Haluaisitko opiskella taloutta ja tekniikkaa? Hankinnan ja logistiikan tutkinto-ohjelma perehdyt molempiin. Opit huolehtimaan siitä, että informaatio, ihmiset ja tavarat saadaan liikuteltua mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti oikeaan paikkaan, oikeassa ajassa. Opiskelijat ja opettajat ympäri maailman luovat opinnoillesi kansainvälisen ilmapiirin - liity iloiseen joukkoomme! 

Tähtää kansainvälisiin hankinnan ja logistiikan asiantuntija- ja johtotehtäviin

Hankinnat ja logistiikka kulkevat käsi kädessä huolehtien siitä, että informaatio, ihmiset ja tavarat saadaan liikuteltua mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti oikeaan paikkaan, oikeassa ajassa. Hankintojen osuus yritysten liikevaihdosta on tänä päivänä noin 50-80%. Hankinnat ovat suoraan kytköksissä yrityksen menestykseen ja kilpailukykyyn. Tule oppimaan, miten hankintoja kehitetään käytännössä, miten hyvin johdetut toimittajasuhteet lisäävät arvoa loppuasiakkaalle ja millainen rooli hankinnoilla on toimitusketjun hallinnan kannalta.  

Tutkinto-ohjelma antaa sinulle valmiudet työskennellä asiantuntija- ja johtotehtävissä hankinnan ja logistiikan alalla. Valmistuttuasi sinulla on tiedot ja taidot hoitaa alaasi liittyviä tehtäviä menestyksekkäästi; osaat suunnitella, kehittää, toteuttaa ja hallita sekä hankinnan että logistiikan toimintoja. 

Kansainvälisty jo opintojesi aikana ja opiskele englanniksi. Opiskelijat ja opettajat ympäri maailman luovat opinnoillesi kansainvälisen ilmapiirin - liity iloiseen joukkoomme!

Opiskelet ja työskentelet eri kulttuureista ja taustoista tulevien ihmisten kanssa aidosti kansainvälisessä ympäristössä. Tutkinto-ohjelman toteutuskieli on englanti. Koulutus on laatu akkreditoitu ja sillä on kansainvälinen EUR-ACE laatuleima. 

 

Opiskele taloutta ja tekniikkaa englannin kielellä

Purchasing and Logistics Engineering -tutkinto-ohjelmassa pääset perehtymään sekä talouteen että tekniikkaan. Opintoihisi voi kuulua lähiopetusta, yksilö- ja ryhmätöitä, opintomatkoja, vierailijaluentoja, projekti- ja harjoitustöitä sekä muita pedagogisia menetelmiä. Oppimista mitataan tenttien ja harjoitustöiden avulla. Käytännön harjoittelu yrityksissä on myös osa opintojasi. Harjoittelu tapahtuu yleensä kesäisin koulujen loma-aikoina. 

Opi ensin perusteet, syvenny sitten hankintaan

Yhteiset perusopintosi koostuvat yleissivistävistä aineista ja luonnontieteistä. Opiskelet esimerkiksi yrittäjyyttä, kieliä ja viestintää sekä fysiikkaa ja kemiaa, tilastotiedettä, talousmatematiikkaa ja optimointia.

Ammattiopinnoissasi perehdyt laajasti hankintaan sekä tekniikan, sisälogistiikan ja kuljetusten perusteisiin.

Pääaineiden ammattiopinnot koostuvat hankinnoista, materiaalinhallinnasta ja sisälogistiikasta. Opit, miten dataa analysoidaan ja hyödynnetään sekä miten robotiikan ja automaation avulla yritykset voivat tehostaa esimerkiksi varastointia ja materiaalinohjausta. Sivuaineita opiskelemalla voit erikoistua logistiikan johtamiseen, yrittäjyyteen tai kiertotalouteen. Halutessasi voit opiskella 1-2 lukukautta ulkomailla yhdessä lukuisista kansainvälisissä yhteistyökorkeakouluissamme ympäri maailman.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyössäsi osoitat käytännössä tietosi ja taitosi, jotka olet opintojesi aikana hankkinut. Opinnäytetyö kertoo oppimiesi asioiden ymmärtämisestä ja asiantuntemuksesta logistiikan alalla. Yleensä kyseessä on yritykselle opintojen loppuvaiheessa tehtävä työ, joka koostuu teoreettisesta osuudesta ja käytännön tutkimuksesta.

