jamk.fi

Koulutuksen tavoitteena on vastata kyberturvallisuuden kasvaviin haasteisiin.

Opintojesi jälkeen sinulla on ymmärtämys tietoturvan hallinnasta, lainsäädännästä ja sääntelystä, standardoinnista ja viranomaistoiminnasta. Merkittävimmät tietoturvateknologiat, -protokollat ja -sovellutukset ovat tulleet sinulle tutuiksi. Sinulla on kyky tehdä tietoturvatestausta.  Osaat suunnitella, kehittää, toteuttaa ja hallita kyberturvallisuuteen liittyviä teknologisia ratkaisuja. Sinulla on tieto- ja taito puolustautua oikeassa ympäristössä kyberturvallisuuteen kohdistuvia hyökkäyksiä vastaan.

Kyberturvallisuuden uhka koskee eniten toisistaan riippuvaisia tietoverkkoja (esim. Internet). Uhkan kohteena voivat olla myös verkottuneet tietojärjestelmät, sulautetut tietokoneet ja tuotantoympäristöjen valvontajärjestelmät. Käytännössä kyberturvallisuuden uhka koskee nykyisin lähes kaikkia erityyppisiä tietojärjestelmiä ja sovelluksia, jotka ovat yhteydessä tietoverkkoihin. Tietojärjestelmiin kuuluu esimerkiksi energianjakelun, maksu- ja rahaliikenteen, logistiikkajärjestelmien, ruokahuollon ja terveydenhoidon tietojärjestelmiä.

Opintojen sisältö

Opintojesi sisältöinä on mm. kyberturvallisuus ja sen valvonta, puolustautuminen uhkia vastaan ja turvallisuuteen vaikuttaminen. Tämän lisäksi käsittelet ICT-alan yleistä tietoturvallisuutta, tietoturvallisuuden hallintaa, lainsäädäntöä ja kansallisia turvallisuuskriteereitä. Opit löytämään tunnetut ja tuntemattomat tietoturvahaavoittuvuudet, jotka uhkaavat IT-laitteita. Tietoturvan tasoa testaat opettelemalla auditointimenetelmiä ja järjestelmiä. Opit myös puolustautumaan tietoturvauhkia vastaan ja toteuttamaan erilaisia vastatoimenpiteitä.

Opintosi sisältävät syventäviä ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyön eli työelämän kehittämistehtävän. Opinnot koostuvat opintojaksoista ja laajemmista osaamisalueista.

Opintojaksot on ryhmitelty seuraaviin kokonaisuuksiin/osaamisalueisiin:

  • Security Management in Cyber Domain, 5 op
  • Auditing and Testing Technical Security, 5 op
  • Cyber Security Implementation in Practice, 10 op
  • Cyber Security Exercise, 5 op
  • Vapaasti valittavat opinnot, 5 op
  • Opinnäytetyö, 30 op

Opinnäytetyö on työelämää palveleva tutkimus- ja/tai kehittämishanke, jolla on selkeästi käytäntöön soveltava luonne ja urakehitystäsi tukeva tehtävä. Opinnäytetyön avulla osoitat kykysi soveltaa tutkimustietoa. Käytät valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Osoitat valmiutesi itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.

Tarmo kertoo opiskelustaan

TeliaSoneran ICT-arkkitehti Tarmo Hassinen opiskelee JAMKissa kyberturvallisuuden asiantuntijaksi. Mitä kaikkea kybertuvallisuus on ja minkälaista opiskelu Cyber Security YAMK:ssa on ollut. Keille hän suosittelisi kyberturvallisuuden YAMK-tutkintoa?

Voit katsoa videon myös täältä »

Mikä on Cyber Security YAMK?

Koulutusvastaava Mika Karjalainen kertoo, mikä on kyberturvallisuuden asiantuntijuuteen johtava Cyber Security YAMK-ohjelma. Mitä ja miten siinä opiskellaan, ja kenelle sitä suositellaan?

Voit katsoa videon myös täältä »

Valmistuneiden kokemuksia

Mikko Vatanen, Information Technology, Cyber Security

"Koulun tarjoama opetus ei ole kaikki mitä opiskelusta saa irti vaan kanssaopiskelijoiden kertomukset ja näkökulmat laittavat myös ajattelemaan asioita eri tavalla. Omasta ympäristöstä irrottautuminen hetkeksi ja sen tarkastelu ulkopuolelta parantaa myös omaa työn laatua."

Lue lisää

Teemu Simovaara, Information Technology, Cyber Security

"Uskon, että tutkinto-ohjelma tarjoaa tärkeää osaamista IT-alan ammattilaisille. Miltei kaikki yhteiskunnan toiminnot perustuvat nykyään tietotekniikkaan, joten sen luotettavuus ja toimintavarmuus on ensiarvoisen tärkeää. Opinnoista jäi käteen paljon mielenkiintoisia asioita ja uusia kontakteja eri puolelle Suomea. Opiskelu on mainio tapa verkostoitua alan asiantuntijoiden kanssa."

Lue lisää

Hakuohjeet

Pohjakoulutusvaatimus

Pohjakoulutusvaatimuksena on Insinööri (AMK) tai Bachelor of Engineering ICT alalta tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Tutkinto ja työkokemus katsotaan tällöin tapauskohtaisesti.

Työkokemus

Pohjakoulutuksen lisäksi hakijalla tulee olla em. korkeakoulututkinnon jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden (36 kk) työkokemus asianomaiselta alalta (ICT-ala). 

Kiinnostuitko?
Jätä meille sähköpostiosoitteesi ja pidämme sinut ajan tasalla tekniikan alan koulutukseen liittyvissä asioissa.

Saharinen Karo

Lehtori, Senior Lecturer
IT, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology

Karjalainen Mika

Johtaja, Director
IT, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358 40 574 8012