot etukäteen. Toki motivaation pitää lähteä itsestä. Opinnoista on ollut ehdottomasti hyötyä itselle ja uskon, että niillä oli myös vaikutusta siihen, että sain nykyisen työn. Kaikki ryhmämme opiskelijat tulevat työelämästä ja kokemusten jakaminen on antanut hyviä näkemyksiä eri yritysten käytännöistä. Opintojen aikana on muodostunut verkosto muiden logistiikka-alan toimijoiden kanssa."

Posti on solminut Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa kumppanuussopimuksen, jonka tavoitteena on tiivistää yhteistyötä mm. opiskelijarekrytointien, harjoitus- ja opinnäytetöiden sekä täydennyskoulutusten osalta.

 

Kirjoittaja: Kaisa Suojoki, Posti Oy
Toimitus: Leena Suomi, JAMK

Kiinnostuitko? Tutustu logistiikan YAMK-koulutukseen Lue lisää

Aiheeseen liittyvää

Logistiikka, insinööri (YAMK)

Logistiikan tutkinto-ohjelma on tarkoitettu logistiikan asiantuntijatehtävissä toimiville insinööreille, joilla on halu laajentaa valmiuksiaan työelämän johto-, suunnittelu- ja kehitystehtävissä. Voit suuntautua joko logistiikkaan tai digitaaliseen toimitusketjuun. Koulutuksessa kehityt johtajana ja opit toimimaan erityistä asiantuntemusta vaativissa tehtävissä. Lue lisää ja hae!

Kumppanuusyhteistyö

Kumppanuusyhteistyö on JAMKin ja yrityksen välistä pitkäaikaista ja kokonaisvaltaista yhteistyötä.

Tekniikan ala

Opiskele AMK- tai YAMK-insinööriksi tai valitse muu itseäsi kiinnostava kokonaisuus tai vaikkapa vain yksi opintojakso avoimen amk:n tarjonnasta. Meiltä valmistuneet osaavat suunnitella, johtaa ja kehittää ympäristöään luovasti uusia ratkaisuja etsien.

Näytä lisää
Takaisin