Opintojen rakenne

 • Future Factory, 15 - 33 op (opintopistettä)
 • Languages and Communication Studies, 11 op
 • Student wellbeing in studies and at work, 10 op
 • Reasearch-based development in practice, 20 op
 • Basic Engineering mathematics and physics, 30 op
 • Mathematics support, 0 - 6 op
 • Applying mathematics and natural sciences in logistics, 30 op
 • Technology: ICT skills, technical drawing and CAD, Production and material technology, Logistics information systems, jne., yht. 56 op
 • Purchasing: Basics, World of Logistics, Purchasing management, Transportation, Intralogistics, Materials management, Logistcs economy, Business Networks, jne., yht. 90 op
 • Logistics, 0 - 30 op
 • Circular Economy, 0 - 15 op
 • Business management, 0 - 15 op
 • Practical training, 1, 2 and 3, yht. 30 op

Tutustu opetussuunnitelmaan

 

Opiskelu JAMKissa

Opinnot sisältävät luentoja, ryhmätöitä, laboratorioharjoituksia, virtuaaliopintoja, tehtäviä ja kokeita. 30 opintopisteen työharjoittelu on myös osa opintojasi. Opiskelet yhden lukukauden tai teet harjoittelusi ulkomailla. 

Valmistaudu opintoihin 

 • Olet kiinnostunut kansainvälisistä kokemuksista sekä hankintojen ja logistiikan alan toiminnan kehittämisestä. Olet motivoitunut opiskelemaan monikulttuurisessa ympäristössä. 
 • Kielitaitosi karttuu opintojen kuluessa kuin itsestään - älä turhaan jännitä englanninkielen osaamistasi! 
 • Menestys alalla edellyttää sosiaalisia taitoja, kielitaitoa, kansainvälistä osaamista ja yleistä tietämystä hankinnan ja logistiikan perusosaamisen lisäksi. Nämä taidot kehittyvät luontevasti tutkinto-ohjelman kansainvälisessä ilmapiirissä. 

Menestys alalla edellyttää sosiaalisia taitoja, kielitaitoa, kansainvälistä osaamista ja yleistä tietämystä logistiikan perusosaamisen lisäksi. Nämä taidot kehittyvät luontevasti tutkinto-ohjelman kansainvälisessä ilmapiirissä.

 
Ura
mahdollisuudet

Valmistumistuttuasi voit työskennellä kansainvälisissä yrityksissä Suomessa tai  suunnata urasi kansainvälisiin tehtäviin ulkomailla.  

Hankinnan ja logistiikan ammattilaisena voit työskennellä teollisuudessa, kaupan tai palvelujen alalla sekä julkisella sektorilla asiantuntija tai johtotehtävissä. Ammattinimikkeenäsi voi olla esimerkiksi  

Purchase Manager, Purchasing Specialist, Buyer, Purchasing Engineer, Category buyer, Purchasing and Sourcing analyst, Logistics Engineer, Production Engineer, Transportation Manager, Consultant tai Warehouse Manager.

 

Video: International logistics

Voit katsoa videon myös täältä »

Mitä logistiikan opiskelu on?

Voit katsoa videon myös täältä »
 

Hakuohjeet

Englanninkieliset tutkinnot ovat haussa vain ensimmäisessä yhteishaussa tammikuussa. Aloituspaikkamäärä on 20.

Purchasing and Logistics Engineering Hakuaika 5. - 19.1.2022 klo 15.00 saakka opintopolku.fi -osoitteessa Hae!
 

Ota yhteyttä

Turunen Marjo

Turunen Marjo

Lehtori, Senior Lecturer
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358404853853
Agyei Adraina

Agyei Adraina

Koulutuskoordinaattori, Education Coordinator
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358504681685
Näytä lisää
Kärkkäinen Saija

Kärkkäinen Saija

Koulutuskoordinaattori, Education Coordinator
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358505634719
Evästeasetukset voivat vaikuttaa lomakkeen toimintaan. Voit muuttaa asetuksia Evästeilmoitus-sivulla
 

Logistiikan opiskelijat Facebookissa